უმაღლესი საბჭოს პლენარული სხდომა გაიმართა

 

უმაღლესი საბჭოს პლენარულ სხდომაზე, რომელსაც უძღვებოდა უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე ჯემალ გამახარია დღის წესრიგით გათვალისწინებულ ორ საკითხს კენჭი უყარეს.



დეპუტატებმა “აფხაზეთის ა/რ მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებებისა და საქმიანობის წესის შესახებ „აფხაზეთის კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“  კანონის პროექტი დაამტკიცეს; ხმათა უმრავლესობით დაამტკიცეს აგრეთვე კანონპროექტი „ნორმატიული აქტების შესახებ“ აფხაზეთის ა/რ კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე.


















































































































































































ბეჭდვა
თავმჯდომარე
 Copyright 2010 All rights reserved
developed by websolutions