რიგგარეშე სესია აფხაზეთის უმაღლეს საბჭოში

15 აგვისტოს გაიმართა აფხაზეთის ა/რ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის სხდომა, რომელზეც მიიღეს დადგენილება 16 აგვისტოს სესიის ჩატარების შესახებ.      

 

16 აგვისტოს მიმდინარე სესიაზე განიხილეს საკითხი „ნორმატიული აქტების შესახებ“ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“. სესიამ მხარი დაუჭირა და ერთხმად მიიღო გადაწყვეტილება კანონის პროექტში ცვლილებების შეტანის თაობაზე.
ბეჭდვა
თავმჯდომარე
 Copyright 2010 All rights reserved
developed by websolutions