პრეზიდიუმის სხდომა უმაღლეს საბჭოში

 

7 ოქტომბერს აფხაზეთის უმაღლეს საბჭოში პრეზიდიუმის სხდომა ჩატარდა.

სხდომაზე განიხილეს ორი საკითხი: „აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის შესახებ“ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციური კანონის პროექტის უახლოესი პლენარული სხდომის დღის წესრიგში შეტანის შესახებ და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოს გამოკლებულ წევრთა შესავსებად შუალედური არჩევნების ჩატარებასთან დაკავშირებით აფხაზეთის მეომართა კავშირის წევრთა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა საინიციატივო ჯგუფის მოთხოვნის შესახებ.

Print
Biography
 Copyright 2010 All rights reserved
developed by websolutions