აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის სხდომა გაიმართა

პრეზიდიუმის წევრებმა დღეს გამართულ სხდომაზე „აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2021 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“  ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტის განხილვის გრაფიკი დაამტკიცეს.


დასასრულ, პრეზიდიუმის წევრების მიერ ცნობად იქნა მიღებული კოლეგების მიერ გაკეთებული რამდენიმე განცხადება, რომელიც კოვიდპანდემიის რეალობაში რეგლამენტით გათვალისწინებული ფუნქციების სრულყოფილად შესრულებას ითვალისწინებდა.
Print
Biography
 Copyright 2010 All rights reserved
developed by websolutions