უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის სხდომა გაიმართა


30 ოქტომბერს აფხაზეთის უმაღლეს საბჭოში პრეზიდიუმის სხდომა გაიმართა.

 


სხდომაზე „აფხაზეთის ავტონომიური რესუბლიკის კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის შესახებ“ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციური კანონის პროექტზე აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის შენიშვნების პლენარული სხდომის დღის წესრიგში შეტანის შესახებ იმსჯელეს.
Print