პრეზიდიუმის სხდომა ჩატარდა

30 მარტს, აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის სხდომა ჩატარდა. სხდომას უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე ჯემალ გამახარია უძღვებოდა.

 

პრეზიდიუმის წევრებმა განიხილეს დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხი - „აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2022 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის შესახებ“ ინფორმაციის განხილვის გრაფიკის დამტკიცების შესახებ.

ზემოაღნიშნულთან დაკავშირებით კოლეგების წინაშე მოკლე ინფორმაციით უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე მურმან კვარაცხელია წარსდგა. დეპუტატებმა იმსჯელეს ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის კომიტეტებში განხილვის ცალკეულ საკითხებზე.

წინადადებებისა და შენიშვნების მოსმენის შემდეგ, პრეზიდიუმმა მიიღო გადაწყვეტილება ანგარიშის განხილვის პროცედურის დაწყების შესახებ.

Print
Biography
 Copyright 2010 All rights reserved
developed by websolutions