აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აპარატის, დეპარტამენტების და კომისიების აპარატების დებულებები


აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აპარატის და დეპარტამენტების დებულებები


აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აპარატის დებულება

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის კაბინეტის დებულება

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს იურიდიული, ადამიანური რესურსების მართვისა და საქმისწარმოების დეპარტამენტის დებულება

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აპარატის საზოგადოებასთან ურთიერთობის, ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და პროტოკოლის დეპარტამენტის დებულება

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აპარატის ლოჯისტიკისა და საფინანსო უზრუნველყოფის დეპარტამენტის დებულება

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს კომისიების აპარატების დებულებები 
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის აპარატის დებულება

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საერთაშორისო კავშირების, განათლებისა და კულტურის კომისიის აპარატის დებულება

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის აპარატის დებულება

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის აპარატის დებულება

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს სოციალურ-ეკონომიკურ საკითხთა, ოკუპირებული აფხაზეთის საზოგადოებასთან ნდობის აღდგენის და დეოკუპაციის კომისიის აპარატის დებულება

Печать