სოხუმი - სოხუმის რაიონი

სოხუმის რაიონი

სოფ. ახალშენი


1. ალანია ია, 60 წლის, მცხოვრები სოფ. ახალშენი, 1993 წლის ზაფხულში მოკლეს წამებით ს. ჭაფანძესთან ერთად  -  ორმო ამოათხრევინეს და ორივე ცოცხლად დამარხეს.

2. ადეიშვილი ნაზი ვლადიმერის ასული, მცხოვრები სოფ. ახალშენი, 1993 წლის სექტემბერში დახვრიტეს.

3. ბოლქვაძე მარო, 70 წლის, მცხოვრები სოფ. ახალშენი, 1993 წლის მაისში დახვრეტილია მეუღლე შალვასთან ერთად.

4. ბოლქვაძე შალვა ამბერკის ძე, 75 წლის (ბრმა), მცხოვრები სოფ. ახალშენი, 1993 წლის მაისში დახვრეტილია მეუღლე მაროსთან ერთად.

5. მუშკუდიანი სერგო, მცხ. ახალშენი, 1993 წლის 4 ივლისს წამებით მოკლეს ვასილ ჩალაძესთან ერთად - ამოათხრევინეს ორმო, იქ ჩააყრევინეს დახვრეტილი სხვა თანასოფლელები და შემდეგ ორივე დახვრიტეს.

6. სანიკიძე რობერტი, მცხოვრები სოფ. ახალშენი, 1993 წლის ზაფხულში დახვრეტილია.

7. ჩალაძე ვასილი აბესალომის ძე, 68 წლის, მცხოვრები სოფ. ახალშენი, 1993 წლის 4 ივლისს წამებით მოკლეს სერგო მუშკუდიანთან ერთად - ამოათხრევინეს ორმო, იქ ჩააყრევინეს დახვრეტილი სხვა თანასოფლელები და შემდეგ ორივე დახვრიტეს.

8. ცხვარაძე სერგეი გიორგის ძე, 62 წლის, მცხოვრები სოფ. ახალშენი, დახვრეტილია 1993 წლის მაისში.

9. ჭაანძე ., მცხოვრები სოფ. ახალშენი, 1993 წლის ზაფხულში მოკლეს წამებით პეპია ალანიასთან ერთად -  ორმო ამოათხრევინეს და ორივე ცოცხლად დამარხეს.

10. ჯულაყაძე ბაბილო, მცხოვრები სოფ. ახალშენი, 1993 წლის ზაფხულში დახვრიტეს.

 

ახალი სოფელი

11. ბასარია მიხეილი, 75 წლის, მცხოვრები ახალი სოფელი, დახვრიტეს.

12. ბერია ალექსანდრე, 63 წლის, მცხოვრები ახალი სოფელი, დახვრიტეს.

13. გობეჯიშვილი გიორგი სილიბისტროს ძე, 60 წლის, მცხოვრები ახალი სოფელი, 1993 წლის 30 სექტემბერს მოკლულია წამებით.

14. გვარამია ზურაბ ავთანდილის ძე, მცხოვრები ახალი სოფელი, დახვრიტეს.

15. გოგუა აპოლონი გრიგოლის ძე, 1929 წ. დაბ., მცხოვრები ახალი სოფელი, 1993 წლის 26 სექტემბერს დაიღუპა სოფლის დაბომბვის დროს.

16. გოგუა-ჟროვა მარგარიტა, 64 წლის, მცხოვრები ახალი სოფელი, 1993 წელს დახვრიტეს.

17. გოგუა ნანული, 57 წლის, მცხოვრები ახალი სოფელი, 1993 წელს დახვრიტეს.

18. გოგუა-ახალაია ნადია, 83 წლის, მცხოვრები ახალი სოფელი, 1993 წელს დახვრიტეს.

19. ზაქარაია ლალი ილიას ასული, 72 წლის, მცხოვრები ახალი სოფელი,  დახვრიტეს 1993 წლის 28 სექტემბერს.

20. ზაქარაია ლადო ილიას ძე, 75 წლის, მცხოვრები ახალი სოფელი, 1993 წელს დახვრიტეს.

21. ზაქარაია თამარი ივანეს ასული, 75 წლის, მცხოვრები ახალი სოფელი, 1993 წელს დახვრიტეს.

22. კაკულია ჯონდო ფილიპეს ძე, 64 წლის, მცხოვრები ახალი სოფელი, 1993 წლის ოქტომბერში აფხაზეთის იძულებით დატოვებისას დაიღუპა სვანეთის უღელტეხილზე.

23. კარტოზია ამირანი იასონის ძე, 63 წლის, მცხოვრები ახალი სოფელი, დახვრეტილია 1993 წლის 6 ოქტომბერს.

24. კეკელია ზაური, 47 წლის, მცხოვრები ახალი სოფელი, დახვრეტილია 1993 წლის 29 სექტემბერს.

25. კურდღელია გიორგი, მცხოვრები ახალი სოფელი, დახვრეტილია 1993 წლის 30 სექტემბერს.

26. სიხარულიძე ზურაბი დავითის_ძე, მცხოვრები ახალი სოფელი, 1993 წელს დახვრიტეს.

27. ფაცაცია ალექსანდრე გუსარის ძე, 72 წლის, მცხოვრები ახალი სოფელი, დახვრეტილია 1994 წლის 15 სექტემბერს.

28. ფაცაცია გივი იონას ძე, 51 წლის, მცხოვრები ახალი სოფელი, დახვრეტილია 1993 წლის 15 ნოემბერს.

29. ფაცაცია ომარი იონას ძე, 65 წლის, მცხოვრები ახალი სოფელი, დახვრეტილია 1993 წლის 29 სექტემბერს.

30. ფაცაცია ვენერა, მცხოვრები ახალი სოფელი, 1993 წელს დახვრიტეს.

31. შამუგია გია ხუტას ძე, 38 წლის, მცხოვრები ახალი სოფელი, 1993 წელს დახვრიტეს.

32. შამუგია ვერა ზოსიმეს ასული, 62 წლის, მცხოვრები ახალი სოფელი, 1993 წელს მოკლეს წამებით.

33. ჩხეტიანი რუბენი სერგოს ძე, 69 წლის, მცხოვრები ახალი სოფელი, დახვრეტილია 1993 წლის 30 სექტემბერს.

34. ძიძარია შედელი აკაკის ძე, 54 წლის, მცხოვრები ახალი სოფელი, დახვრეტილია 1993 წლის 28 სექტემბერს.

35. ჭანტურია კლიმენტი ფილიპეს ძე, 69 წლის, მცხოვრები ახალი სოფელი, დახვრეტილია 1993 წლის 30 სექტემბერს.

36. ჯიშკარიანი ვლადიმერი რაჟდენის ძე, 70 წლის, მცხოვრები ახალი სოფელი, დახვრიტეს 1993 წლის 27 სექტემბერს.

 

სოფელი აკაფა

37. არონია ზინა, მცხოვრები სოფ. აკაფა, დახვრიტეს წებელდაში.

38. ბელქანია ბორისი ვალერიანის ძე, 40 წლის, მცხოვრები სოფ. აკაფა, 1993 წლის 1 ოქტომბერს დახვრეტილია საკუთარ სახლში წამებით.

 

სოფელი აჩადარა

39. აზალაძე გუგუშა, 40 წლის, მცხოვრები სოფ. აჩადარა, დახვრეტილია.

40. აზალაძე რომანი ვახტანგის ძე, 33 წლის, მცხოვრები სოფ. აჩადარა, აფეთქდა ოკუპანტების მიერ დაგებულ ნაღმზე.

41. აზალაძე ზურაბი ვახტანგის ძე, 37 წლის, მცხოვრები სოფ. აჩადარა, დაიღუპა 1993 წლის მარტში სოფლის დაბომბვისას.

42. ბერია ჟორა იოსების ძე, 56 წლის, მცხოვრები სოფ. აჩადარა, დახვრეტილია საკუთარ სახლში. გვამი დაწვეს.

43. გვასალია დოდო, 51 წლის, მცხოვრები სოფ. აჩადარა, დაიღუპა სოფლის დაბომბვისას 1993 წლის მარტში.

44. გვაზავა ალიოშა, 57 წლის, მცხოვრები სოფ. აჩადარა, მოკლულია.

45. გოდერიძე დავით ლუკას ძე, 82 წლის, მცხოვრები სოფ. აჩადარა, დახვრიტეს 1993 წლის 18 ოქტომბერს.

46. გოდერიძე ბენია დავითის ძე, 41 წლის, მცხოვრები სოფ. აჩადარა, მოკლეს სოფ. ბირცხაში 1993 წლის 29 სექტემბერს.

47. გაბისკირია ხვიჩა ბონდის ძე, 17 წლის, მცხოვრები სოფ. აჩადარა, მოკლეს 1993 წლის 17 მარტს.

48. დანელია ნოდარი ალექსანდრეს ძე, 56 წლის, მცხ. სოფ. აჩადარა, დაიღუპა სოფლის დაბომბვის დროს.

49. ემარტოვი ივანე აგერდორის ძე, 68 წლის, მცხოვრები სოფ. აჩადარა, დაიღუპა 1993 წლის სექტემბერში სოფლის დაბომბვისას.

50. ზაქარაია დავითი აბელის ძე, 27 წლის, მცხოვრები სოფ. აჩადარა, დაიღუპა 1993 წ. სექტემბერში სოფლის დაბომბვისას.

51. თოდუა ვალერი შალვას ძე, 35 წლის, მცხოვრები სოფ. აჩადარა, დაიღუპა სოფლის დაბომბვისას.

52. თოდუა გენადი, 69 წლის., მცხოვრები სოფ. აჩადარა, დაიღუპა 1993 წლის 6 ოქტომბერს.

53. თოდუა ანზორი გენადის ძე, 43 წლის., მცხოვრები სოფ. აჩადარა, 1993 წლის 6 ოქტომბერს დახვრიტეს საკუთარ სახლში.

54. თოდუა ბორისი სიმონის ძე, 59 წლის, მცხოვრები სოფ. აჩადარა, მოკლეს 1993 წლის 19 სექტემბერს.

55. კირცხალია ნინა, მცხოვრები სოფ. აჩადარა, ავადმყოფი, 1993 წლის შემოდგომაზე დახვრიტეს საწოლში.

56. კორსავა მალხაზ ბუხუტის ძე, 32 წლის, მცხოვრები სოფ. აჩადარა, დაიღუპა 1993 წლის სექტემბერში სოფლის დაბომბვისას.

57. კალანდია მელიტონ ნიკოლოზის ძე, 70 წლის., მცხოვრები სოფ. აჩადარა, დაიღუპა 1993 წლის ოქტომბერში სოფლის დაბომბვისას.

58. მიქავა პოლიკარპე გაბრიელის ძე, 86 წლის, მცხოვრები სოფ. აჩადარა, დახვრიტეს 1993 წლის სექტემბერში.

59. მიქავა ლუცია, 67 წლის, მცხოვრები სოფ. აჩადარა, დახვრიტეს 1993 წლის სექტემბერში.

60. რუხაია ჟუჟუნა ვასოს ასული, 38 წლის, მცხოვრები სოფ. აჩადარა, დაიღუპა სოფლის დაბომბვისას 1993 წლის სექტემბერში.

61. ტიბუა შალვა ვლადიმერის ძე, მცხოვრები სოფ. აჩადარა, დახვრიტეს 1993 წლის 21 სექტემბერს.

62. ტიბუა ვალერი შალვას ძე, 68 წლის, მცხოვრები სოფ. აჩადარა, დაიღუპა 1993 წელს სოფლის დაბომბვისას.

63. ტიბუა დემური შალვას ძე, 40 წლის, მცხოვრები სოფ. აჩადარა, აფხაზეთის იძულებით დატოვებისას დაიღუპა სვანეთის უღელტეხილზე 1993 წლის ოქტომბერში.

64. ტაბატაძე გერონტი, 55 წლის, მცხოვრები სოფ. აჩადარა, დახვრიტეს 1993 წლის სექტემბერში.

65. ფაჩულია ბროლისა იროდის ასული, 38 წლის, მცხოვრები სოფ. აჩადარა, 1993 წლის სექტემბერში დაიღუპა სოფლის დაბომბვისას.

66. ქობალია მერაბი აპოლონის ძე, მცხოვრები სოფ. აჩადარა, დახვრეტილია 1993 წლის 16 სექტემბერს საკუთარ სახლში.

67. ქობალია შალვა ნესტორის ძე 79 წლის, მცხოვრები სოფ. აჩადარა, დახვრეტილია 1993 წლის სექტემბერში.

68. ქარდავა ეთერი ფილიპეს ასული, 53 წლის, მცხოვრები სოფ. აჩადარა, დაიღუპა სოფლის დაბომბვისას 1993 წლის 16 მარტს.

69. ქარდავა თამარა ნიკოლოზის ასული, 68 წლის, მცხოვრები სოფ. აჩადარა, აფხაზეთის იძულებით დატოვებისას დაიღუპა სვანეთის უღელტეხილზე 1993 წლის ოქტომბერში.

70. ქარდავა მელიტონი ნიკოლოზის ძე, 69 წლის, მცხოვრები სოფ. აჩადარა, დახვრეტილია 1993 წლის სექტემბერში.

71. ქარდავა მარინა ვლადიმირის ასული, 49 წლის, მცხოვრები სოფ. აჩადარა, დაიღუპა 1992 წლის 6 დეკემბერს სოფლის დაბომბვისას.

72. ქარდავა აკაკი იასონის ძე, 57 წლის, მცხოვრები სოფ. აჩადარა, დახვრეტილია 1993 წლის სექტემბერში.

73. შომახია აპოლონი ირაკლის ძე, 57 წლის, მცხოვრები სოფ. აჩადარა, დახვრიტეს.

74. შათირიშვილი ნუგზარი ბესარიონის ძე, 60 (ან 48 წლის) წლის, მცხოვრები სოფ. აჩადარა, დაიღუპა 1993 წელს სოფლის დაბომბვისას.

75. ჩაბრავა ლადიკო, 65 წლის, მცხოვრები სოფ. აჩადარა, დახვრიტეს 1993 წლის 19 სექტემბერს.

76. ცანავა გოჩა, 50 წლის, მცხოვრები სოფ. აჩადარა, დაიღუპა სოფლის დაბომბვისას.

77. ცირდავა ბორისი სპირიდონის ძე, 57 წლის, მცხოვრები სოფ. აჩადარა, დაიღუპა სოფლის დაბომბვისას.

78. ხუფენია მურმანი, 27 წლის, მცხოვრები სოფ. აჩადარა, დახვრიტეს.

79. ხუნჯგურუა იროდი, 71 წლის, მცხოვრები სოფ. აჩადარა,დახვრიტეს.

80. წულაია ნინო, მცხოვრები სოფ. აჩადარა, აფეთქდა ოკუპანტების მიერ დაგებულ ნაღმზე.

 

სოფელი ბირცხა

81. ბელთაძე უშანგი, 51 წლის, მცხოვრები სოფ. ბირცხა, დაიღუპა 1993 წლის 22 სექტემბერს სოფლის დაბომბვისას.

82. დარცმელია ბადრი ზაურის ძე, მცხოვრები სოფ. ბირცხა, დაიღუპა 1993 წლის 16 მარტს სოფლის დაბომბვისას.

83. ფიფია ემირი იურის ძე, მცხოვრები სოფ. ბირცხა, დაიღუპა 1993 წლის 16 მარტს სოფლის დაბომბვისას.

84. ქაჯაია ბაგრატი რაჟდენის ძე, 55 წლის, მცხოვრები სოფ. ბირცხა, დაიღუპა 1993 წლის 28 სექტემბერს სოფლის დაბომბვისას.

85. ჩაჩანიძე მედიკო, 37 წლის, მცხოვრები სოფ. ბირცხა, დაიღუპა 1993 წლის 6 მაისს სოფლის დაბომბვისას.

86. ხარაიშვილი თინა სემიონის ასული, 38 წლის, მცხოვრები სოფ. ბირცხა, დაიღუპა საკუთარ სახლში 1993 წლის 25 სექტემბერს სოფლის დაბომბვისას.

87. ხარაიშვილი შოთა კარტოზის ძე, მცხოვრები სოფ. ბირცხა, დახვრეტილია 1993 წლის 29 სექტემბერს.

 

სოფელი ბესლეთი

88. ადამია ლევანი ერმილეს ძე, 73 წლის, მცხოვრები სოფ. ბესლეთი, დახვრეტილია 1993 წლის 4 ოქტომბერს.

89. ბაღათურია ბორისი, 59 წლის, მცხოვრები სოფ. ბესლეთი, დახვრეტილია 1993 წლის 27 სექტემბერს.

90. ბანძელაძე დადაში არჩილის ძე, 56 წლის, მცხოვრები სოფ. ბესლეთი, 1993 წლის 16 სექტემბერს  დაიღუპა სოფლის დაბომბვისას.

91. ბერულავა ალექსანდრე გვაჩის ძე, 81 წლის, მცხოვრები სოფ. ბესლეთი, ბესლეთის #54, 1993 წლის 29 სექტემბერს დახვრეტილია საკუთარ სახლში.

92. ბერულავა ვახტანგი (ხუტა) ივანეს ძე, 59 წლის, მცხოვრები სოფ. ბესლეთი, აბჟაყვის ქ., დახვრეტილია.

93. ბერულავა გივი (გული) ნიკოლოზის ძე, 47 წლის, მცხოვრები სოფ. ბესლეთი, 1993 წლის 19 სექტემბერს დაიღუპა მეუღლე ნაზისთან ერთად სოფლის დაბომბვისას.

94. ბერულავა ნაზი შოთას ასული, 44 წლის, მცხოვრები სოფ. ბესლეთი, 1993 წლის 19 სექტემბერს დაიღუპა მეუღლე გივისთან ერთად სოფლის დაბომბვისას.

95. ბერულავა გუგუშა გიორგის ძე, 57 წლის, მცხოვრები სოფ. ბესლეთი, II ბესლეთის ქ., ქართველთა სოფლიდან დეპორტაციის დროს ჩამოსვეს ავტობუსიდან და დედისა და ყველას თვალწინ დახვრიტეს.

96. ბერულავა ბორისი დინოზის ძე, 51 წლის, მცხოვრები სოფ. ბესლეთი, დახვრეტილია 1993 წლის 5 ოქტომბერს, გვამი დაწვეს.

97. ბერულავა ლავრენტი დიმიტრის ძე, 71 წლის, ჟურნალისტი საშა ბერულავას მამა, მცხოვრები სოფ. ბესლეთი, ბესლეთის #92, დახვრიტეს 1993 წლის 27 სექტემბერს.

98. ბერულავა მიხეილი ივანეს ძე, 75 წლის, პენსიონერ-ინვალიდი, მცხოვრები სოფ. ბესლეთი, 1993 წლის 30 სექტემბერს მოკლულია წამებით შვილებთან კონსტანტინე და ნოდარისთან ერთად.

99. ბერულავა კონსტანტინე (ლომე) მიხეილის ძე, 53 წლის, მცხოვრები სოფ. ბესლეთი, 1993 წლის 30 სექტემბერს მოკლულია წამებით მამა მიხეილთან და ძმა ნოდარისთან ერთად.

100. ბერულავა ნოდარი მიხეილის ძე, 53 წლის, მცხოვრები სოფ. ბესლეთი, 1993 წლის 30 სექტემბერს მოკლულია წამებით მამა მიხეილთან და ძმა კონსტანტინესთან ერთად.

101. ბერულავა ფედოსია ანდრეის ასული, მცხოვრები სოფ. ბესლეთი, 1993 წლის 30 სექტემბერს დახვრეტილია საკუთარ სახლში.

102. გახარია ვასილი დავითის ძე, 69 წლის, მცხოვრები სოფ. ბესლეთი, 1993 წლის 30 სექტემბერს მოკლულია წამებისა და აბუჩად აგდების შემდეგ - დააძვრეს კბილები და ფრჩხილები.

103. გელაშვილი სერგო ალექსანდრეს ძე, 73 წლის, მცხოვრები სოფ. ბესლეთი, დახვრეტილია 1993 წლის 28 სექტემბერს.

104. გუჩუა მეგონა დავითის ძე, 79 წლის, მცხოვრები სოფ. ბესლეთი, დახვრეტილია 1993 წლის 8 ოქტომბერს.

105. დავითაია ავთანდილი ქიშვარის ძე, 60 წლის, მცხოვრები სოფ. ბესლეთი, 1993 წლის 27 სექტემბერს დახვრეტილია, გვამი დაწვეს.

106. დარჯანია გუჯუ სამსონის ძე, 65-68 წლის, მცხოვრები სოფ. ბესლეთი, 1993 წლის 5 ოქტომბერს დაწვეს ცოცხლად საკუთარ სახლში.

107. დარციმელია ბადრი ზაურის ძე, მცხოვრები სოფ. ბესლეთი, დაიღუპა სოფლის დაბომბვისას.

108. თოდუა ასმათი იურის ასული, 29 წლის, მცხოვრები სოფ. ბესლეთი, დახვრიტეს 1993 წლის 30 სექტემბერს.

109. კალანდია ამირანი მიხეილის ძე, მცხოვრები სოფ. ბესლეთი, დახვრიტეს.

110. კალანდია ვალენტინა ილიას ასული, 56 წლის, მცხოვრები სოფ. ბესლეთი, დახვრეტილია 1993 წლის 29 სექტემბერს.

111. კალანდია ვლადიმერი გიორგის ძე, მცხოვრები სოფ. ბესლეთი, დახვრეტილია 1993 წლის 29 სექტემბერს.

112. კალანდია ჟორა, 78 წლის, მცხოვრები სოფ. ბესლეთი, მოკლულია 2005 წლის 17 იანვარს.

113. კალანდია ვლადიმერი ძაგუს ძე, მცხოვრები სოფ. ბესლეთი, დახვრიტეს.

114. კალანდია შარდენი ალექსანდრეს ძე, მცხოვრები სოფ. ბესლეთი, დახვრიტეს.

115. კაპანაძე რუბენი ივანეს ძე, 54 წლის, მცხოვრები სოფ. ბესლეთი, მოკლულია წამებით - გაუკეთეს ე.წ. კოლუმბიური ჰალსტუხი.

116. კაპანაძე ივანე პეტრეს ძე, 102 წლის, მცხოვრები სოფ. ბესლეთი, დახვრიტეს 1993 წლის 29 სექტემბერს.

117. კოკაია გიორგი (ჟორა) ნესტორის ძე, 54 წლის, მცხოვრები სოფ. ბესლეთი, 1993 წლის 29 სექტემბერს ცოცხლად დაწვეს საკუთარ სახლში

118. კოპალიანი ელისო ვალერიანეს ასული, 13 წლის, მცხოვრები სოფ. ბესლეთი, 1993 წლის 3 ივლისს დაიღუპა სოფლის დაბომბვისას დედა გულნარა ჩალაძესთან ერთად.

119. კოპალიანი-ჩალაძე გულნარა, მცხოვრები სოფ. ბესლეთი, 1993 წლის 3 ივლისს დაიღუპა სოფლის დაბომბვისას შვილთან - ელისოსთან ერთად.

120. ლომიძე ზაგელი გიორგის ძე, 33 წლის, მცხოვრები სოფ. ბესლეთი, დახვრეტილია 1993 წლის 22 სექტემბერს.

121. მეტრეველი ელგუჯა, 54 წლის, მცხოვრები სოფ. ბესლეთი, 1993 წლის 28 სექტემბერს დახვრეტილია გრიგოლ მუშკუდიანთან ერთად.

122. მუშკუდიანი გრიგო (ველოდი), 51-54 წლის, მცხოვრები სოფ. ბესლეთი, 1993 წლის 28 სექტემბერს დახვრეტილია ელგუჯა მეტრეველთან ერთად.

123. მუშკუდიანი გურამი, 51 წლის, მცხოვრები სოფ. ბესლეთი, 1993 წლის 28 სექტემბერს დახვრეტილია საკუთარ სახლში.

124. მელაშვილი სერგო ალექსანდრეს ძე, მცხოვრები სოფ. ბესლეთი, დახვრიტეს.

125. მაჭავარიანი მუხრანი კახას ძე, მცხოვრები სოფ. ბესლეთი, დახვრიტეს 1993 წლის 30 სექტემბერს.

126. მაჭავარიანი გიორგი კახას ძე, მცხოვრები სოფ. ბესლეთი, დახვრიტეს 1993 წლის 30 სექტემბერს.

127. რუხაძე ნელი, 48 წლის, მცხოვრები სოფ. ბესლეთი, დახვრეტილია 1993 წლის 30 სექტემბერს.

128. რუხაძე ომარი ესტატეს ძე, მცხოვრები სოფ. ბესლეთი, დახვრეტილია 1993 წლის 30 სექტემბერს.

129. რუხაია ალექსანდრე ესტატეს ძე, 61 წლის, მცხოვრები სოფ. ბესლეთი, დახვრეტილია 1993 წლის სექტემბერში.

130. რცხილაძე ავთანდილი ალექსანდრეს ძე, 59 წლის, მცხოვრები სოფ. ბესლეთი, დახვრეტილია 1993 წლის 20 სექტემბერს.

131. ტაბატაძე მოგელი ლევანის ძე, 14 წლის, მცხოვრები სოფ. ბესლეთი, დაიღუპა სოფლის დაბომბვისას.

132. ტაბატაძე ენგური აქვსენტის ძე, მცხოვრები სოფ. ბესლეთი, დახვრეტილია 1993 წლის 29 სექტემბერს.

133. ტურინ იური ივანეს ძე, 30 წლის, მცხოვრები სოფ. ბესლეთი, ცხოვრობდა ალექსანდრე ბერულავას სახლში, 1993 წლის 30 სექტემბერს დახვრიტეს.

134. ქარაია არველოდი ვასილის ძე, 55 წლის, მცხოვრები სოფ. ბესლეთი, დახვრეტილია 1993 წლის 29 სექტემბერს.

135. ფიფია ნიკოლოზი იოსების ძე, 62 წლის, მცხოვრები სოფ. ბესლეთი, 1993 წლის 29 სექტემბერს დახვრეტილია შვილიშვილ ნუგზართან ერთად.

136. ფიფია ნუგზარი იურის ძე, 17 წლის, მცხოვრები სოფ. ბესლეთი, 1993 წლის 29 სექტემბერს დახვრეტილია ბაბუა ნიკოლოზთან ერთად.

137. ფიფია ემირი იურის ძე, 7 წლის, მცხოვრები სოფ. ბესლეთი, 1993 წლის 6 მაისს დაიღუპა სოფლის დაბომბვისას.

138. ფირცხალავა მურმანი ვლადიმერის ძე, 48 წლის, მცხოვრები სოფ. ბესლეთი, დახვრეტილია 1993 წლის სექტემბერში.

139. ღვინჯილია ვალტერი გიგლას ძე, 20 წლის, მცხოვრები სოფ. ბესლეთი, დაიღუპა სოფლის დაბომბვისას 1992წ. აგვისტოში.

140. ღვინჯილია ვარლამი სამსონის ძე, 67 წლის, მცხოვრები სოფ. ბესლეთი, დახვრეტილია მეუღლე თამარასთან ერთად 1993 წლის ოქტომბერში.

141. ღვინჯილია თამარა ივანეს ასული, 65 წლის, მცხოვრები სოფ. ბესლეთი, დახვრეტილია მეუღლე ვარლამთან ერთად 1993 წლის ოქტომბერში.

142. შუბითიძე ვაჟა ბაგრატის ძე, 58 წლის, მცხოვრები სოფ. ბესლეთი, დახვრიტეს.

143. ჩაჩანიძე მედიკო ალექსანდრეს ასული, 26 წ., მცხოვრები სოფ. ბესლეთი, დაიღუპა სოფლის დაბომბვისას.

144. ცერცვაძე ვანო ტრიფონის ძე, 61 წლის, მცხოვრები სოფ. ბესლეთი, დახვრიტეს 1993 წლის 28 სექტემბერს.

145. ცინარიძე ნიკოლოზი ბესარიონის ძე, მცხოვრები სოფ. ბესლეთი, დახვრეტილია.

146. ხორავა გურამი ალექსანდეს ძე, მცხოვრები სოფ. ბესლეთი, დახვრეტილია კლარა ხორავასთან ერთად 1993 წლის 27 სექტემბერს, ორივეს გვამი დაწვეს.

147. ხორავა კლარა მურადის ას, 59 წლის, მცხოვრები სოფ. ბესლეთი, დახვრეტილია გურამ ხორავასთან ერთად 1993 წლის 27 სექტემბერს, ორივეს გვამი დაწვეს.

148. ხარაიშვილი ზაქარია მალაქიას ძე, 71 წლის, მცხოვრები სოფ. ბესლეთი, მოკლეს 1993 წლის 4 ნოემბერს.

149. ხარაიშვილი ელენე ალექსანდრეს ასული, 66 წლის, მცხოვრები სოფ. ბესლეთი, მოკლეს 1993 წლის 4 ნოემბერს.

150. ჯალაღონია ლეონტი ბათლომეს ძე, 61 წლის, სოხუმის სამშენებლო სამმართველოს უფროსი, მცხოვრები სოფ. ბესლეთი, მოკლულია წამებისა და აბუჩად ადგების შემდეგ 1993 წლის  29 სექტემბერს.

151. ჯალაღონია ნოდარი მიხეილის ძე, 57 წლის, მცხოვრები სოფ. ბესლეთი, დახვრეტილია 1993 წლის 29 სექტემბერს.

152. ჯალაღონია კონსტანტინე მიხეილის ძე, მცხოვრები სოფ. ბესლეთი, დახვრეტილია 1993 წლის 29 სექტემბერს.

 

სოფელი გვარდა

153. ბენდელიანი დავითი გიორგის ძე, 67 წლის, მცხოვრები სოფ. გვარდა, დახვრიტეს 1993 წლის 30 სექტემბერს.

154. ჩაკლოვი ალიკი კონსტანტინეს ძე, 65 წლის, მცხოვრები სოფ. გვარდა, დახვრიტეს 1993 წლის 26 სექტემბერს.

 

სოფელი გუმისთა

155. აკობია-მირცხულავა ჟენია, მცხოვრები სოფ. გუმისთა, აფეთქდა ოკუპანტების მიერ დაგებულ ნაღმზე.

156. აკოპიანი მელიხანი, მცხოვრები სოფ. გუმისთა, დაიღუპა სოფლის დაბომბვისას.

157. ბაიშვილი ვარლამი პლატონის ძე, 79 წლის, მცხოვრები სოფ. გუმისთა, დაიღუპა სოფლის დაბომბვისას.

158. ბენდელიანი დავითი მიხეილის ძე, მცხოვრები სოფ. გუმისთა, აფეთქდა ოკუპანტების მიერ დაგებულ ნაღმზე.

159. ბუკია ჯემალი სერგოს ძე, მცხოვრები სოფ. გუმისთა, დახვრიტეს.

160. ბუკია ნაზი სერგოს ასული, მცხოვრები სოფ. გუმისთა, დახვრიტეს.

161. ბუკია ლია სერგოს ასული, მცხოვრები სოფ. გუმისთა, დაიღუპა სოფლის დაბომბვისას.

162. გახარია მიხეილი მაქსიმეს ძე, 69 წლის, მცხოვრები სოფ. გუმისთა, მოკლეს წამებით 1993 წლის 30 სექტემბერს.

163. გვარამია ალიოშა, 57 წლის, მცხოვრები სოფ. გუმისთა, დახვრეტილია საკუთარ სახლში, 1993 წლის მარტში.

164. გაჩეჩილაძე მაგული გიორგის ასული, 56 წლის, მცხოვრები გუმისთის მასივი, ბინა 4, დახვრეტილია 1993 წლის 27 სექტემბერს.

165. დანელია ნოდარი ალექსის ძე, 56 წლის, მცხოვრები სოფ. გუმისთა, დაიღუპა სოფლის დაბომბვისას 1993 წლის მარტში.

166. ზაქარაია ვლადიმერი ილიას ძე, 74 წლის, მცხოვრები სოფ. გუმისთა,მოკლულია წამებისა და აბუჩად ადგების შემდეგ 1992 წლის სექტემბერში.

167. ზანთარია გელა ალექსანდრეს ძე, 59 წლის, მცხოვრები სოფ. გუმისთა,დახვრეტილია.

168. კანკია ვლადიმერი (ვალოდია) მაკარის ძე, 95 წლის, მცხოვრები სოფ. გუმისთა, დაიღუპა სოფლის დაბომბვისას 1993 წლის სექტემბერში.

169. კურდღელია სვეტლანა გიორგის ასული, მცხოვრები სოფ. გუმისთა, აფეთქდა ოკუპანტების მიერ დაგებულ ნაღმზე.

170. მილორავა ნუგზარი შოთა ძე, აფახაზეთის სიმღერისა და ცეკვის სახლმწიფო ანსამბლის არტისტი, მცხოვრები სოფ. გუმისთა, დახვრეტილია.

171. მილორავა აბესალომი (შოთა), 65 წლის, მცხოვრები სოფ. გუმისთა, დახვრეტილია მეუღლესთან და ქალიშვილ ნატოსთან ერთად.

172. მილორავა-ქადარია, სახელი უცნობია, აბესალომის (შოთას) მეუღლე, 60 წლის, მცხოვრები სოფ. გუმისთა, დახვრეტილია მეუღლესთან და ქალიშვილ ნატოსთან ერთად.

173. მილორავა ნატო აბესალომის (შოთა) ას, 39 წლის, პედაგოგი, მცხოვრები სოფ. გუმისთა, დახვრეტილია მშობლებთან ერთად.

174. ნაჭყებია გრიშა თემურის ძე, 63 წლის, მცხოვრები სოფ. გუმისთა, აფეთქდა ოკუპანტების მიერ დაგებულ ნაღმზე 1993 წლის სექტემბერში.

175. პატარაია აბელი, 62 წლის, მცხოვრები სოფ. გუმისთა, დახვრეტილია 1993 წელს.

176. რევიშვილი ქართლოსი, მცხოვრები სოფ. გუმისთა, 1993 წლის მარტში დაიღუპა სოფლის დაბომბვისას.

177. ფიჩხაია ზურაბი (ზაური) გუდუს ძე, 34 წლის, მცხოვრები სოფ. გუმისთა, 1993 წლის 16 მარტს დაიღუპა სოფლის დაბომბვისას.

178. შათირიშვილი ნუგზარი ბესარიონის ძე, მცხ. სოფ გუმისთა, დაიღუპა სოფლის დაბომბვის დროს.

179. შენგელია იასონი ნიკოს ძე, მცხოვრები სოფ. გუმისთა, დახვრიტეს.

180. ცაავა ილარიონი შალვას ძე, მცხოვრები სოფ. გუმისთა, აფეთქდა ოკუპანტების მიერ დაგებულ ნაღმზე.

181. ცაავა შალვა ილარიონის ძე, 63 წლის, მცხოვრები სოფ. გუმისთა, დახვრეტილია.

182. ხუნწარია ავთანდილი, 58 წლის, მცხოვრები სოფ. გუმისთა, დახვრეტილია.

183. ხუნწარია ვახტანგი ექვთიმეს ძე, 60 წლის, მცხოვრები სოფ. გუმისთა, დახვრეტილია.

184. ხუნწარია ფრიდონი ავთანდილის ძე, 34 წლის, მცხოვრები სოფ. გუმისთა, დახვრეტილია 1993 წლის სექტემბერში.

185. ჯანჯღავა ალიოშა ერმილეს ძე, 59 წლის სოფ. გუმისთა, დახვრეტილია მეუღლე მაყვალასთან ერთად 1993 წლის ოქტომბერში.

186. ჯანჯღავა მაყვალა, 57 წლის, მცხოვრები სოფ. გუმისთა, დახვრეტილია მეუღლე ალიოშასთან ერთად 1993 წლის ოქტომბერში.

187. ჯანჯღავა ეთერი, 56 წლის, მცხოვრები სოფ. გუმისთა, დახვრეტილია 1993 წლის სექტემბერში.

188. ყარამანიანი ანუში, მცხოვრები სოფ. გუმისთა, დაიღუპა  სოფლის დაბომბვისას

 

სოფელი ოდიში

189. ანასტასიდი ელიზავეტა ვასილის ასული, 60 წლის, მცხოვრები სოფ. ოდიში, დახვრიტეს 1993 წლის სექტემბერში.

190. ახვლედიანი აკაკი იონას ძე, მცხოვრები სოფ. ოდიში, დახვრიტეს.

191. აიგრო იუგო, 50 წლის, მცხოვრები სოფ. ოდიში, დახვრიტეს 1993 წელს.

192. ანასტასიადი მერი ესტატეს ასული, 50 წლის, მცხოვრები სოფ. ოდიში, 1993 წლის ნოემბერში დახვრიტეს და მერე დაწვეს საკუთარ სახლში ოჯახის წევრებთან და მეზობლებთან ერთად, რომლებიც მის სახლში იმალებოდნენ  (სულ 14 კაცი).

193. გობეჯიშვილი ვენედი კიმოთეს ძე, 60 წლის, მცხოვრები სოფ. ოდიში, დახვრიტეს.

194. კოსტიუკი ფეოდორი დიმიტრის ძე, მცხოვრები სოფ. ოდიში, დახვრიტეს 1993 წლის 17 სექტემბერს.

195. ლობჟანიძე ვალიკო სტეფანეს ძე, 78 წლის, მცხოვრები სოფ. ოდიში, ცოცხლად დაწვეს საკუთარ სახლში 1993 წელს.

196. მაისურაძე ნიკო არქიპოს ძე, 54 წლის, მცხოვრები სოფ. ოდიში, დახვრიტეს 1993 წლის 17 სექტემბერს.

197. მაისურაძე ნიკოლოზი სემიონის ძე, 59 წლის, მცხოვრები სოფ. ოდიში, ცოცხლად დაწვეს საკუთარ სახლში 1993 წლის 30 სექტემბერს.

198. მაისურაძე ნინა იასონის ასული, 68 წლის, მცხოვრები სოფ. ოდიში, დაიღუპა სოფლის საარტილერიო სროლის შედეგად 1993 წლის 20 ივლისს.

199. მაისურაძე შოთა ისიდორეს ძე, 58 წლის, მცხოვრები სოფ. ოდიში, დაიღუპა სოფლის დაბომბვისას.

200. მიქაია ომეხი, 51 წლის, მცხოვრები სოფ. ოდიში, დახვრიტეს 1993 წლის სექტემბერში.

201. მინდიაშვილი იაშა იაკობის ძე, 63 წლის, მცხოვრები სოფ. ოდიში დახვრიტეს 1993 წლის 17 სექტემბერს.

202. პავლიდი ნიკო, მცხოვრები სოფ. ოდიში, დახვრეტილია ორ უცნობ ქართველთან ერთად. გვამები დაწვეს სახლთან ერთად.

203. პანტელიდი კონსტანტინე ანაიეტის ძე, 58 წლის, მცხოვრები სოფ. ოდიში, დახვრეტილია 1993 წლის სექტემბერში.

204. უცნობი (ერვნებით ქართველი), მცხოვრები სოფ. ოდიში, დახვრიტეს ნიკო პავლიდის სახლში მასთან ერთად და კიდევ ერთ უცნობ ქართველთან ერთად.

205. უცნობი (ერვნებით ქართველი), მცხოვრები სოფ. ოდიში, დახვრიტეს ნიკო პავლიდის სახლში მასთან ერთად და კიდევ ერთ უცნობ ქართველთან ერთად.

206. უცნობი, მცხოვრები სოფ. ოდიში, 1993 წლის ნოემბერში დახვრიტეს და მერე დაწვეს მერი ანასტასიადის საკუთარ სახლში 13 მეზობლებთან ერთად, რომლებიც მის სახლში          იმალებოდნენ.

207. უცნობი, მცხოვრები სოფ. ოდიში, 1993 წლის ნოემბერში დახვრიტეს და მერე დაწვეს მერი ანასტასიადის საკუთარ სახლში 13  მეზობლებთან ერთად, რომლებიც მის სახლში იმალებოდნენ.

208. უცნობი, მცხოვრები სოფ. ოდიში, 1993 წლის ნოემბერში დახვრიტეს და მერე დაწვეს მერი ანასტასიადის საკუთარ სახლში 13  მეზობლებთან ერთად, რომლებიც მის სახლში იმალებოდნენ.

209. უცნობი, მცხოვრები სოფ. ოდიში, 1993 წლის ნოემბერში დახვრიტეს და მერე დაწვეს მერი ანასტასიადის საკუთარ სახლში 13  მეზობლებთან ერთად, რომლებიც მის სახლში იმალებოდნენ.

210. უცნობი, მცხოვრები სოფ. ოდიში, 1993 წლის ნოემბერში დახვრიტეს და მერე დაწვეს მერი ანასტასიადის საკუთარ სახლში 13  მეზობლებთან ერთად, რომლებიც მის სახლში იმალებოდნენ.

211. უცნობი, მცხოვრები სოფ. ოდიში, 1993 წლის ნოემბერში დახვრიტეს და მერე დაწვეს მერი ანასტასიადის საკუთარ სახლში 13  მეზობლებთან ერთად, რომლებიც მის სახლში იმალებოდნენ.

212. უცნობი, მცხოვრები სოფ. ოდიში, 1993 წლის ნოემბერში დახვრიტეს და მერე დაწვეს მერი ანასტასიადის საკუთარ სახლში 13  მეზობლებთან ერთად, რომლებიც მის სახლში იმალებოდნენ.

213. უცნობი, მცხოვრები სოფ. ოდიში, 1993 წლის ნოემბერში დახვრიტეს და მერე დაწვეს მერი ანასტასიადის საკუთარ სახლში 13  მეზობლებთან ერთად, რომლებიც მის სახლში იმალებოდნენ.

214. უცნობი, მცხოვრები სოფ. ოდიში, 1993 წლის ნოემბერში დახვრიტეს და მერე დაწვეს მერი ანასტასიადის საკუთარ სახლში 13  მეზობლებთან ერთად, რომლებიც მის სახლში იმალებოდნენ.

215. უცნობი, მცხოვრები სოფ. ოდიში, 1993 წლის ნოემბერში დახვრიტეს და მერე დაწვეს მერი ანასტასიადის საკუთარ სახლში 13  მეზობლებთან ერთად, რომლებიც მის სახლში იმალებოდნენ.

216. უცნობი, მცხოვრები სოფ. ოდიში, 1993 წლის ნოემბერში დახვრიტეს და მერე დაწვეს მერი ანასტასიადის საკუთარ სახლში 13  მეზობლებთან ერთად, რომლებიც მის სახლში იმალებოდნენ.

217. ჩიკვილაძე ბაგრატი კირილეს ძე, 56 წლის, მცხოვრები სოფ. ოდიში, დახვრიტეს 1993 წლის ივლისში.

 

სოფელი ლინდავა

218. ასლანიკაშვილი რობერტი ნესტორის ძე, 47 წლის, მცხოვრები სოფ. ლინდავა, დახვრიტეს.

219. გოგუა მარინა ივანეს ასული, 96 წლის, მცხოვრები სოფ. ლინდავა, ცოცხლად დაწვეს 1993 წლის 5 ოქტომბერს.

220. გოგუა გიორგი ალექსანდრეს ძე, 67 წლის, მცხოვრები სოფ. ლინდავა, 1993 წლის 29 სექტემბერს დაიღუპა სოფლის დაბომბვისას.

221. მიქაია ნოდარი, მცხოვრები სოფ. ლინდავა, დახვრიტეს და დაწვეს.

222. მიქაია კიკო, მცხოვრები სოფ. ლინდავა, დახვრიტეს და დაწვეს.

223. მუშკუდიანი კარლო, მცხოვრები სოფ. ლინდავა, მოკლეს წამებით - ფეხები გადაუმტვრიეს და შემდეგ დახვრიტეს.

224. სულაბერიძე-უგრეხელიძე ანეტა, 90 წლის, მცხოვრები სოფ. ლინდავა, დახვრიტეს.

225. უგრეხელიძე აქვსენტი აკფეზის ძე, 70 წლის, მცხოვრები სოფ. ლინდავა, დახვრიტეს 1993 წლის სექტემბერში.

226. უგრეხელიძე ლუბა ხარიტონის ასული, 79 წლის, მცხოვრები სოფ. ლინდავა, აფხაზეთის იძულებით დატოვებისას დაიღუპა სვანეთის უღელტეხილზე 1993 წლის ოქტომბერში.

227. უგრეხელიძე შურა კირილეს ძე, 60 წლის, მცხოვრები სოფ. ლინდავა, დახვრიტეს.

228. უგრეხელიძე ოთარი ალექსანდრეს ძე, 65 წლის, მცხოვრები სოფ. ლინდავა, დახვრიტეს.

229. უგრეხელიძე ანა გიორგის ასული, მცხოვრები სოფ. ლინდავა, ლოგინად მიჯაჭვული ავადმყოფი, საწოლში დახვრიტეს.

230. უგრეხელიძე ზვიადი გრიშას ძე, მცხოვრები სოფ. ლინდავა, დახვრიტეს და დაწვეს გრიშასთან და გიორგისთან ერთად.

231. უგრეხელიძე გიორგი გრიშას ძე, 25 წლის, მცხოვრები სოფ. ლინდავა, დახვრიტეს და დაწვეს ზვიადი და გრიშასთან ერთად.

232. უგრეხელიძე გრიშა, მცხ. სოფ. ლინდავა, დახვრიტეს და დაწვეს შვილებთან ზვიად და გიორგისთან ერთად.

233. უგრეხელიძე გრიგოლი შალვას ძე, 65 წლის, მცხოვრები სოფ. ლინდავა, დახვრიტეს.

234. უგრეხელიძე ენვერი, 58 წლის, მცხოვრები სოფ. ლინდავა, დახვრიტეს 1993 წლის სექტემბერში.

235. უგრეხელიძე ნიკოლოზი, 68 წლის, მცხოვრები სოფ. ლინდავა, დახვრეტილია.

236. ფარულავა პალიკო ლაზარეს ძე, 62 წლის, მცხოვრები სოფ. ლინდავა, დახვრიტეს 1993 წლის 14 ოქტომბერს.

 

სოფელი თავისუფლება

237. ბარამია აკაკი ელიზბარის ძე, მცხოვრები სოფ. თავისუფლება, დაწვეს ცოცხლად.

238. გოგუა გრიშა იასონის ძე, მცხოვრები სოფ. თავისუფლება, დახვრეტილია 1993 წლის 28 სექტემბერს.

239. გიორბელიძე ავერიონი, 52 წლის, მცხოვრები სოფ. თავისუფლება, დახვრეტილია სოფლის ცენტრში 1993 წლის 28 სექტემბერს.

240. გიორბელიძე ავთანდილი გიორგის ძე, მცხოვრები სოფ. თავისუფლება, დახვრეტილია.

241. დავითიანი რაზმიკი, (სომეხი ეროვნების), მცხოვრები სოფ. თავისუფლება, 1993 წლის 28 სექტემბერს დაწვეს ცოცხლად, დაღუპული ქართველი ჯარისკაცის დასაფლავებისთვის.

242. დავითიანი რობიკი, (სომეხი ეროვნების), მცხოვრები სოფ. თავისუფლება, დახვრეტილია 1993 წლის 29 სექტემბერს.

243. თადუმაძე შალვა (შოთა) ევგენის ძე, მცხოვრები სოფ. თავისუფლება, დახვრეტილია 1993 წლის ოქტომბერში.

244. კალანდია ლიდა, 86 წლის, მცხოვრები სოფ. თავისუფლება, დახვრეტილია 1993 წლის 17 სექტემბერს.

245. კეკელია ზინა გრიგოლის ასული, მცხოვრები სოფ. თავისუფლება, დახვრეტილია 1993წ. ოქტომბერში.

246. კიკალეიშვილი კიკა ვლადიმერის ძე, მცხოვრები სოფ. თავისუფლება, დახვრეტილია 1993 წლის 29 სექტემბერს.

247. ნარიშმელაშვილი სერგო ვარლამის ძე, მცხოვრები სოფ. თავისუფლება, დახვრეტილია.

248. სვანიძე ლავრენტი აკაკის ძე, მცხოვრები სოფ. თავისუფლება, დახვრეტილია 1993 წლის 28 სექტემბერს.

249. სვანიძე ნინა, მცხოვრები სოფ. თავისუფლება, დახვრეტილია 1993 წლის 28 სექტემბერს.

250. სულაბერიძე ლილი, მცხოვრები სოფ. თავისუფლება, დაიღუპა სოფლის დაბომბვისას.

251. სულაბერიძე ვედიკო, მცხოვრები სოფ. თავისუფლება, დაიღუპა სოფლის დაბომბვისას.

252. სულაბერიძე ფოთოლა, მცხოვრები სოფ. თავისუფლება, დაიღუპა სოფლის დაბომბვისას.

253. ფხაკაძე შალვა, მცხოვრები სოფ. თავისუფლება, დახვრიტეს.

254. ქარდავა თენგიზი გიორგის ძე, 30 წლის, მცხოვრები სოფ. თავისუფლება, დახვრეტილია 1993 წლის 16 სექტემბერს.

255. ჩიჩუა ტატაჩი ძიკას ძე, 56 წლის, მცხოვრები სოფ. თავისუფლება, დაიღუპა 1993 წლის 7 ივლისს სოფ. ტამიშთან ოკუპანტების მიერ ჩამოგდებულ ვერტმფრენში.

256. ცაავა მაგული, მცხოვრები სოფ. თავისუფლება, დახვრეტილია 1993 წლის ოქტომბერში.

257. ცაავა ლუსია, მცხოვრები სოფ. თავისუფლება, დახვრიტეს.

258. შურღაია ნაზი, მცხოვრები სოფ. თავისუფლება, დახვრეტილია.

259. ხანჩალიანი (სომეხი ეროვნების), 25 წლის, ინვალიდი, მცხოვრები სოფ. თავისუფლება, დახვრეტილია მამასთან ერთად.

260. ხანჩალიანი (სომეხი ეროვნების), 55 წლის, მცხოვრები სოფ. თავისუფლება, დახვრეტილია ინვალიდ შვილთან ერთად.

261. ჯიმშელეიშვილი ბაბუცა, მცხოვრები სოფ. თავისუფლება, მოკლულია წამებისა და აბუჩად აგდების შემდეგ - ჩამოკიდეს ჭის თავზე და მერე ჩააგდეს ჭაში.

262. ჯიმშელეიშვილი ვარლამი, მცხოვრები სოფ. თავისუფლება, მოკლულია წამებისა და აბუჩად აგდების შემდეგ - ჩამოკიდეს ჭის თავზე და მერე ჩააგდეს ჭაში.

 

 

სოფელი იაშთხვა


263. ბარამია ლამარა, მცხოვრები სოფ. იაშთხვა, ჩაკეტეს საკუთარ სახლში ოჯახის წევრებთან ანა, დომენიკი და აკაკისთან ერთად და სასტიკი წამების შემდეგ დაწვეს 1993 წლის მარტში.

264. ბარამია ანა, მცხოვრები სოფ. იაშთხვა, ჩაკეტეს საკუთარ სახლში ოჯახის წევრებთან ლამარა, დომენიკი და აკაკისთან ერთად და სასტიკი წამების შემდეგ დაწვეს 1993 წლის მარტში.

265. ბარამია დომენიკი, მცხოვრები სოფ. იაშთხვა, ჩაკეტეს საკუთარ სახლში ოჯახის წევრებთან ლამარა, აკაკი და ანასთან ერთად და სასტიკი წამების შემდეგ დაწვეს 1993 წლის მარტში.

266. ბარამია აკაკი, მცხოვრები სოფ. იაშთხვა, ჩაკეტეს საკუთარ სახლში ოჯახის წევრებთან ლამარა, დომენიკ და ანასთან ერთად და სასტიკი წამების შემდეგ დაწვეს 1993 წლის ოქტომბერში.

267. გაჩეჩილაძე თინა, 54 წლის, მცხოვრები სოფ. იაშთხვა, 1993 წლის ოქტომბერში გააუპატიურეს და მოკლეს წამებით - მოკვეთეს მკერდი და ხელები.

268. გოგინავა ოლგა იორდანეს ასული, მცხოვრები სოფ. იაშთხვა, სასტიკი წამებისა და დაცინვის შემდეგ დაწვეს ცოცხლად 1993 წლის 29 სექტემბერს.

269. იობაშვილი გრიგორი ვანოს ძე, 55 წლის, მცხოვრები სოფ. იაშთხვა, დახვრიტეს 1993 წლის 28 სექტემბერს.

270. კვანტალიანი ნიკოლოზი, მცხოვრები სოფ. იაშთხვა, მოკლეს წამებით და დაწვეს საკუთარ სახლში 1993 წლის 26 სეტქმბერს.

271. კვარაცხელია ნინა, მცხოვრები სოფ. იაშთხვა, გააუპატიურეს და შემდეგ დახვრიტეს.

272. ოქროჭელიძე თინა, 72 წლის, მცხოვრები სოფ. იაშთხვა, 1993 წლის ოქტომბერში მოკლეს წამებით - გადაუჭრეს ყელი, შემდეგ ჩამოკიდეს ფეხებით და დააყარეს ავტომატის ჯერი.

273. სულაკაძე მარიამი 87 წლის, მცხოვრები სოფ. იაშთხვა, მოკლეს წამებით - მიაბეს საწოლზე, გადაასხეს არაყი, წაუკიდეს ცეცხლი და  და ცოცხლად დაწვეს.

274. ტორჩინავა ხუნტული, მცხოვრები სოფ. იაშთხვა, მძიმე ავადმყოფი, 1993 წლის 28 სექტემბერს მოკლეს წამებით - ლოგინში დახვრიტეს და შემდეგ დაწვეს.

275. ტორჩინავა ერთაოზი, მცხოვრები სოფ. იაშთხვა, 1993 წლის 28 სექტემბერს მოკლეს წამებით გამოჭრეს ყელი და სახლთან ერთად დაწვეს.

276. ფარცვანია შალვა, მცხოვრები სოფ. იაშთხვა, მოკლეს წამებით მეუღლე ნათელასთან ერთად მავთულხლართით გადაუკრეს ხელები და ფეხები და ორივე ცოცხლად დაწვეს.

277. ფარცვანია ნათელა, მცხოვრები სოფ. იაშთხვა, მოკლეს წამებით მეუღლე შალვასთან ერთად მავთულხლართით გადაუკრეს ხელები და ფეხები და ორივე ცოცხლად დაწვეს.

278. ფხაკაძე ჟენია, მცხოვრები სოფ. იაშთხვა, მცხოვრები სოფ. იაშთხვა, 1993 წლის ოქტომბერში სასტიკი წამების შემდეგ დახვრიტეს მეუღლე შალიკოსთან ერთად.

279. ფხაკაძე შალიკო, მცხოვრები სოფ. იაშთხვა, 1993 წლის ოქტომბერში სასტიკი წამების შემდეგ დახვრიტეს მეუღლე ჟენიასთან ერთად.

280. ქირია ვალენტინა ანტონის ასული, 85 წლის, მცხოვრები სოფ. იაშთხვა, 1993 წლის 5 ოქტომბერს გაუპატიურებისა და წამების შემდეგ თავი მოიკლა.

281. ჭილაია ნიკოლოზი, მცხოვრები სოფ. იაშთხვა, მოკლეს მეუღლე ლოლასთან ერთად.

282. ჭილაია ლოლა, მცხოვრები სოფ. იაშთხვა, მოკლეს მეუღლე ნიკოლოზთან ერთად.

 

 

სოფელი კელასური


283. ბელქანია დოროთე სავას ძე, 48 წლის, მცხოვრები სოფ. კელასური, 1993 წლის 2 ოქტომბერს მოკლეს წამებით მეუღლე კლარა ჩემინავასთან ერთად და შემდეგ ორივე დაწვეს.

284. ბენდელიანი ლავრენტი სამსონის ძე, 79 წლის, მცხოვრები სოფ. კელასური, დახვრიტეს 1993 წლის 29 სექტემბერს.

285. გოგუა ერმილე დიმიტრის ძე, მცხოვრები სოფ. კელასური, დახვრიტეს.

286. გოგუა ზურაბი ავთანდილის ძე, 33 წლის, მცხოვრები სოფ. კელასური, დახვრიტეს 1994 წლის თებერვალში.

287. გოგუა გიორგი ალექსანდრეს ძე, მცხ. სოფ. კელასური, დახვრიტეს.

288. დავითულიანი ტერენტი ილარიონის ძე, 82 წლის, მცხოვრები სოფ. კელასური, 1993 წლის ოქტომბერში აფხაზეთის იძულებით დატოვებისას დაიღუპა სვანეთის უღელტეხილზე.

289. კალანდია-ფიფია გული, 60 წლის, მცხოვრები სოფ. ზემო-კელასური, 1993 წლის 31 ოქტომბერს სოფ. წებელდაში მოკლეს წამებით მეუღლე იროდიონ ფიფია (რომელსაც ამოაჭრეს გული და ძაღლებს მიუგდეს), შვილი დავითი, გარნილე, ნუცა, ლამარა სამუშიებთან და ალექსანდრე ზარქუასთან ერთად.

290. კოპალიანი ანზორი არსენის ძე, 57 წლის, მცხოვრები სოფ. კელასური, 1994 წლის 5 აპრილს დახვრიტეს საკუთარ სახლში სასტიკი წამების შემდეგ.

291. კოპალიანი ბორისი ვარლამის ძე, 56 წლის, მცხოვრები სოფ. კელასური, დახვრიტეს.

292. კოპალიანი ვალერი აკაკის ძე, მცხოვრები სოფ. კელასური, მეორე ჯგუფის ინვალიდი. დახვრიტეს სასტიკი წამების შემდეგ.

293. კოპალიანი ვერა ტარასის ასული, 37 წლის, მცხოვრები სოფ. კელასური, დახვრიტეს 1993 წლის 29 სექტემბერს.

294. კოპალიანი ვლადიმერი ნიკოლოზის ძე, 60 წლის, მცხოვრები სოფ. კელასური, დახვრიტეს.

295. კოპალიანი კაპიტონი (კაპიტო) მელიტონის ძე, 75 წლის, მცხოვრები სოფ. კელასური, დახვრიტეს სასტიკი წამების შემდეგ 1993 წლის 29 სექტემბერს.

296. კოპალიანი ვალერი გრიშას ძე, 38 წლის, მცხოვრები სოფ. კელასური, სოფ. ლეკუხონაში აიყვანეს ტყვედ და დახვრიტეს 1993 წლის 20 სექტემბერს.

297. კოპალიანი კლავდია სოლომონის ასული, მცხოვრები სოფ. კელასური, დახვრიტეს 1993 წლის 2 ოქტომბერს.

298. ლიპარტელიანი ჟორა, 45 წლის, მცხოვრები სოფ. კელასური, დახვრიტეს 1993 წლის 27 სექტემბერს.

299. ლიპარტელიანი გრიშა დიდიმის ძე, მცხოვრები სოფ. კელასური, დახვრიტეს.

300. ლიპარტელიანი ჟორა დიდიმის ძე, მცხოვრები სოფ. კელასური, დახვრიტეს.

301. მატარაძე ვალიკო ილიას ძე, 52 წლის, მცხოვრები სოფ. კელასური, დახვრიტეს 1993 წლის 29 სექტემბერს.

302. მუშკუდიანი უჩა კირილეს ძე, მცხოვრები სოფ. კელასური, დახვრიტეს საკუთარ სახლში.

303. ფიფია დავითი იროდიონის ძე, 15 წლის, მცხოვრები სოფ. კელასური, მოკლეს 1993 წლის 31 ოქტომბერს დედა გული კალანდია-ფიფიასთან, მამა იროდიონ ფიფიასთან ერთად და კიდევ 4 ქართველთან ერთად.

304. ფიფია იროდიონი ტარასის ძე, 63 წლის, მცხოვრები სოფ. კელასური, 1993 წლის 31 ოქტომბერს მოკლეს წამებით (გული ამოაჭრეს და ძაღლებს მიუგდეს) სოფ. წებელდის ცენტრში მეუღლე გული კალანდია-ფიფიასთან, შვილ დავითთან და  გარნილე, ნუცა, ლამარა სამუშიებთან და ალექსანდრე ზარქუასთან ერთად.

305. ყურაშვილი ბაბუცა მექის ასული, 58 წლის, მცხოვრები სოფ. კელასური, დახვრიტეს საკუთარ სახლში 1996 წელს.

306. შელია ირაკლი ეფრემის ძე, 63 წლის, მცხოვრები სოფ. კელასური, 1993 წლის 26 სექტემბერს დაიღუპა სოფლის დაბომბვისას.

307. ჩემინავა კლარა ილიას ასული, 53 წლის, მცხოვრები სოფ. კელასური, 1993 წლის 2 ოქტომბერს ჩაკეტეს საკუთარ სახლში მეუღლე დოროთე ბელქანიასთან ერთად და ორივე დაწვეს.

308. ცაავა ალექსანდრა კონსტანტინეს ასული, 92 წლის, მცხოვრები სოფ. კელასური, 1993 წლის 1 ოქტომბერს დახვრიტეს და შემდეგ დაწვეს შვილ ყარამანთან ერთად.

309. ცაავა ყარამანი მათეს ძე, 63 წლის, მცხოვრები სოფ. კელასური, 1993 წლის 1 ოქტომბერს დახვრიტეს და შემდეგ დაწვეს დედა ალექსანდრასთან ერთად.

 

სოფელი დაროვკა

310. ბერია ოთარი (ბოჩო) დავითის ძე, 60 წლის, მცხოვრები სოფ. ვოლოდაროვკა, 1993 წლის 29 სექტემბერს დახვრეტილია მეუღლე ნელი, შვილები თემურ და ჯემალ და დასთან - ფუცასთან ერთად.

311. ბერია ნელი, ბეგლარის ასული, 58 წლის, მცხოვრები სოფ. ვოლოდაროვკა, 1993 წლის 29 სექტემბერს დახვრეტილია მეუღლე ოთარ (ბოჩო), შვილები თემურ და ჯემალ და მულთან - ფუცასთან ერთად.

312. ბერია თემური ოთარის ძე, 27 წლის, მცხოვრები სოფ. ვოლოდაროვკა, 1993 წლის 29 სექტემბერს დახვრეტილია მამა ოთარ (ბოჩო), დედა ნელი, ძმა ჯემალ და მამიდა - ფუცასთან ერთად.

313. ბერია ჯემალი ოთარის ძე, 29 წლის, მცხოვრები სოფ. ვალადაროვკა, 1993 წლის 29 სექტემბერს დახვრეტილია მამა ოთარ (ბოჩო), დედა ნელი, ძმა თემურ და მამიდა ფუცასთან ერთად.

314. ბერია ფუცა დავითის ასული, 45 წლის, მცხოვრები სოფ. ვოლოდაროვკა, 1993 წლის 29 სექტემბერს დახვრეტილია ძმა ოთარ (ბოჩო), რძალ ნელი და ძმისშვილებთან თემურ და ჯემალთან ერთად.

315. ბერია ოთარი ბესარიონის ძე, 58 წლის, მცხოვრები სოფ. ვოლოდაროვკა, დახვრეტილია 1993 წლის 29 სექტემბერს.

316. ბერია თამარა ბესარიონის ასული, 65 წლის, მცხოვრები სოფ. ვოლოდაროვკა, დახვრეტილია 1993 წლის 29 სექტემბერს.

317. ბერულავა ოთარი ვლადიმერის ძე, 54 წლის, მცხოვრები სოფ. ვოლოდაროვკა, მოკლულია წამებისა და აბუჩად აგდების შემდეგ - მოაჭრეს თავი.

 

სოფელი მანი


318. ბელოვი ივანე, მცხ. სოფ. კამანი, დახვრიტეს 1993 წლის 5 ივლისს.

318. გამსახურდია ალექსანდრე (შურიკი), 30 წლის, მცხოვრები სოფ. კამანი, 1993 წლის სექტემბერში მოკლულია მეუღლე მერი პაკელიანთან ერთად კამანის ეკლესიაში.

319. იაშვილი სონია, მცხოვრები სოფ. კამანი, დახვრეტილია მეუღლე ლექსო ტაბატაძესთან ერთად.

320. ილიადი ხრისტო, 68 წლის (ეროვნებით ბერძენი), მცხოვრები სოფ. კამანი, 1993 წლის 9 ივლისს ცოცხლად დაწვეს.

321. ილიადი კონსტანტინე ილიას ძე, ბერძენი, 83 წლის, მცხოვრები სოფ. კამანი, დახვრიტეს.

322. კვიციანი ეგნატე ემზარის ძე, 65 წლის, მცხოვრები სოფ. კამანი, დახვრეტილია თანასოფლელებთან ერთად კამანის ეკლესიაში.

323. ხრისტოპულო კოსტია (ეროვნებით ბერძენი), 60 წლის, მცხოვრები სოფ. კამანი, დაწვეს საკუთარ სახლში.

324. მუშკუდიანი სერგო ხარიტონის ძე, 70 წლის, მცხოვრები სოფ. კამანი, მოკლეს წამებით ვალო ჩხეტიანთან ერთად - აიძულეს გაეთხარათ ორმო, დაამარხვინეს კამანის ეკლესიაში დახვრეტილი ხალხი, რის შემდეგ ორივე მოკლეს.

325. პაკელიანი მერი ლაზარეს ასული, 35 წლის, მცხოვრები სოფ. კამანი, 1993 წლის სექტემბერში მოკლულია მეუღლე ალექსანდრე გამსახურდიასთან ერთად, კამანის ეკლესიაში.

326. ტაბატაძე ლექსო გიორგის ძე, 63 წლის, მცხოვრები სოფ. კამანი, დახვრეტილია მეუღლე სონია იაშვილთან ერთად.

327. მამა ანდრია (ყურაშვილი), 26 წლის, კამანის ეკლესიის მღვდელმონაზონი, მცხოვრები სოფ. კამანი, 1993 წლის 5 ივლისს აბუჩად აგდების შემდეგ დახვრეტილია კამანის ეკლესიაში.

328. ჩხეტიანი ვალო დიმიტრის ძე, 70 წლის, მცხოვრები სოფ. კამანი, მოკლეს წამებით სერგო მუშკუდიანთან ერთად - აიძულეს გაეთხარათ ორმო, დაამარხვინეს კამანის ეკლესიაში დახვრეტილი ხალხი, რის შემდეგ ორივე მოკლეს.

329. ხიონიდი კუზმა გიორგის ძე, 78 წლის (ეროვნებით ბერძენი), მცხოვრები სოფ. კამანი, დაიღუპა სოფლის დაბომბვისას.

 

სოფელი აბჟაყვა

330. ლუკავა გიორგი ფილიპეს ძე, 61 წლის, მცხოვრები სოფ. აბჟაყვა, დახვრეტილია საკუთარ სახლში 1993 წლის ოქტომბერში.

 

სოფელი პავლოვკა

331. რეხვიაშვილი გალინა იოსების ასული, 80 წლის, მცხოვრები სოფ. პავლოვკა, დაიღუპა სოფლის დაბომბვისას.

 

სოფელი ქვემო ეშერა

332. აბაშმაძე დიმიტრი ვლადიმერის ძე, 75 წლის, მცხოვრები სოფ. ქვემო ეშერა, ცოცხლად დაწვეს საკუთარ სახლში მეუღლე ნათელა დიხამინჯია-აბაშმაძესთან ერთად.

333. ახალაია ლუბა, მცხოვრები სოფ. ქვემო ეშერა, დახვრეტილია 1993 წლის 2 თებერვალს.

334. ბენდელიანი დიმიტრი, მცხოვრები სოფ. ქვემო ეშერა, 1992 წლის 14 ოქტომბერს დახვრიტეს მეზობლებთან (სულ 15 ქართველი) ერთად.

335. ბერულავა ოთარი მატვეის ძე, მცხოვრები სოფ. ქვემო ეშერა, დახვრიტეს შვილ თამაზთან ერთად.

336. ბერულა თამაზ ოთარის ძე, მცხოვრები სოფ. ქვემო ეშერა, დახვრიტეს მამა ოთართან ერთად.

337. ბერულავა შოთა, მცხოვრები სოფ. ქვემო ეშერა, დაწვეს ცოცხლად.

338. გოგუა ჯენერი ივანეს ძე, 43 წლის, მცხოვრები სოფ. ქვემო ეშერა, 1993 წლის 28 სექტემბერს დახვრეტილია ქარხანა ”სოხუმხელსაწყოს” შენობასთან შვილებთან მამუკა და პაატასთან ერთად.

339. გოგუა მამუკა ჯენერის ძე, 18 წლის, მცხოვრები სოფ. ქვემო ეშერა, 1993 წლის 28 სექტემბერს დახვრეტილია ქარხანა „სოხუმპხელსაწყოს“ შენობასთან ძმასთან პაატა და მამა ჯენერისთან ერთად.

340. გოგუა პაატა ჯენერის ძე, 17 წლის, მცხოვრები სოფ. ქვემო ეშერა, 1993 წლის 28 სექტემბერს დახვრეტილია ქარხანა „სოხუმხელსაწყოს“ შენობასთან ძმასთან მამუკა და მამა ჯენერისთან ერთად.

341. გამსახურდია თამარა, მცხოვრები სოფ. ქვემო ეშერა, დახვრეტილია 1993 წლის თებერვალში.

342. გამსახურდია თინა, მცხოვრები სოფ. ქვემო ეშერა, დახვრეტილია 1993 წლის თებერვალში.

343. გოგუა მალხაზი ჯენერის ძე, მცხოვრები სოფ. ქვემო ეშერა, დახვრიტეს.

344. გორგოძე ალიოშა (ალიუსი) გივის ძე, 41 წლის, მცხოვრები სოფ. ქვემო ეშერა, 1992 წლის 14 ოქტომბერს დახვრიტეს მეზობლებთან ერთად (სულ 15 ქართველი).

345. დემერტაძე (ალიოშა) ზაური ამბერკოს ძე, 51 წლის, მცხოვრები სოფ. ქვემო ეშერა, 1992 წლის 14 ოქტომბერს დახვრიტეს მეზობლებთან ერთად (სულ 15 ქართველი).

346. დუდენკო ნიკოლოზი (ნიკოლა), მცხოვრები სოფ. ქვემო ეშერა, დახვრეტილია.

347. დიხამინჯია-აბაშმაძე ნათელა, 70 წელი, მცხოვრები სოფ. ქვემო ეშერა, ცოცხლად დაწვეს საკუთარ სახლში მეუღლე დიმიტრი აბაშმაძესთან ერთად.

348. ებანოიძე ვიტალი, მცხოვრები სოფ. ქვემო ეშერა, 1992 წლის 14 ოქტომბერს დახვრიტეს მეზობლებთან ერთად (სულ 15 ქართველი).

349. მანაგაძე დავითი, მცხოვრები სოფ. ქვემო ეშერა, 1992 წლის 14 ოქტომბერს დახვრიტეს მეზობლებთან ერთად (სულ 15 ქართველი).

350. მეტრეველი შოთა ვალიკოს ძე, ელევატორის მუშა, მცხოვრები სოფ. ქვემო ეშერა, მოკლეს წამებით - აიძულეს გაეთხარა საფლავი და შემდეგ ჩამარხეს ცოცხლად.

351. მინაძე დათო დუშიკოს ძე, 30 წლის, მცხოვრები სოფ. ქვემო ეშერა, მოკლულია წამებისა და აბუჩად აგდების შემდეგ 1993 წლის სექტემბერში.

352. მინაძე დუშიკო, მცხოვრები სოფ. ქვემო ეშერა, 1992 წლის დეკემბერში დახვრიტეს, შემდეგ დაწვეს.

353. მსხველიძე ლევანი თეოდორეს ძე, 55 წლის, მცხოვრები სოფ. ქვემო ეშერა, დახვრეტილია 1992 წელს.

354. ნაჭყებია სოსო, მცხოვრები სოფ. ქვემო ეშერა, დახვრიტეს.

355. კუპრავა ციალა, ეშერის სკოლის პედაგოგი, მცხოვრები სოფ. ქვემო ეშერა, დახვრიტეს.

356. უგრეხელიძე ხუტა, მცხოვრები სოფ. ქვემო ეშერა, 1992 წლის 14 ოქტობერს დახვრიტეს მეზობლებთან ერთად (სულ 15 ქართველი).

357. უგრეხელიძე ედიშერი დასოს ძე, 44 წლის, მცხოვრები სოფ. ქვემო ეშერა, მოკლულია წამებისა და აბუჩად აგდების შემდეგ - გადაუტეხეს ხელები და ფეხები, მოაჭრეს ცხვირი, დააძვრეს ფრჩხილები და ოქროს კბილები, შემდეგ ყელამდე ჩაფლეს მიწაში და დაუცხრილეს თავი ავტომატის ჯერით.

358. უცნობი, მცხოვრები სოფ. ქვემო ეშერა, დახვრიტეს დიმიტრი ბენდელიანის სახლში, 1992 წლის 14 ოქტომბერს 14 მეზობელთან  (ქართველები) ერთად.

359. უცნობი, მცხოვრები სოფ. ქვემო ეშერა, დახვრიტეს დიმიტრი ბენდელიანის სახლში, 1992 წლის 14 ოქტომბერს 14 მეზობელთან  (ქართველები) ერთად.

360. უცნობი, მცხოვრები სოფ. ქვემო ეშერა, დახვრიტეს დიმიტრი ბენდელიანის სახლში, 1992 წლის 14 ოქტომბერს 14 მეზობელთან  (ქართველები) ერთად.

361. უცნობი, მცხოვრები სოფ. ქვემო ეშერა, დახვრიტეს დიმიტრი ბენდელიანის სახლში, 1992 წლის 14 ოქტომბერს 14 მეზობელთან  (ქართველები) ერთად.

362. უცნობი, მცხოვრები სოფ. ქვემო ეშერა, დახვრიტეს დიმიტრი ბენდელიანის სახლში, 1992 წლის 14 ოქტომბერს 14 მეზობელთან  (ქართველები) ერთად.

363. უცნობი, მცხოვრები სოფ. ქვემო ეშერა, დახვრიტეს დიმიტრი ბენდელიანის სახლში, 1992 წლის 14 ოქტომბერს 14 მეზობელთან  (ქართველები) ერთად.

364. უცნობი, მცხოვრები სოფ. ქვემო ეშერა, დახვრიტეს დიმიტრი ბენდელიანის სახლში, 1992 წლის 14 ოქტომბერს 14 მეზობელთან  (ქართველები) ერთად.

365. უცნობი, მცხოვრები სოფ. ქვემო ეშერა, დახვრიტეს დიმიტრი ბენდელიანის სახლში, 1992 წლის 14 ოქტომბერს 14 მეზობელთან  (ქართველები) ერთად.

366. ქაჩიბაია გურამი, მცხოვრები სოფ. ქვემო ეშერა, 1992 წლის 14 ოქტომბერს დახვრიტეს დედა თამარასთან და მეზობლებთან ერთად (სულ 15 ქართველი).

367. ქაჩიბაია თამარა, მცხოვრები სოფ. ქვემო ეშერა, 1992 წლის 14 ოქტომბერს დახვრიტეს შვილ გურამთან და მეზობლებთან ერთად (სულ 15 ქართველი).

368. რუდენკო ნიკოლოზი გიორგის ძე, 47 წლის, მცხოვრები სოფ. ქვემო ეშერა, მოკლეს 1996 წლის იანვარში.

369. შონია ღუღუნი, 63 წლის, მცხოვრები სოფ. ქვემო ეშერა, დახვრეტილია.

370. შონია დემური, მცხოვრები სოფ. ქვემო ეშერა, მოკლულია 1992 წლის აგვისტოში.

371. შონია სერგო, 72 წლის, მცხოვრები სოფ. ქვემო ეშერა, დახვრეტილია 1992 წლის ნოემბერში.

372. ჩხეტიანი ჟუჟუნა, 59 წლის, მცხოვრები სოფ. ქვემო ეშერა, მოკლულია საკუთარ სახლში წამებისა და აბუჩად აგდების შემდეგ.

373. ხაბურზანია გიორგი (ჟორა) პეტრეს ძე, 64 წლის, მცხოვრები სოფ. ქვემო ეშერა, დახვრეტილია 1992 წლის 31 დეკემბერს.

374. ხაბურზანია ზინა ივანეს ასული, მცხოვრები სოფ. ქვემო ეშერა, დახვრეტილია 1992 წლის დეკემბერში.

375. ხაბურზანია ვახტანგი ერმილეს ძე, მცხოვრები სოფ. ქვემო ეშერა, მოკლეს 1993 წლის ოქტომბერში.

376. ჭყონია ჯემალი ივანეს ძე, 45 წლის, მცხოვრები სოფ. ქვემო ეშერა, 1993 წლის 19 აპრილს დახვრიტეს.

377. ჩხეტიანი სოგრატი, მცხოვრები სოფ. ქვემო ეშერა, დახვრიტეს.

378. ჯობავა ზოია, მცხოვრები სოფ. ქვემო ეშერა, მოკლულია წამებისა და აბუჩად აგდების შემდეგ 1992 წლის დეკემბერში.

 

სოფელი შრომა

379. ანუა იური დიმიტრის ძე, 58 წლის, ეროვნებით აფხაზი, მცხოვრები სოფ. შრომა, 1993 წლის 5 ივლისს დახვრიტეს  სასტიკი წამების შემდეგ.

380. ანჯაფარიძე ვალერიანი ერმილეს ძე, 65 წლის, მცხოვრები სოფ. შრომა, 1993 წლის 29 სექტემბერს დახვრიტეს დასთან - შურა ანჯაფარიძესთან ერთად.

381. ანჯაფარიძე შურა ერმილეს ასული, 50 წლის, მცხოვრები სოფ. შრომა, 1993 წლის 29 სექტემბერს დახვრიტეს ძმა ვალერისთან ერთად.

382. აქუბარდია გედე იაკოს ძე, 63 წლის, მცხოვრები სოფ. შრომა, 1993 წლის 3 ივლისს დაიღუპა სოფლის დაბომბვისას.

383. გადილია ანტონი კონსტანტინეს ძე, 75 წლის, მცხოვრები სოფ. შრომა, 1993 წლის 3 ივლისს დაიღუპა სოფლის დაბომბვისას.

384. გადელია ჯამბული ამირანის ძე, 20 წლის, მცხოვრები სოფ. შრომა, 1993 წლის 9 ივლისს დახვრიტეს.

385. გადელია ბიჭიკო კლიმენტის ძე, 52 წლის, მცხოვრები სოფ. შრომა, 1993 წლის 9 ივლისს დახვრიტეს.

386. გადელია ოთარი სილიბისტროს ძე, 54 წლის, მცხოვრები სოფ. შრომა, ინვალიდი, პარალიზებული და ლოგინს მიჯაჭვული, დახვრიტეს საწოლში 1993 წლის 29 სექტემბერს.

387. გადელია ლენა ეგნატეს ასული, 83 წლის, მცხოვრები სოფ. შრომა, დახვრიტეს თანასოფლელებთან ერთად 1993 წლის სექტემბერში.

388. გადელია შუშუ კონსტანტინეს ასული, 78 წლის, მცხოვრები სოფ. შრომა, დახვრიტეს 1993 წლის სექტემბერში.

389. გორდულოვა ოლღა გადოს ასული, 73 წლის, მცხოვრები სოფ. შრომა, 1993 წლის 10 ივლისს ცოცხლად დაწვეს საკუთარ სახლში.

390. დგებუაძე ჯემალი, მცხოვრები სოფ. შრომა, დახვრეტილია.

391. იანს პავლე ალექსის ძე, მცხოვრები სოფ. შრომა, მოკლეს წამებით.

392. კანკია (რაჟდენის მეუღლე), 85 წლის, მცხოვრები სოფ. შრომა, ცოცხლად დაწვეს საკუთარ სახლში.

393. მანაგაძე გულადი, 37 წლის, მცხოვრები სოფ. შრომა, დახვრიტეს.

394. რუხაია შოთა ტარასის ძე, 75 წლის, მცხოვრები სოფ. შრომა, დაიღუპა სოფლის დაბომბვისას 1993 წლის 7 ივნისს.

395. ფარულავა ხიხუ ტარასის ძე, 45 წლის, მცხოვრები სოფ. შრომა, აფხაზეთის იძულებით დატოვებისას დაიღუპა საკენის უღელტეხილზე 1993 წლის ოქტომბერში.

396. ფარულავა კაკო სიმონის ძე, 55 წლი, მცხოვრები სოფ. შრომა, დაიღუპა სოფლის დაბომბვისას.

397. ფარულავა ვლადიმერი ტასოს ძე, 43 წლის, მცხოვრები სოფ. შრომა, აფხაზეთის იძულებით დატოვებისას დაიღუპა საკენის უღელტეხილზე 1993 წლის ოქტომბერში.

398. ფაცაცია აკაკი იაკობის ძე, 75 წლის, მცხოვრები სოფ. შრომა, აფხაზეთის იძულებით დატოვებისას დაიღუპა საკენის უღელტეხილზე 1993 წლის ოქტომბერში.

399. ქარდავა გუდული იონას ძე, 67 წლის, მცხოვრები სოფ. შრომა, დახვრიტეს სოფლის აღებისას 1993 წლის ივლისში.

400. ქარდავა ლენა ექვთიმეს ასული, 43 წლის, მცხოვრები სოფ. შრომა, ჯგუფური გაუპატიურების შემდეგ დახვრიტეს.

401. ქარდავა მუშნი (მუშანი) პეხუს ძე, მცხოვრები სოფ. შრომა, დახვრიტეს.

402. ქარდავა ღუღუნი ევგენის ძე, მცხოვრები სოფ. შრომა, დაიღუპა სოფლის დაბომბვისას 1993 წლის ივლისში.

403. ქარდავა გოგი არშაკოს ძე, მცხოვრები სოფ. შრომა, დახვრიტეს 1993 წლის ოქტომბერში.

404. ქარდავა არშაკო მიტოს ძე, 71 წლის, მცხოვრები სოფ. შრომა, აფხაზეთის იძულებით დატოვებისას დაიღუპა საკენის უღელტეხილზე 1993 წლის ოქტომბერში.

405. ქადრავა მინა ჭინჭას ასული, მცხოვრები სოფ. შრომა, დახვრიტეს.

406. ქავთარაძე შუშუ აქვსენტის ასული, 80 წლის, მცხოვრები სოფ. შრომა, ცოცხლად დაწვეს საკუთარ სახლში 1993 წლის ივლისში.

407. ჩხეტიანი ჭაჭუ ივანეს ასული, მცხოვრები სოფ. შრომა, დახვრიტეს 1993 წლის 10 ივლისს.

408. ჩხეტიანი ინდიკო გიორგის ძე, 68 წლის, მცხოვრები სოფ. შრომა, 1993 წლის 5 ივლისს აიყვანეს მძევლად და დახვრიტეს თანასოფლელებთან ერთად.

409. შონია ღუღუნი, მცხ. სოფ. შრომა, დახვრიტეს.

410. ცაავა დუშა, 90 წლის, მცხოვრები სოფ. შრომა, ცოცხლად დაწვეს საკუთარ სახლში.

411. ჭანტურია ტარიელი იოსების ძე, 62 წლის, მცხოვრები სოფ. შრომა, დახვრიტეს 1993 წლის სექტემბერში.

412. ჭანტურია ტარიელი ესტატეს ძე, 68 წლის, მცხოვრები სოფ. შრომა, დახვრიტეს 1993 წლის 6 ოქტომბერს.

413. ჭკადუა რიტა არუსტანის ასული, 35 წლის, მცხოვრები სოფ. შრომა, დაიღუპა სოფლის დაბომბვისას 1992 წლის 17 აგვისტოს.

414. ჭანტურია ზური ავთანდილის ძე, მცხოვრები სოფ. შრომა, დახვრიტეს.

 

 

ქალაქი    სოხუმი

1. აბაშიძე გულნარა ლევანის ასული, მცხოვრები ნოზაძის #37/21, მოკლეს წამების შემდეგ 1993 წლის 17 მარტს.

2. აბლოთია გიგლა პარფიოლეს ძე, 49 წლის, მცხოვრები კვარაცხელიას #19/34, დახვრიტეს 1993 წლის 30 სექტემბერს.

3. აბლოთია გიორგი  (ბურთა)  ვაჟას ძე, მცხოვრები ზავადსკაის #20, ორჯონიკიძის სახ. პარკში დახვრიტეს მეზობელ გია ჯანაშიასთან ერთად.

4. აბრამია გიგლა ალექსანდრეს ძე, მცხოვრები კიროვის #70, 1993 წლის 27 სექტემბერს სასტიკი წამების შემდეგ დახვრიტეს დებთან - ზაირა და ეთერისთან ერთად.

5. აბრამია ეთერი ალექსანდრეს ასული, 42 წლის, მცხოვრები კიროვის #70, 1993 წლის 27 სექტემბერს სასტიკი წამების შემდეგ დახვრიტეს და-ძმა გიგლა და ზაირასთან ერთად

6. აბრამია ზაირა ალექსანდრეს ასული, 45 წლის, მცხოვრები კიროვის #70, 1993 წლის 27 სექტემბერს სასტიკი წამების შემდეგ დახვრიტეს და-ძმა გიგლა და ეთერისთან ერთად.

7. აბულაძე  ბესო, მცხ. ქ. სოხუმი,  დახვრიტეს.

8. აბშილავა ვალენტინა, მცხ. ქ. სოხუმი, დახვრიტეს ჟენია თხელიასთან, დიდიმ წოწონავასთან და ნადეჟდა ზარქუასთან ერთად, საკუთარ სახლთან 1993 წლის 25 სექტემბერს.

9. აბშილავა ვალია, მცხოვრები ჟდანოვას ქ., ცოცხლად დაწვეს საკუთარ სახლში შვილ რეზოსთან ერთად.

10. აბშილავა კოლია, მცხ. ქ. სოხუმი,   მოკლულია.

11. აბშილავა რაული ვლადიმერის ძე, 39 წლის, მცხ. ქ. სოხუმი, მოკლულია 1993 წლის 25 მარტს.

12. აბშილავა რეზო, მცხოვრები ჟდანოვას ქ. ცოცხლად დაწვეს საკუთარ სახლში დედა - ვალიასთან ერთად.

13. აგლაძე თამარი მაქსიმეს ასული, მცხოვრები თბილისის გზატკეცილი #27, აფხაზეთის იძულებით დატოვებისას დაიღუპა საკენის უღელტეხილზე შაქრო აგლაძესთან ერთად 1993 წლის 1 ოქტომბერს.

14. აგლაძე შაქრო, მცხ. ქ. სოხუმი, დაიღუპა აფხაზეთის იძულებით დატოვებისას საკენის უღელტეხილზე თამარ აგლაძესთან ერთად 1993 წლის 1 ოქტომბერს.

15. აგუმაა-ლოგიზოვი რემიკი ერიკის ძე, 30 წლის, მცხოვრები ლასურიას ქ., მოკლულია 1994 წელს.

16. ადამია (სახელი უცნობია), მცხოვრები სანჩარის #42, მოკლულია 1993 წლის 14 დეკემბერს.

17. ადამია ზურაბი გიორგის ძე, 57 წლის, მცხოვრები ეშბას მე-4 შესახვევი #11, დახვრიტეს 1994 წლის 24 ნოემბერს.

18. ადამია-შელია არიადნა კალისტრატეს ასული, მცხოვრები გოგოლის #19/7, დახვრიტეს საკუთარ სახლში მეზობელ სერგო და გული ჭანტურიებთან ერთად 1993 წლის 2 ოქტომბერს.

19. ადეიშვილი ადა, მცხ. ქ. სოხუმი, მოკლულია.

20. ადლეიბა (სახელი უცნობია), მცხ. ქ. სოხუმი,   დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას 1993 წლის 6 მაისს.

21. ავალიშვილი (ავალიანი) მაყვალა კონდრატეს ასული, 53 წლის, მცხოვრები ტიტოვის მე-2 შესახვევი #1, დახვრიტეს საკუთარ სახლში 1995 წლის 14 იანვარს.

22. ავთანდილოვი იური, 62 წლის, მცხოვრები ლესნაიას #7, დახვრიტეს საკუთარ სახლში 1993 წლის 28 სექტემბერს.

23. აკერბლონ ანატოლი ნიკოლოზის ძე, 62 წლის, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას 1993 წლის 3 მაისს.

24. აკობიძე გიორგი დომენტის ძე, 73 წლის, მცხოვრები მშვიდობის გამზირი #82, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას 1993 წლის 7 ივნისს.

25. ალაბიანი ივანე ნაგაპეტის ძე, 53 წლის, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას 1993 წლის 12 აპრილს.

26. ალანია პეტრე ივანეს ძე, 67 წლის, მცხოვრები ბაგრატიონის #109, მოკლულია.

27. ალექსეევი იგორი პროკოფის ძე, 53 წლის, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას 1993 წლის 4 იანვარს.

28. ანდრიუშენკო ტაისია გრიგოლის ასული, 65 წლის, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას 1993 წლის 9 მაისს.

29. ანისიმოვა ვიოლეტა გრიგოლის ასული, 53 წლის, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას 1993 წლის 23 აპრილს.

30. ანისიმოვი მიხეილი ნიკოლოზის ძე, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას 1993 წლის 23 აპრილს.

31. ანჩაბაძე ლუიზა (ჯუხუ) ბუცხას ასული, 56 წლის, მცხოვრები ორჯონიკიძის #11, 1993 წლის 28 სექტემბერს მოკლეს წამებით და ჩააგდეს სანაგვე ყუთში.

32. ანცუპოვა ოლღა ვლადიმერის ასული, 42 წლის, მცხოვრები ენგელსის #40, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას 1993 წლის ივლისში.

33. ანჯაფარიძე ვენერა, 60 წლის, მცხოვრები კიროვის #167ა, მოკლულია.

34. ანჯაფარიძე ლუიზა, მცხოვრები ორჯონიკიძის ქ., მოკლულია.

35. არაბიძე ირინა, 1939 წელს დაბ., მცხ. ქ. სოხუმი, ბაგრატიონის ქ., დახვრეტილია 1993 წლის ოქტომბრის დასაწყისში.

35. არაშენიძე ზ.ა., მცხოვრები ქ. სოხუმი. მოკლულია საკუთარ სახლში.

36. არახამია-გეფერიძე, 63 წლის, მცხ. ქ. სოხუმი,   მოკლეს წამებით.

37. არზუმანიანი აშოტ გრიგოლის ძე, 4 წლის, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას 1993 წლის 6 ივნისს.

38. არონია ნინა ჭიჭიკოს ასული, მცხოვრები ბათუმის მე-7 ჩიხი #4, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას 1993 წლის 4 იანვარს.

40. არქანია-ქარჩავა ნათელა კალისტრატეს ასული, ბაგრატიონის #139, 1993 წლის 8 ოქტომბერს დახვრიტეს მეუღლე ვაჟა ქარჩავასთან ერთად.

41. არღვლიანი კესო მირზას ასული, მცხოვრები ენგელსის #10, დახვრიტეს საკუთარ სახლში 1993 წლის 13 ოქტომბერს.

42. არღვლიანი მოსე, 75 წლის, მცხოვრები ოჩალენკოს #3, მოკლეს წამებით.

43. არღვლიანი-გერლიანი რიტა მაძის ასული, მცხოვრები ჩრდილოეთის გასასვლელი #15, მოკლულია გუდაუთაში თამარ ქობალიასთან და 2 უცნობ ქართველ ქალბატონთან ერთად.

44. ასატურიანი გევორკ ვაზგენის ძე, 18 წლის, მცხ. ქ. სოხუმი, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას 1993 წლის 14 მაისს.

45. ასეევი ვადიმ სემიონის ძე, მცხ. ქ. სოხუმი, მოკლა სნაიპერმა 1993 წლის 1 აპრილს.

46. ასმახოვა ტატიანა ვიქტორის ასული, 60 წლის, მცხ. ქ. სოხუმი, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას 1993 წლის 7 მარტს.

47. აქუბარდია შოთა, მცხ. ქ. სოხუმი,  მოკლულია.

48. ახალაია ელენე ალექსანდრეს ასული, 88 წლის, მცხ. აგრბას ქ., დახვრიტეს საკუთარ სახლში 1993 წლის მარტში.

49. ახალაია თენგიზი პორფილეს ძე, 32 წლის, მცხოვრები მოსკოვის ქ., მოკლეს 1993 წლის ოქტომბერში.

50. ახალაია იური, 45 წლის, მცხოვრები ბათუმის ქ., დახვრიტეს 1993 წლის სექტემბერში.

51. ახალაია კარლოივანეს ძე, მცხოვრები ბათუმის #63, დახვრიტეს საკუთარ სახლში 1993 წლის 28 სექტემბერს.

52. ახალაია ლიანა, 50 წლის, მცხოვრები კვარაცხელიას #50, 1994 წლის იანვარში დახვრიტეს მეუღლე გიგლა ქარდავასთან ერთად.

53. ახალაია ხუტა ვასილის ძე, 70 წლის, მცხოვრები გოგოლის #25, ჟურნალისტი, დახვრიტეს.

54. ახალაძე გია, მცხ. ქ. სოხუმი,  მოკლულია.

55. ახალაძე მურთაზი გურამის ძე, 1967 წ. დაბ., მცხოვრები თარხნიშვილის #22, დახვრიტეს.

56. ბაბლუანი ნიკოლოზი, 42 წლის, მცხოვრები სემერჯიევის მე-2 შესახვევი, ჩაცხრილეს საკუთარ მანქანაში.

57. ბაგათელია ზაური, მცხოვრები ნაგორნაიას ქ., ეროვნებით აფხაზი, მოკლეს ქართველებისათვის დახმარების გაწევის გამო.

58. ბაკურაძე შალვა სპირიდონის ძე, მცხოვრები გელოვანის #16, მე-5 ჩიხი, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას 1993 წლის 21 მაისს.

59. ბარამია აკაკი, მცხ. კიარაზის #3, ბინა #26, დახვრიტეს ლამარა ჭაავასთან ერთად 1994 წლის 27 ივლისს.

60. ბარამია ალექსანდრე ბიჭიკოს ძე, 66 წლის, მცხოვრები ყაზბეგის #17, 1993 წლის 29 ოქტომბერს მოკლულია სოფ. აჩადარაში საკუთარ აგარაკზე მეუღლე მედეა სიჭინავასთან და მათთან სტუმრად მყოფ პოეტ ეთერ სამხარაძე–ჯღამაძესთან ერთად.

61. ბარამია ვახტანგი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, 24 წლის, მოკლულია.

62. ბარამია კოტე, 65 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლულია.

63. ბარამია ლამარა (1994 წლის აგვისტოში მოკლული ამირან კუჭავას მეუღლე), 63 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლეს წამებით 1995 წელს.

64. ბარგანჯია-გაბუნია გალინა, 63 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლულია 1994 წლის 1 აპრილს.

65. ბარილო ალექსანდრე ანდროს ძე, 46 წლის, მცხოვრები ოქტომბრის #6, დახვრიტეს საკუთარ სახლში 1996 წლის 27 მარტს.

66. ბარკალაი შოთა ბორისისძე, 70 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლულია.

67. ბარკალაია (სახელი უცნობია), მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლულია.

68. ბარკალაია გიორგი ანდროს ძე, 60 წლის, მცხ. ქ. სოხუმი, მოკლულია 1993 წლის 25 სექტემბერს.

69. ბარკალაია ოთარი, 55 წლის, მცხოვრები ბზიფის მე-10 შესახვევი (მე-12 საშ. სკოლასთან), მოკლულია 1993 წლის 28 სექტემბერს.

70. ბარკალაია ხუტა, 65 წლის, მცხოვრები ლასურიას ქ., მოკლულია 1993 წლის სექტემბერში.

71. ბასლანძე ლამარა აკაკის ასული, მცხოვრები გულიას ქ., დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას 1992 წლის 31 დეკემბერს.

72. ბატონიშვილი ლუდმილა ნიკოლოზის ასული, 52 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლა სნაიპერმა 1992 წლის 29 ოქტომბერს.

73. ბაქრაძე გურამი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლულია.

74. ბაქრაძე შაქრო, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლულია.

75. ბაღათურია ბორისი ალექსანდრეს ძე, 65 წლის, მცხოვრები ბარათაშვილის #57, ცოცხლად დაწვეს გურამ და კლარა (კლავდია) ხორავებთან ერთად 1993 წლის 27 სექტემბერს.

76. ბაღათურია გალაქტიონი მიხეილის ძე, 71 წლის, მცხოვრები ჩელუსკინელების ქ., 1993 წლის 30 სექტემბერს მოკლეს წამებით - დანით მრავალი ჭრილობა მიყენეს.

77. ბაღათურია გოჩა, 30 წლის, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას 1993 წლის 16 აპრილს.

78. ბაღათურია ემზარი, 59 წლის, მცხ. ქ. სოხუმი, მოკლულია

79. ბაღათურია თამარი, 51 წლის, მცხოვრები ჩუკბარის #38, დახვრიტეს შვილთან - გიორგი ჯალაღონიასთან ერთად.

80. ბაღათურია თენგო, მცხ. ქ. სოხუმი, მოკლეს 1993 წლის 29 სექტემბერს.

81. ბაღათურია ლალი გიორგის ასული, 41 წლის, მცხოვრები ტიმირიაზევის ქ., მოკლულია.

82. ბაღათურია მოგელი ვლადიმერის ძე, 48 წლის, მცხოვრები მეორე ტუნელნაიას #27, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას  1993 წლის 22 აპრილს.

83. ბაღათურია ჯვანდი, 60 წლის,მცხ. ქ. სოხუმი,   მოკლულია.

84. ბაღიშვილი ედემი სერგოს ძე, 48 წლის, მცხ. ქ. სოხუმი,  ცოცხლად დაწვეს საკუთარ სახლში.

85. ბებია ალექსანდრე, 47 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას 1993 წლის 5 ივნისს.

86. ბებია ბოჩია, 52 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას 1993 წლის 5 ივნისს.

87. ბებია გოჩა მურმანის ძე, 7 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლულია.

88. ბებიავალერი ვარლამის ძე, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლულია 1993 წლის 16 ოქტომბერს.

89. ბებია ნუნუ პარმენის ასული, 62 წლის, მცხოვრები თბილისის გზატკ. #15/45, მოკლულია სოფ. ზემო ფშაფში 1994 წლის ოქტომბერში.

90. ბებია სერგო სერგოს ძე, 56 წლის, მცხოვრები არგუნის #20/16, აიყვანეს ტყვედ და დახვრიტეს 1993 წლის 2 ოქტომბერს.

91. ბეზდენიძე კახა პოლიკარპეს ძე, 12 წლის, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას  1993 წლის 24 ივნისს.

92. ბეთაშვილი ჯუმბერი, 55 წლის, მცხოვრები ქლუხორსკაიას #60, დახვრიტეს 1993 წლის 27 სექტემბერს.

93. ბელთაძე ანეტა გიორგის ასული, 99 წლის, მცხოვრები ჩოდრიშვილის ქ., მოკლულია.

94. ბელორუსოვი ოლეგი, მცხოვრები ლაკობას ქ., 1993 წლის ოქტომბერში მოკლეს დედა ინგა კრუგლოვასთან ერთად.

95. ბელქანია სერგო ბეგლარის ძე, მცხოვრები ვაგზლის #28, მოკლეს საკუთარ სახლში 1993 წლის 11 ოქტომბერს.

96. ბელქანია ჯანი ტარასის ძე, 50 წლის, მცხოვრები კომსომოლსკაიას #7, აფხაზეთის იძულებით დატოვებისას დაიღუპა ჭუბერის უღელტეხილზე 1993 წლის ოქტომბერში.

97. ბენდელიანი აკაკი, 66 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლულია.

98. ბენდელიანი ბორისი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლულია.

99. ბენდელიანი გოგი გრიგოლის ძე, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლულია.

100. ბენდელიანი ვერა, 66 წლის, მცხოვრები მაიაკოვსკის ქ., მოკლულია საკუთარ ბინაში მეზობლებთან ერთად.

101. ბენდელიანი ლავრენტი სამსონის ძე, 79 წლის, მცხოვრები ოქტომბერის #69, დახვრიტეს საკუთარ სახლში 1993 წლის 28 სექტემბერს.

102. ბენდელიანი ჯიბილო სევერიანის ძე, მცხოვრები პირველი პოდგორნაიაის #4, მოკლულია საკუთარ სახლში 1993 წლის 29 სექტემბერს.

103. ბენიძე ემზარი ვლადიმერის ძე, 45 წლის, მცხოვრები ბათუმის ქ., დახვრიტეს სოხუმის აღების შემდეგ.

104. ბენიძე ვლადიმერი ელიზბარის ძე, მცხოვრები ლესელიძის #8, დახვრიტეს საკუთარ სახლში 1993 წლის 27 სექტემბერს.

105. ბენიძე მარია მიხეილის ასული, მცხოვრები ლადარიას #20/232, დახვრიტეს საკუთარ სახლში 1993 წლის 30 სექტემბერს.

106. ბერაძე ზურაბ ილარიონის ძე, 52 წლის, მცხოვრები ორჯონიკიძეს #57, დახვრიტეს.

107. ბერია ბელა, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლულია.

108. ბერია გიორგი, 60 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლულია.

109. ბერიძე ზაირა, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლულია.

110. ბერულავა ბადრი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლულია.

111. ბერულავა გიორგი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლულია.

112. ბერულავა გულნარა გრიგოლისასული, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლულია.

113. ბერულავა ვალერი კომსოს ძე, 30 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

114. ბერულავა მამული, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს ბიძინა ფანგანთან ერთად.

115. ბერულავა ჯემალი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, 1993 წლის 28 სექტემბერს დახვრიტეს მარო წოწორიასთან, დევდარიანთან, ჯემალ დიხამინჯიასთან და ანატოლი კობახიძესთან ერთად. სულ დახვრიტეს 26 ადამიანი.

116. ბერულავა-გახოკიძე ეკატერინე, 78 წლის, მცხოვრები ჭავჭავაზის #24, 1994 წლის 12 თებერვალს მოკლეს წამებით გუდაუთაში.

117. ბესელია მზია, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

118. ბიგვავა არჩილი პლატონის ძე, 77 წლის, მცხოვრები ბზიფის გზატკ. #404, 1993 წლის 24 სექტემბერს დაიღუპა ქალაქის  დაბომბვისას.

119. ბიგვავა გივი ანდროს ძე, 49 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლულია.

120. ბირკაია ვლადიმერი ანდროს ძე, მცხოვრები ტიტოვის #21, დახვრიტეს საკუთარ სახლში 1993 წლის 27 ოქტომბერს.

121. ბირკაია ქსენია (ლუშა) ვასილის ასული, 1924 წელს დაბ., მცხოვრები ბზიფის გზატკ. #196, დახვრიტეს საკუთარ სახლში 1993 წლის 29 ოქტომბერს.

122. ბირკაია რეზო, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლულია.

123. ბირკაია ტატიანა ანდროს ასული, მცხოვრები ბზიფის გზატკ. #216, 1993 წლის ოქტომბერში დახვრიტეს საკუთარ სახლში.

124. ბირკაია ტიტიკო ვლადიმერის ძე, 1929 წელს დაბ., მცხოვრები ბზიფის გზატკ. #196, დახვრიტეს საკუთარ სახლში 1993 წლის 29 ოქტომბერს.

125. ბლიზნიჩენკო ვლადიმერი ივანეს ძე, 59 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას 1993 წლის 6 მაისს.

126. ბლიკაშვილი ლალი ავთანდილის ასული, 43 წლის, მცხოვრები კარტოზიას #5/13, დახვრიტეს.

127. ბობოხიძე ღუღუნი შალვას ძე, 34 წლის, მცხოვრები ადამიას ქ., დახვრიტეს.

128. ბობოხიძე შოთა, 50 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს საკუთარ სახლში.

129. ბოკუჩავა შოთა იაკობის ძე, 66 წლის, მცხოვრები მშვიდობის გამზ. #144, 1993 წლის 1 ოქტომბერს აფხაზეთის იძულებით დატოვებისას დაიღუპა ჭუბერის უღელტეხილზე.

130. ბოლდიში ჯულიეტა მიხეილის ასული, 29 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დაიღუპა ქალაქის  დაბომბვისას.

131. ბოჭორიშვილი ზური, დახვრიტეს საკუთარ სახლში ზურაბ ძიძიგურთან ერთად.

132. ბჟანია ლევან, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლულია.

133. ბუაშვილი მალხაზ, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლულია.

134. ბუაძე სერგო არტიომის ძე, მცხოვრები გელოვანის #72, დახვრიტეს საკუთარ სახლში 1993 წლის 29 დეკემბერს.

135. ბუაძე ჯამბული ივლიანეს ძე, მცხოვრები ეშბას #17, მე-3 შესახვევი, დახვრიტეს საკუთარ სახლში 1993 წლის 26 სექტემბერს.

136. ბულია ჯემალი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლულია.

137. ბურიაზინა-გოგია ცისანა არსენის ასული, 40 წლის,  მცხოვრები ეშბას #193, დახვრიტეს მეუღლე ჯემალთან და შვილ თენგიზთან ერთად 1993 წლის 26 სექტემბერს.

138. გაბედავა ლიანა ბოჩის ასული, 21 წლის, მცხოვრები ოჩალენკოს I ჩიხი #1, დახვრიტეს დედა ნათელა ჯანაშიასთან ერთად.

139. გაბელია ამირანი დავითის ძე, 60 წლის, მოკლულია.

140. გაბისკირია გიორგი ათანასეს ძე, 70 წლის, მცხოვრები კუხალეიშვილის #13, 1993 წლის 27 სექტემბერს მოკლეს წამებით - მოკვეთეს თავი.

141. გაბისკირია გუგუს სიდედრი (სახელი უცნობია), 80 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, გააუპატიურეს და მოკლეს წამებით.

142. გაბისკირია გურამი, ქ. სოხუმის მერი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს 1993 წლის 27 სექტემბერს.

143. გაბისკირია შოთა, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლეს წამებით - ყელი გამოჭრეს.

144. გაბისონია ვლადიმერი დავითის ძე, მცხოვრები გულიას #31, დახვრიტეს საკუთარ სახლში 1993 წლის 28 სექტემბერს.

145. გაბისონია ირაკლი ლოკმანის ძე, 17 წლის, მცხოვრები კარლ მაქსის #77, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას 1993 წლის 15 ივლისს.

146. გაბრავა ლამზირა პატიკოს ასული, 26 წლის, მცხოვრები ძიძარიას #2, მე-10 ჩიხი, დახვრიტეს 1993 წლის 27 სექტემბერს მეზობლის სარდაფში სახლის პატრონთან, ვინმე ქირიასთან, დედა ნათელა თოფურიასთან და 6 მეზობელთან ერთად. გვამები დაწვეს.

147. გაბრავა ლენა გრიგორის ასული, მცხოვრები ფაჩულიას #21, დახვრიტეს 1994 წლის ოქტომბერში.

148. გაბრავა მამია გრიგორის ძე, 65 წლის, მცხოვრები ჯგუბურიას #4/4, დახვრიტეს საკუთარ სახლში 1994 წლის ოქტომბერში.

149. გაბუნია ანატოლი გრიგორის ძე, 44 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას  1993 წლის 1 აპრილს.

150. გაბუნია აპოლონი გრიგოლის ძე, 44 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას  1993 წლის 1 აპრილს.

151. გაბუნია არველოდი კონსტანტინეს ძე, მცხოვრები ძერჟინსკის #1/8, დახვრიტეს საკუთარ სახლში 1993 წლის 27 სექტემბერს.

152. გაბუნია გრიგორი რამაზანოვის ძე, 90 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას  1993 წლის 1 აპრილს.

153. გაბუნია ინდიკო სოლომონის ძე, მცხოვრები თავაძის #11, დახვრიტეს საკუთარ სახლში 1993 წლის 27 სექტემბერს.

154. გაბუნია შურა, 60 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლულია.

155. გაგილაძე რევაზი შოთას ძე, მცხოვრები ბათუმის #88, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას 1993 წლის 27 სექტემბერს მამა შოთასთან ერთად.

156. გაგილაძე შოთა ისაკის ძე, მცხოვრები ბათუმის #88, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას 1993 წლის 27 სექტემბერს შვილ რევაზთან ერთად.

157. გაგნიძე შოთა, 45 წლის, მცხოვრები ეშბას ქ., დახვრიტეს სასაფლაოზე 1993 წლის 15 ოქტომბერს.

158. გაგუა გიორგი (ჟორა) კონსტანტინეს ძე, მცხოვრები ყაზბეგის ქ., მე-2 ჩიხი #6, დახვრიტეს მეუღლე ლუბასთან ერთად 1993 წლის 28 სექტემბერს.

159. გაგუა ილია, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს ეთერ ჩარგელიშვილთან ერთად 1993 წლის 27 სექტემბერს.

160. გაგუა ლუბა, მცხოვრები ყაზბეგის ქ. მე-2 ჩიხი #6, დახვრიტეს მეუღლე გიორგისთან ერთად 1993 წლის 28 სექტემბერს.

161. გაგუა მარგო აკაკის ასული, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლეს სოფ. დრანდაში.

162. გაგუა ნორა, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლულია.

163. გაზდელიანი გურამი ჯვებეს ძე, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლულია.

164. გამისონია ალექსი, მცხოვრები ჭანბას ქ., მოკლულია 2005 წლის 31 დეკემბერს.

165. გამისონია ირაკლი კონსტანტინეს ძე, 65 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, ბზიფის გზატკ. #82, მოკლულია 1993 წლის 14 ოქტომბერს.

166. განგია ნანა რაჟდენის ასული, 61 წლის, მცხოვრები ფოსტის #35/33, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას 1993 წლის 5 აგვისტოს.

167. გარემანიანი ლიოვა ეგამოს ძე, 70 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას 1993 წლის 21 მარტს.

168. გაჩეჩილაძე რამაზი, 25 წლის, მცხოვრები ნოზაძის ქ., დახვრიტეს.

169. გახარია კოტე, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლეს 1993 წლის 3 ოქტომბერს.

170. გახარია ცაცა ვასილის ასული, 80 წლის, მცხოვრები ჩალმაზის #16, დახვრიტეს საკუთარ სახლში 1993 წლის 29 ნოემბერს.

171. გახარია, 74 წლის,  მცხოვრები თბილისის გზატკ. #17, დახვრიტეს.

172. გახოკიძე ვალერიანი ილიას ძე, მცხოვრები მე-3 გზატკ. შესახვევი #5, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას 1993 წლის 5 ივნისს.

173. გახოკიძე მარლენი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, ტყვედ აიყვანეს, დახვრიტეს სოფ. ტამიშთან 1992 წლის 7 ოქტომბერს გოგია რამაზისთან და საქართველოს პირველი მოწვევის პარლამენტის წევრ ზვიად ნადარეიშვილთან ერთად. სამივე დახვრიტეს ტყვარჩელში 1992 წლის 13 ოქტომბერს.

174. გეგელაშვილი ვახტანი ვახტანგის ძე, 56 წლის, მცხოვრები მარქსის ქ., დახვრიტეს 1993 წლის 27 სექტემბერს.

175. გეგეჭკორი ოთარი ბესარიონის ძე, 62 წლის, მცხოვრები პიონერსკაიას #14, დახვრიტეს 1993 წლის 29 სექტემბერს.

176. გეგია რამაზი ვლადიმერის ძე, 30 წლის, მცხოვრები ეშბას #31, დახვრიტეს ტყვარჩელში 1992 წლის 13 ოქტომბერს.

177. გედენიძე ტატიანა ვასილის ასული, 50 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას 1993 წლის 22 აპრილს.

178. გელდიაშვილი მარია ვასილის ასული, მცხოვრები ლესელიძის #43, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას 1993 წლის 1 მარტს.

179. გელენავა სერგო მაქსიმეს ძე, 62 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას 1993 წლის 3 მაისს.

180. გერგედავა ნუკრი ვალერის ძე, 17 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, აწამეს, დახვრიტეს მამისა და დედის ნაირა კალანდიას თვალწინ კინდღის ჩაის ფაბრიკასთან 1993 წლის 30 სექტემბერს.

181. გერსამია ზინაიდა, (პროფესიით ექიმი) მცხოვრები ლადარიას #20/29, მოკლეს 1993 წლის სექტემბერში ინდიკო გერსამიას სახლში, ინდიკოსთან და ვერასთან (პროფესიით ექიმი) ერთად.

182. გერსამია ინდიკო ალექსანდრეს ძე, მცხოვრები ლადარიას #20/29, მოკლეს 1993 წლის სექტემბერში საკუთარ სახლში, მეუღლე ზინაიდასთან (პროფესიით ექიმი) და ნათესავ ვერასთან (პროფესიით ექიმი) ერთად.

183. გვაზავა-რატიანი მარინა პლატონის ასული, მცხოვრები ბარათაშვილი ქ., მოკლეს შვილ ვიქტორ რატიანთან ერთან.

184. გვათუა ტარიელი იპოლიტეს ძე, 66 წლის, მცხ. ქ. სოხუმი, დახვრეტილია 1993 წლის 25 სექტემბერს.

185. გვარამია ზურაბი ავთანდილის ძე, 34 წლის, აიყვანეს ტყვედ მეუღლესთან, დასთან და ნათესავ ვინმე კახასთან (27 წლის) ერთად, მცხ. კომსომოლსკაიას გზატკ. #123, მოკლეს წამებით 1993 წლის 28 სექტემბერს.

186. გვარამია ზურაბის და (სახელი უცნობია), აიყვანეს ტყვედ ძმა და რძალთან, ნათესავ ვინმე კახასთან (27 წლის) ერთად, მცხ. კომსომოლსკაიას გზატკეცილი #123, მოკლეს წამებით 1993 წლის 28 სექტემბერს.

187. გვარამია ზურაბის მეუღლე (სახელი უცნობია), აიყვანეს ტყვედ მეუღლესთან, მულთან და ნათესავ ვინმე კახასთან (27 წლის) ერთად, მცხ. კომსომოლსკაიას გზატკ. #123, მოკლეს წამებით 1993 წლის 28 სექტემბერს.

188. გვარამია ზურაბის ნათესავი კახა (გვარი უცნობია), 27 წლის აიყვანეს ტყვედ კომსომოლსკაიას გზატკ. #123, მოკლეს წამებით 1993 წლის 28 სეტქმბერს ნათესავებთან ზურაბ გვარამიასთან, მის მეუღლესთან და დასთან ერთად.

189. გვასალია (სახ. უცნობია), გვასალია სოლომონის მეუღლე, 58 წლის, მცხოვრები ციტრუსოვაიას ქ., დახვრიტეს მეუღლე სოლომონთან და შვილ აკაკისთან ერთად 1993 წლის 29 სექტემბერს.

190. გვასალია აკაკი სოლომონის ძე, 38 წლის, მცხოვრები ციტრუსოვაიას ქ., დახვრიტეს მამა სოლომონთან და დედასთან ერთად 1993 წლის 29 სექტემბერს.

191. გვასალია გრიგორი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლულია.

192. გვასალია ვენერა ვლადიმერის ასული, მცხოვრები ეშბას ქ., მე-3 შესახვევი #20, 1993 წლის დეკემბერში დახვრიტეს საკუთარ სახლში.

193. გვასალია კლარა, 70 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

194. გვასალია ოთარი სერაფიმეს ძე, 61 წლის, მცხოვრები ჯგუბურიას #41, დახვრიტეს მეუღლის თვალწინ 1993 წლის 27 სექტემბერს.

195. გვასალია სოლომონი, 60 წლის, მცხოვრები ციტრუსოვაიას ქ., დახვრიტეს მეუღლესთან და შვილ აკაკისთან ერთად 1993 წლის 29 სექტემბერს.

196. გვაძაბია ვასილი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლულია სოხუმის ბაზართან.

197. გვახარია თინა, 80 წლის, მცხოვრები შერვაშიძის #114, დახვრიტეს საკუთარ სახლში 1993 წლის 28 სეტქმბერს.

198. გვილავა გიგლა გამოს ძე, 43 წლის, მცხოვრები ძიძარიას მე-3 ჩიხი #6, დახვრეტილია 1993 წლის 27 სექტემბერს.

199. გვიჩიანი ელგუჯა, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

200. გიგიბერია სიმა, 35 წლის, ეროვნებით სომეხი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლეს ქართველებისათვის გაწეული დახმარებისათვის.

201. გიკავა ციური, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლულია.

202. გობეჩია ვლადიმერი ლევანის ძე, 72 წლის, მოკლეს საკუთარ ბინაში 1993 წლის 27 სექტემბერს.

203. გობეჯიშვილი გიორგი სილოვანის ძე, 59 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლეს 1993 წლის 28 სექტემბერს.

204. გობეჯიშვილი ლამარა სერგოს ასული, მცხოვრები კიარაზის #16/6, დახვრიტეს საკუთარ სახლში 1993 წლის 3 ოქტომბერს.

205. გოგავა კლარა, 45 წლის, მცხოვრები გოგოლის #19, მოკლეს წამებით 1993 წლის 2 ოქტომბერს.

206. გოგია ალიოშა, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

207. გოგია თენგიზი ჯემალის ძე, 26 წლის, მცხოვრები ეშბას #193, დახვრიტეს დედ-მამასთან ჯემალისთან და ცისანა ბურიაზინასთან ერთად 1993 წლის 26 სექტემბერს.

208. გოგია ილია, მცხ. ქ. სოხუმი, 1993 წლის 27 სექტემბერს დახვრიტეს ეთერ ჩარგელიშვილთან ერთად.

209. გოგია რამაზი, 35 წლის, ტყვედ აიყვანე სოფ. ტამიშთან 1992 წლის 7 ოქტომბერს გახოკიძე მარლენი და ნადარეიშვილი ზვიადთან ერთად. სამივე დახვრიტეს ტყვრაჩელში 1992 წლის 13 ოქტომბერს.

210. გოგია ჯემალი სევერიანის ძე, 47 წლის, მცხოვრები ეშბას #193, დახვრიტეს მეუღლე ცისანა ბურიაზინასთან და შვილ თენგიზთან ერთად 1993 წლის 26 სექტემბერს.

211. გოგილავა ადიკო იასონის ძე, მცხოვრები ფშაფის #21, დახვრიტეს საკუთარ სახლში 1993 წლის 28 სექტემბერს.

212. გოგინავა ავთანდილ აქვსენტის ძე, 48 წლის, ჩუკბარის #46, დახვრიტეს საკუთარ სახლში.

213. გოგიჩაიშვილი აგრაფინა მაქსიმეს ასული, მცხოვრები აქირთავას #12, დახვრიტეს საკუთარ სახლში 1994 წლის 26 ივნისს.

214. გოგობერიძე ალექსანდრე, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას 1993 წლის აგვისტოში.

215. გოგოლაძე გელა რეზოს ძე, 28 წლის, მცხ. ქ. სოხუმი, 1993 წლის 3 იანვარს დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

216. გოგოლაძე გიორგი დიმიტრის ძე, მძიმედ დაჭრეს ოკუპანტებმა 1992 წლის 12 სეტქმბერს, რის შედეგადაც გარდაიცვალა 1992 წლის 27 ოქტომბერს.

217. გოგოლაძე სულიკო, მცხოვრები ქ. სოხუმი, აფეთქდა ოკუპანტების მიერ დაგებულ ნაღმზე 1993 წლის 14 მარტს.

218. გოგოხია ზოია ანდროს ასული, 60 წლის, ანჩაბაძის #9, დახვრიტეს საკუთარ სახლში 1993 წლის 10 ნოემბერს.

219. გოგუა ეკატერინე კონსტანტინეს ასული, 61 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს 1993 წლის 3 ოქტომბერს.

220. გოგუა კოტე ალექსანდრეს ძე, 60 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, 1992 წლის 15 აგვისტოს დააკავეს გუდაუთაში და დახვრიტეს თამაზ თოფურიასთან, მალხაზ და მურთაზ პაჭკორიებთან ერთად.

221. გოლეთიანი (ბებია), მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს 8 წლის შვილიშვილთან ერთად.

222. გოლეთიანი (სახელი უცნობი), 8 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს ბებიასთან ერთად.

223. გოროზია სერგო ბესარიონის ძე, 83 წლის, მცხოვრები მშვიდობის გამზ. #148/43, დახვრიტეს 1993 წლის 5 ოქტომბერს.

224. გრიგოლაია გიორგი (ჟორა), 65 წლის, მცხოვრები კიროვის 93, დახვრიტეს საკუთარ სახლში 1996 წლის 15 თებერვალს.

225. გრიგოლია ვლადიმერი ირაკლის ძე, 85 წლის, მცხოვრები მატარაძის #14, დახვრიტეს შვილ ლუბასთან და სიდედრ ნადეჟდა კუხალეიშვილთან ერთად 1993 წლის 27 სექტემბერს.

226. გრიგოლია ლუბა, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს 1993 წლის 27 სექტემბერს ბებია ნადეჟდა კუხალეიშვილთან და მამა ვლადიმერთან ერთად.

227. გრიცაი ვლადიმერი თეოდორეს ძე, 52 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას 1992 წლის 6 დეკემბერს.

228. გრჩენინჩენკო ეკატერინე, 57 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას 1993 წლის 9 მაისს.

229. გუბარევა ნათელა ვასილის ასული, 70 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას 1993 წლის 7 მაისს.

230. გუგუშვილი (სახელი უცნობია), მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლულია.

231. გუგუშვილი ნათელა შალვას ასული, 56 წლის, მცხოვრები ბაგრატიონის ქ., მე-4 შესახვევი, დახვრიტეს მე-7 სკოლასთან 1993 წლის 27 სექტემბერს.

232. გუდავა ქიონია ვასილის ასული, მცხოვრები ძიძარიას #128, დაწვეს ცოცხლად საკუთარ სახლში.

233. გულიაშვილი ვარვარა ილიას ასული, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს 1993 წლის 29 სექტემბერს.

234. გულუა ტარიელი მამანტის ძე, 58 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლეს ს. ფშაფში 1993 წლის 29 სექტემბერს.

235. გუნია მერაბი შუქრის ძე, მცხოვრები თბილისის გზატკ. #30/32, დაიღუპა ოკუპანტების მიერ სამოქალაქო თვითმფრინავის “ტუ 134”-ის ჩამოგდების შედეგად 1993 წლის 21 სექტემბერს.

236. გუნჯუა ანტონი აბელის ძე, 41 წლის, მცხოვრები ლესელიძის შესახვევი #74, 1993 წლის 28 სექტემბერს მოკლეს დედა თამართან ერთად.

237. გუნჯუა თამარი პლატონის ასული, 81 წლის, მცხოვრები ლესელიძის შესახვევი #74, 1993 წლის 28 სექტემბერს მოკლეს შვილ ანტონთან ერთად.

238. გურჩიანი ალიოშა, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლულია.

239. დადიანი (სახელი უცნობია), 62 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლეს.

240. დადიანი თამარი ყარამანის ასული, მცხოვრები არგუნის #10ა/19, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას 1992 წლის 29 დეკემბერს.

241. დადიანი ოთარი ერმილეს ძე, 67 წლის, მცხოვრები ხარაზიას #3, დახვრიტეს მეუღლე ლამარა ხაბურზანიასთან ერთად.

242. დავითაია ანთიმოზი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლულია წამებით.

243. დალიევა სიდა, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

244. დამენია გიორგი ერმილეს ძე, 65 წლის, მცხოვრები მატარაძის #8, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას 1993 წლის მარტში.

245. დანელია დუნია, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლულია.

246. დანელია ზელიმხან, 62 წლის, მცხოვრები ოქტომბრის #71/11, დახვრიტეს სიდედრ თინათინ მინჯიასთან ერთად.

247. დანელია იგორი, 18 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლულია.

248. დანელია ზაური მელენტის ძე, 48 წლის, მცხ. ჭანბას #35, მოკლულია მხეცურად 1994 წლის 9 თებერვალს.

249. დარსალია (რომანის ძმისშვილი), მცხოვრები კარლ მარქსის #48, დახვრიტეს გულრიფშში ბიძასთან ერთად 1993 წლის 28 სექტემბერს.

250. დარსალია (სახელი უცნობია), მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლეს.

251. დარსალია რომანი მელენტის ძე, 48 წლის, მცხოვრები კარლ მარქსის #48, დახვრიტეს გულრიფშში ძმისშვილთან ერთად 1993 წლის 28 სექტემბერს.

252. დარცმელია ჯიმშერი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს 1993 წლის 29 სექტემბერს.

253. დგებუაძე ნიკოლოზი, მცხოვრები ჩელუსკინელების #36, დახვრიტეს საკუთარ სახლში 1993 წლის 28 სექტემბერს.

254. დგებუაძე ნინო ავთანდილის ასული, 60 წლის, მცხოვრები შერვაშიძის #109, მოკლულია 1993 წლის 18 აგვისტოს.

255. დგებუაძე შალვა ამირანის ძე, მცხოვრები კიარაზის #75 ბ. 7, დახვრიტეს საკუთარ სახლში 1993 წლის 25 სექტემბერს.

256. დედა მარიამი, 55 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, 1993 წლის 17 მაისს დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

257. დევდარიანი (სახელი უცნობია), მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს მარო წოწორიასთან, ჯემალ დიხამინჯიასთან, ჯემალ ბერულავასთან და სხვებთან (სულ 26 ადამიანი) ერთად 1993 წლის 29 სექტემბერს.

258. დვალახაძე ირაკლი ნიკოლოზის ძე, 27 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას 1993 წლის 31 მაისს.

259. დვალი (სახელი უცნობია), 54 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს საკუთარ სახლში.

260. დიხამინჯია ვენერა მიხეილის ასული, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს საკუთარ სახლში 1993 წლის 2 ოქტომბერს.

261. დიხამინჯია ჯემალი, 75 წლის, დახვრიტეს მარო წოწორიასთან, დევდარიანთან, ჯემალ ბერულავასთან და სხვებთან ერთად 1993 წლის 29 სექტემბერს.

262. დონღაძე ნათელა ამბაკოს ასული, 66 წლის, მცხ. ქ. სოხუმი, ემუხვარის ქ., დაიღუპა 19993 წლის 3 ოქტომბერს აფხაზეთის იძულებით დატოვებისას ჭუბერის უღელტეხილზე.

262. დოცენკო ნიკოლოზი ივანეს ძე, 69 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას 1993 წლის 25 ივნისს.

263. დუბროვსკაია მარინა თეოდორის ასული, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას 1993 წლის 25 ივნისს.

264. დუგლაძე ანა ივანეს ასული, მცხოვრები სადოვაის #19, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას 1993 წლის 23 სექტემბერს.

265. ეზუხბაია პეტრე არტემის ძე, მცხოვრები აგუმაას #26, დახვრიტეს საკუთარ სახლში 1993 წლის 30 დეკემბერს.

266. ეზუხბაია ჯუმბერი, 43 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, აფეთქდა ოკუპანტების მიერ დაგებულ ნაღმზე.

267. ელდარაშვილი გიორგი გავრილის ძე, მცხოვრები ქ. სოხუმი, გულიას #54, 1992 წლის 31 დეკემბერს დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

268. ელერდაშვილი გოგი, 70 წლის, მცხოვრები ჭავჭავაძის ქ., 1993 წელს დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას მეუღლე ლამარასთან და რძალ შენგელიასთან ერთად.

269. ელერდაშვილი ლამარა, 60 წლის, 1993 წელს დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას, მეუღლე გოგისთან და რძალ შენგელიასთან ერთად.

270. ელერდაშვილი ომარი ვახტანგის ძე, 54 წლის, მსახიობი, თავი მოიკლა, როდესაც შეიტყო ჯარისკაცი შვილის - ვახტანგის დაღუპვის შესახებ.

271. ელერდაშვილი-შენგელია, 30 წლის, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას დედამთილ - მამათილთან (ელერდაშვილები) ერთად 1993 წელს.

272. ელიავა ვლადიმერი პეტრეს ძე, მცხოვრები მშვიდობის გამზირი #3, დახვრიტეს საკუთარ სახლში 1993 წლის 25 სექტემბერს.

273. ელიავა თამაზი, 30 წლის, მცხ. ქ. სოხუმი, მოკლეს რკინიგზის სადგურთან 1993 წლის 16 სექტემბერს.

274. ემუხვარი გიორგი ლევანის ძე, მცხოვრები არგუნის #10ა, ბინა #19, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას 1992 წლის 29 დეკემბერს მამა - ლევანთან ერთად.

275. ემუხვარი ლევანი მიხეილის ძე, მცხოვრები არგუნის #10ა, ბინა #19, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას 1992 წლის 29 დეკემბერს შვილ გიორგისთან ერთად.

276. ემუხვარი ნიკოლოზი პლატონის ძე, 64 წლის, ეროვნებით აფხაზი,  მცხოვრები მშვიდობის გამზირზე, დახვრიტეს 1994 წლის 31 დეკემბერს.

277. ეპიკჩიანი რამზიკ, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

278. ერმილოვა ვერა ივანეს ასული, 83 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლულია 1993 წლის 8 მარტს.

279. ესაკია ზვიადი იროდიონის ძე, 40 წლის, დახვრიტეს საკუთარ სახლში 1993 წლის 1 ოქტომბერს.

280. ესებუა-პაპასკირი ანგელინა, მცხოვრები სემერჯიევას #17, დახვრიტეს საკუთარ სახლში 1993 წლის 28 სექტემბერს.

281. ექიმიანი ვერა აბრამის ასული, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას 1992 წლის 20 დეკემბერს.

282. ეჯიბია-კვირკველია ლანა ტატაჩის ასული, 43 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას 1992 წლის 21 ოქტომბერს.

283. ვადაჭკორია თენგიზი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლულია ეროვნებით აფხაზ ვოვასთან ერთად, რომელიც მის დაცვას ცდილობდა.

284. ვაზდელიანი გელახსან ამბაკოს ძე, მცხოვრები ეშბას #39, დახვრიტეს საკუთარ სახლში 1993 წლის 21 სექტემბერს.

285. ვატიაკოვა-თოდუა ლარისა, მცხოვრები ენერგეტიკების შესახვევი #56, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას 1993 წლის 2 სექტემბერს.

286. ვაჩეიშვილი ბეგული ნეკის ძე, მცხოვრები ქ. სოხუმი, ძიგუას #23, 1993 წლის 28 სექტემბერს დახვრიტეს საკუთარ სახლში.

287. ვაჩეიშვილი ზურაბი სერგოს ძე, მცხოვრები ჭოჭუას #24/11, დახვრიტეს საკუთარ სახლში 1993 წლის 27 სექტემბერს.

288. ვახანია (სახელი უცნობია), ცინარა ვახანიას ძმისშვილი, 7 წლის, მცხოვრები ბათუმის ქ., დახვრიტეს მამიდა ცინარა ვახანიასთან ერთად 1994 წლის აგვისტოში.

289. ვახანია ცინარა ილიას ასული, 52 წლის, დახვრიტეს 7 წლის ძმიშვილთან ერთად საკუთარ სახლში 1994 წლის აგვისტოში.

290. ვეკუა ვალენტინა მიხეილის ასული, მცხოვრები ტრანსპორტნაიას #51, დახვრიტეს საკუთარ სახლში 1993 წლის 28 სექტემბერს.

291. ვეკუა იპოლიტე გოგის ძე, 72 წლის, მცხოვრები კიროვის #184/19, წამებით მოკლეს 1993 წლის სექტემბერში.

292. ვეკუა ნიკოლოზი დანასეს ძე, მცხოვრები კიარაზის #56, ბ.41, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას 1993 წლის 17 ივლისს.

293. ვეკუა სერგო ალექსანდრეს ძე, 45 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას 1993 წლის 28 სექტემბერს.

294. ვეკუა-ნარმანია ტატიანა ზოსიმეს ასული, მცხოვრები კიარაზის #5/41, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას 1993 წლის 10 ივლისს.

295. ვერა (გვარი უცნობია), ქ. სოხუმი, მოკლეს 1993 წლის სექტემბერში ცოლ-ქმარ ზინაიდა და ინდიკოსთან ერთად მათ სახლში.

296. ვილსონი ალექსი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლეს 1993 წლის სექტემბერში.

297. ვოვა (გვარი უცნობია), ეროვნებით აფხაზი, თენგიზ ვადაჭკორიას მეზობელი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლეს თენგიზ ვადაჭკორიასთან ერთად, როდესაც მან სცადა მისი დაცვა.

298. ზადიკიანი ავეტი არუთინისძე, 43 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

299. ზანთურიანი სერგუნი, 70 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას 1993 წლის 28 აპრილს.

300. ზარათიადი ლუბა მიხეილის ასული, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას 1993 წლის 9 მაისს.

301. ზარანდია ალექსანდრე, მცხოვრები ქ. სოხუმი, 58 წლის, დახვრიტეს.

302. ზარმაინიანი ივარტი არშაკის ასული, 52 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას 1992 წლის 1 დეკემბერს.

303. ზარქუა ალექსანდრე კონდრატეს ძე, 60 წლის, მცხოვრები ბათუმის #7, მე-6 ჩიხი, დახვრიტეს სოფ. წებელდაში აგარაკზე ყოფნისას სამუშიების ოჯახში, ტარიელი, ნუცა და ლამარა სამუშიებთან, მათ სიოხუმის რ-ნიდან რძალ გული კალანდია-ფიფიასთან და მის 15 წლის შვილ დავითთან ერთად 1993 წლის 31 ოქტომბერს, გვამები დაწვეს.

304. ზარქუა ბადრი დიმიტირს ძე, მცხოვრები მშვიდობის გამზირი #268, დახვრიტეს 1993 წლის 27 ოქტომბერს.

305. ზარქუა გივი პეტრეს ძე, 60 წლის, მცხოვრები ძიძარიას #58, დახვრიტეს 1993 წლის 27 სექტემბერს.

306. ზარქუა ნადეჟდა იაკობის ასული, 78 წლის, მცხოვრები ჟდანოვის #12, დახვრიტეს ჟენია თხელიასთან, დიდიმ წოწონავასთან და ვალენტინა აბშილავასთან  ერთად  საკუთარ სახლთან 1993 წლის 25 სექტემბერს.

307. ზაქარაია ღუღუნი შალვას ძე, 72 წლის, პედაგოგი,  მცხოვრები ქ. სოხუმი, წამებით მოკლეს საკუთარ სახლთან 1993 წლის 27 სექტემბერს.

308. ზაქრაძე გიორგი (ჟორა), მცხოვრები ტიტოვის 25, მწოლიარე ავადმყოფი, დახვრიტეს ძმა გურამისთან ერთად 1993 წლის 27 სექტემბერს. მათთან ერთად დანით მიყენებული მრავალი ჭრილობებით დაიღუპა ალექსანდრე ჯაბუა.

309. ზაქრაძე გურამი, მცხოვრები ტიტოვის 25, დახვრიტეს ტიტოვის ქუჩაზე ძმა გიორგისთან მწოლიარე ავადმყოფთან ერთად 1993 წლის 27 სექტემბერს. მათთან ერთად დანით მიყენებული მრავალი ჭრილობებით დაიღუპა ალექსანდრე ჯაბუა.

310. ზაქრაძე შოთა, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს ტიტოვის ქუჩაზე 12 ქართველთან ერთად.

311. ზვედონუკი ვალენტინა ონისეს ასული, 67 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას 1993 წლის 16 მარტს.

312. ზოიძე სერგო ვლადიმერის ძე, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლეს საკუთარ სახლში.

313. ზოიძე სოსო ვლადიმერის ძე, 37 წლის, მცხოვრები გელოვანის #88, დახვრიტეს საკუთარ სახლში 1993 წლის 19 სექტემბერს.

314. ზურაბიშვილი ზურაბი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლეს წამებით.

315. ზუხბაია ნათელა ძაძუს ასული, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს საკუთარ სახლში 1993 წლის 12 სექტემბერს.

316. თავაძე თამაზი, 55 წლის, მცხოვრები წულუკიძის ქ., მოკლეს 1993 წლის 28 სექტემბერს.

317. თავდგირიძე ვახტანგი ელიოზის ძე, 56 წლის, მცხოვრები ვაჟა-ფშაველას ქ., მოკლეს წამებით 1996 წელს.

318. თევზაია (სახელი უცნობია), 80 წლის, მცხოვრები კუიბიშევის #14, პარალიზებული, ცოცხლად დაწვეს შვილის ბინაში 1993 წლის 27 სექტემბერს.

319. თოდუა დინარა, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლულია საკუთარ სახლში 1993 წლის შემოდგომაზე.

320. თოდუა ნათელა კონსტანტინეს ასული, 41 წლის, მცხოვრები ძიძარიას ჩიხი #10, დახვრიტეს ლამზირა გაბრავასთან და კიდევ 5 მეზობელთან ერთად 1993 წლის 28 სექტემბერს.

321. თოლორაია მერაბი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლულია.

322. თოლორდავა ავთო, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლეს 1993 წლის 22 სექტემბერს.

323. თოლორდავა ლამარა დავითის ასული, 58 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას 1993 წლის 2 დეკემბერს.

324. თოფურია თამაზი ჭიჭიკოს ძე, მცხოვრები ქ. სოხუმი, 1992 წლის 15 აგვისტოს დააკავეს გუდაუთაში კოტე გოგუა, მურთაზ და მალხაზ პაჭკორიებთან ერთად და ოთხივე დახვრიტეს.

325. თოფურია ირმა როდიონის ასული, 47 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას 1993 წლის 16 აპრილს.

326. თოფურია ნათელა, მცხ. სოხუმი, ძიძარიას ქ., მოკლულია 1993 წლის 27 სექტემბერს მეზობლის ქირიას სახლში ოჯახის პატრონთან და 6 მეზობელთან ერთად. გვამები დაწვეს.

327. თოფურიძე ლეონელა ლეონიდეს ასული, 20 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას 1992 წლის 1 სექტემბერს.

328. თუთისანი გერონტი სამსონის ძე, 69 წლის, მცხოვრები კომსომოლსკაიას #6, დახვრიტეს საკუთარ სახლში 1993 წლის 28 სექტემბერს.

329. თუთისანი ოთარი სამსონისძე, მცხოვრები კიროვის ქ., დახვრიტეს სოფ. წებელდაში 1993 წლის 2 ოქტომბერს.

330. თუთისანი პავლე დავითის ძე, 86 წლის, მცხოვრები შეგლოვას #18, დაიღუპა  აფხაზეთის იძულებით დატოვებისას ჭუბერის უღელტეხილზე 1993 წლის ოქტომბერში.

331. თურქია ბადრი, მცხ. ქ. სოხუმი, აიძულეს გაეთხარა საფლავი დახვრეტილი ამირან ძოწენიძე და მისი შვილებისათვის (გივი, ზაზა), შემდეგ თვითონაც დახვრიტეს.

332. თურქია ელეონორა ალექსანდრეს ასული, 47 წლის, მე-3 გზატკეცილის შესახვევი #21, 1993 წლის 28 სექტემბერს მოკლეს საკუთარ სახლში წამებით - ავტომატის კონდახის თავში ჩარტყმით.

333. თურქია ხუტა, 60 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლულია.

334. თხელია მამუკა პავლეს ძე, მცხოვრები პადგორნაის #7, დახვრიტეს სახლში 1993 წლის 25 სექტემბერს.

335. თხელია ჟენია, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს დიდიმ წოწონავა, ნადეჟდა ზარქუასთან და ვალენტინა აფშილავასთან ერთად, აფშილავას სახლთან 1993 წლის 25 სექტემბერს.

336. იზორია-კალანდია მზია ილარიონის ასული, მცხოვრები ქ. სოხუმი, კიროვის #70, 1993 წლის 27 სექტემბერს დახვრიტეს საკუთარ სახლში ბაბუცა ჯიმშელეიშვილთან და ხუთ უცნობ ქართველთან ერთად.

337. იობიძე ვანო, 64 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, ჩელუსკინელების #14/5, დახვრიტეს.

338. იოსელიანი ოთარ გრიგორის ძე, 68 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლეს საკუთარი სახლში 1993 წლის 26 სექტემბერს.

339. კაზარიანი აიდა ომარის ასული, 20 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას 1993 წლის 16 აპრილს.

340. კაკუბავა იაკობი ქიშვარდის ძე, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს 1994 წლის სექტემბერში.

341. კაკუბერი თინა, 90 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლეს შვილ სულიკოსთან ერთად 1993 წლის 3 ოქტომბერს.

342. კაკუბერი სულიკო გრიგორის ასული, 70 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლეს 90 წლის დედა - თინასთან ერთად 1994 წლის სექტემბერში.

343. კაკულია ვალოდია, 63 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლეს.

344. კაკულია ვლადიმერი, 54 წლის, მცხოვრები ნაგორნაიას ქ., დახვრიტეს.

345. კაკულია ზურაბი კონსტანტინეს ძე, მცხოვრები ძიძარიას #4, ბინ. 37, დახვრიტეს 1993 წლის 13 სექტემბერს.

346. კაკულია სვეტლანა კალისტარატეს ასული, 46 წლის, მცხოვრები მშვიდობის გამზირი #172, დახვრიტეს 1993 წლის 28 სექტემბერს.

347. კაკულია ფედოსია გოგის ასული, 103 წლის, მცხოვრები ნაგორნაიას #28, მოკლეს წამებით - გაგუდეს საკუთარ სახლში 1994 წლის 28 აპრილს.

348. კაკულიანი არტური იოსების ძე, 48 წლის, ეროვნებით სომეხი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს 1994 წლის 27 ივნისს.

349. კალანდია ანთინა, 84 წლის, მცხოვრები კომსომოლსკაიას #182, დახვრიტეს საკუთარ სახლში 1993 წლის 28 სექტემბერს.

350. კალანდია ვალოდია კაპიტონის ძე, 62 წლის, მცხოვრები კომსომოლსკიას #131, დახვრიტეს მეუღლე ქეთევანთან და ძმა ჟორასთან ერთად 1993 წლის 28 სექტემბერს.

351. კალანდია ზურაბი ნიკოლოზის ძე, 1945 წ. დაბ., მცხოვრები ციტრუსების #19, მე-2 ჩიხი, დახვრიტეს სოფ. ფშაფში 1993 წლის 29 სექტემბერს.

352. კალანდია ჟორა, 67 წლის, მცხოვრები კომსომოლსკიას #131, დახვრიტეს ძმა ვალოდიასთან და რძალ ქეთევანთან ერთად 1993 წლის 28 სექტემბერს.

353. კალანდია ქეთევანი, 58 წლის, მცხოვრები კომსომოლსკიას #131, დახვრიტეს მეუღლე ვალოდიასთან და მის ძმა - ჟორასთან ერთად 1993 წლის 28 სექტემბერს.

354. კანდელაკი გოგი დიმიტრის ძე, 62 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

355. კაპანაძე ივანე პეტრეს ძე, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლულია.

356. კარბაია თამილა, 43 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, ცოცხლად დაწვეს 1993 წლის სექტემბერში.

357. კარბაია თეონა სარდიონის ასული, მცხოვრები მშვიდობის გამზ. #40, 1993 წლის სექტემბერში დაიღუპა სეპარატისტების მიერ ჩამოგდებულ თვითმფრინავში.

358. კარტოზია ალიოშა თეოდორეს ძე, მცხოვრები ქუთაისის #23, დახვრიტეს საკუთარ სახლში 1993 წლის 27 სექტემბერს.

359. კარტოზია ამირანი იასონის ძე, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლეს წამებით - გამოჭრეს ყელი.

360. კარტოზია კარლო, 63 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლეს წამებით.

361. კარტოზია მერი ნიკოლოზის ასული, 33 წლის, მცხოვრები ციტრუსების ქ. მე-2 ჩიხი #21, დაიღუპა აფხაზეთის იძულებით დატოვებისას ჭუბერის უღელტეხილზე 1993 წლის 13 ოქტომბერს.

362. კატანოვა სონია, 52 წლის, მცხოვრები კიარაზის #11, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას 1993 წლის იანვარში.

364. კაცია გიორგი იოსების ძე, 34 წლის, მცხოვრები რუსთაველის #80, დახვრიტეს საკუთარ სახლში 1993 წლის 18 ოქტომბერს.

365. კაცია თენგიზი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, ცოცხლად დაწვეს საკუთარ სახლში 1993 წლის 17 სექტემბერს.

366. კაჭარავა თამარი, 73 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლეს საკუთარ სახლში 1993 წლის 30 სექტემბერს.

367. კაჭარავა კიმი დოროთეს ძე, 60 წლის, მცხოვრები ლენინის #16, დახვრიტეს საკუთარ სახლში 1993 წლის 6 ოქტომბერს.

368. კაჭარავა ქსენია, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

369. კაჭარავა შოთა ბესარიონის ძე, მცხოვრები ტიტოვის #35, დახვრიტეს 1993 წლის 27 სექტემბერს.

370. კაჭაყმაძე, 64 წლის, მცხოვრები კომსომოლსკაიას #37, დახვრიტეს საკუთარ სახლში 1993 წლის 29 სექტემბერს.

371. კეთილაძე  (კეთილაძე სერგოს და), 75 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლეს.

372. კეთილაძე სერგო, 75 წლის, მცხოვრები ბათუმის ქ., დახვრიტეს დასთან ერთად.

373. კეკელია დარიკო ალექსანდრეს ასული, მცხოვრები მე-3 ზარეჩნაიას #12, დახვრიტეს საკუთარ სახლში 1993 წლის 26 სექტემბერს.

374. კემულარია ამირანი, 68 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს საკუთარ სახლში.

375. კვანტალიანი გოჩა რადიშოს ძე, მცხოვრები ეშერის #30, დახვრიტეს საკუთარ სახლში 1993 წლის 16 სექტემბერს.

376. კვანტალიანი დავითი მიტროფანეს ძე, 65 წლის, მცხ. ციტრუსოვაიას #18, დახვრიტეს საკუთარ სახლში 1993 წლის 27 სექტემბერს.

377. კვანტალიანი ემზარი რევაზის ძე, 32 წლის, მცხოვრები მშვიდობის გამზირი #27, მოკლეს წამებით 1993 წლის 27 სექტემბერს.

378. კვარაცხელია ალექსანდრე ტიმოთეს ძე, 70 წლის, მცხოვრები გელოვანის #36, დახვრიტეს მეუღლე ვერა ყოლბაიასთან ერთად 1993 წლის 28 სექტემბერს.

379. კვარაცხელია ალიკა, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლულია.

380. კვარაცხელია ამირანი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლეს საკუთარ სახლში 1993 წლის 27 სექტემბერს.

381. კვარაცხელია ასტამურ კოკას ძე, 32 წლის, ეროვნებით აფხაზი, მცხოვრები გორის ქ., მოკლეს საკუთარ სახლთან 1996 წელს.

382. კვარაცხელია გრიგორი კოცოს ძე, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს 1993 წლის 23 მარტს.

383. კვარაცხელია ვალიკო, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლეს 1993 წლის 7 ოქტომბერს.

384. კვარაცხელია ვალტერი დომენტის ძე, 64 წლის, მცხოვრები კუიბიშევის #14, დახვრიტეს საკუთარ ბინაში ზახარ მისტაკოპულოსთან ერთად 1993 წლის 27 სექტემბერს.

385. კვარაცხელია ლევანი რომანის ძე, 17 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას  1993 წლის 4 მაისს.

386. კვარახცელია გრიგოლი კონსტანტინეს ძე, 70 წლის, მცხოვრები ციტრუსების ქ. მე_2 შესახვევი #17, დახვრიტეს შერმადინ კორსანტიასთან ერთად 1994 წლის მაისში.

387. კვაშილავა გურამი, მცხოვრები ახალი რაიონი, მოკლეს 1993 წლის 21 სექტემბერს.

388. კვაშილავა თენგიზი გიორგის ძე, მცხოვრები პირველი ფოსტის შესახვევი #2ა, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას, დასთან და სიძე ხოთო ცქვიტარიასთან ერთად 1993 წლის 3 მაისს.

389. კვაშილავა-ცქვიტარია თამილა გიორგის ასული, 50 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას 1993 წლის 3 მაისს მეუღლე ხოთო ცქვიტარიასთან და ძმა თენგიზთან ერთად.

390. კვეკესკირი ჭიჭიკო გიორგის ძე, 68 წლის, მცხოვრები კომსომოლსკაიას #7, ეროვნებით აფხაზი, დახვრიტეს 1994 წლის სექტემბერში ქართველებისათვის დახმარების გაწევისათვის. მასთან ერთად დახვრიტეს სამი ხანდაზმული ქართველი (მამაკაცი და ორი ქალბატონი). მათი ვინაობა დაუდგენელია.

391. კვეკვესკირი ელგუჯა რევაზის ძე, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას 1993 წლის 14 მარტს.

392. კვირაია ანტუშა გუგსანის ძე, მცხოვრები ჯიქიას შესახვევი #19, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას 1993 წლის 19 ივლისს.

393. კვირაია პანტე, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლეს წამებით.

394. კვირიკაშვილი ტარიელი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

395. კვირიტაია მერაბი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლეს 1994 წლის 21 აპრილს.

396. კვირჩხაია მაგნოლია, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლეს.

397. კვიციანი-პაპავა მანანა, 32 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლეს.

398. კიკაბიძე ეთერი ივლიანეს ასული, 79 წლის, მცხოვრები გოგოლის #23, 1994 წლის 26 ივლისს მოკლეს წამებით - გაგუდეს.

399. კიკალეიშვილი თათუშა, 75 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს ქარდავების სახლში თამარ ქარდავა-გუჩუასთან და მის შვილ სვეტლანა ქარდავა–კიტიასთან ერთად 1994 წლის 3 თებერვალს.

400. კიკალეიშვილი მაული, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლულია.

401. კიკალეიშვილი ნიკოლოზი, 65 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს საკუთარი სახლში 1993 წლის 27 სექტემბერს.

402. კიკალეიშვილი ნორა, 65 წლის, მცხოვრები თარხნიშვილის #58/52, მოკლეს წამებით.

403. კიკინი ალექსანდრე ნიკოლოზის ძე, 78 წლის, მცხოვრები ლესელიძის #6/30, ქალაქ პენზის მკვიდრი, დროებით ცხოვრობდა სოხუმში ტატიანა ჯანჯღავას სახლში, 1995 წლის 10 იანვარს მოკლეს წამებით - გაგუდეს.

404. კილასონია ვიტალი სპირიდონის ძე, 54 წლის, მცხოვრები მშვიდობის გამზირი #181, დაიღუპა აფხაზეთის იძულებით დატოვებისას ჭუბერის უღელტეხილზე 1993 წლის 4 ოქტომბერს.

405. კინწურაშვილი აბრამი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლულია.

406. კინწურაშვილი დადაში ანდროს ძე, მცხოვრები ვაგზლის #38, დახვრიტეს საკუთარ სახლში 1993 წლის 27 სექტემბერს.

407. კინწურაშვილი თამარი, 59 წლის, მცხოვრები კარლ მარქსისის #10/29, დაიღუპა აფხაზეთის იძულებით დატოვებისას ჭუბერის უღელტეხილზე 1993 წლის 2 ოქტომბერს.

408. კიშკო არკადი ვასილის ძე, 35 წლის, მცხოვრები მშვიდობის გამზირი #18, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას 1993 წლის 22 სექტემბერს.

409. კიწმარიშვილი მერი ვასილის ასული, მცხოვრები კრანსოფლოტსკაიას #24, დახვრიტეს საკუთარ სახლში 1993 წლის 29 სექტემბერს.

410. კობახიძე ავთანდილ დავითის ძე, 54 წლის, მცხოვრები მატარაძის #62, მოკლეს წამებით 1993 წლის 27 სექტემბერს.

411. კობახიძე ანატოლი, 1993 წლის 28 სექტემბერს დახვრიტეს მარო წოწორიასთან, დევდარიანთან, ჯემალ დიხამინჯიასთან, ჯემალ ბერულავასთან და უცნობ ქართველებთან ერთად (სულ 26 კაცი).

412. კობახიძე რამინი ქრისტოფორეს ძე, მცხოვრები 4 მარტის #72, დახვრიტეს საკუთარ სახლში 1993 წლის 27 სექტემბერს.

413. კობეშავიძე არჩილი შალვას ძე, 66 წლის, მცხოვრები ზარეჩნაიას #6, მოკლეს მეუღლე ნუნუ კობეშავიძესთან ერთად.

414. კობეშავიძე ნუნუ ისიდორეს ასული, 60 წლის, მცხოვრები ზარეჩნაიას #6, მოკლეს მეუღლე არჩილთან ერთად.

415. კოზმავა შალიკო გუჩას ძე, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს 1993 წლის 7 დეკემბერს.

416. კოკაია ნანული, 56 წლის, მცხოვრები კუიბიშევის #14, დახვრიტეს.

417. კონავა ალექსანდრე თათაოზის ძე, 60 წლის, მშვიდობის გამზირი #105, მოკლულია 1993 წლის შემოდგომაზე.

418. კონჯარია ზეხიში, 55 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლულია.

419. კონჯარია ზურაბი ნესტორის ძე, 49 წლის, მცხოვრები გერანოვსკის #24, ეროვნებით აფხაზი, 1993 წლის 28 სექტემბერს მოკლეს იმის გამო, რომ არ ომობდა ქართველების წინააღმდეგ.

420. კოპალიანი (ჟორას დედა), მცხოვრები კომსომოლსკაიას ქ-ზე, დახვრიტეს შვილ ჟორასთან და მეუღლე ბეგლართან ერთად.

421. კოპალიანი აგრაფინა დომენტის ასული, მცხოვრები ჭანბას #24, დახვრიტეს სოფ. წებელდაში 1994 წლის აგვისტოში.

422. კოპალიანი ალექსანდრე გერონტის ძე, მცხოვრები ტრაპშის #100, მოკლეს 1992 წლის აგვისტოში.

423. კოპალიანი ბეგლარი, მცხოვრები კომსომოლსკაიას ქ., დახვრიტეს შვილ ჟორასთან და მეუღლესთან ერთად.

424. კოპალიანი თათუშა ერასტის ასული, მცხოვრები სვანიძის #26, დახვრიტეს.

425. კოპალიანი მურმანი ვლადიმერის ძე, 27 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლულია.

426. კოპალიანი ნიკოლოზი ვასილის ძე, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლულია.

427. კოპალიანი ნოე, 70 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს საკუთარ სახლში 1993 წლის 27 სექტემბერს.

428. კოპალიანი ომარი არქიპოს ძე, მცხოვრები კარტოზიას #9/8, დახვრიტეს საკუთარ სახლში 1993 წლის 27 სექტემბერს.

429. კოპალიანი ჟორა ბეგლარის ძე, 50 წლის, მცხოვრები კომსომოლსკაიას ქ., დახვრიტეს მშობლებთან ერთად.

430. კოპალიანი სოსო შალვას ძე, 50 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლულია.

431. კოპალიანი ტარიელი ლევარსის ძე, 59 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას 1993 წლის 19 მარტს.

432. კორსანტია შერმადინი აქვსენტის ძე, 56 წლის, მცხოვრები ციტრუსოვაიას ქ., დახვრიტეს გრიგოლ კვარაცხელიასთან ერთად 1994 წლის მაისში.

433. კორძაია ალიოშა თეოფანეს ძე, მცხოვრები ჭავჭავაძის #98, დახვრიტეს 1993 წლის ოქტომბერში.

434. კოსტილოვა სვეტლანა ნიკოლოზის ასული, მცხოვრები კარტოზიას #45/3, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას 1993 წლის 29 სექტემბერს.

435. კოტენკო, 70 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას 1993 წლის 6 მარტს.

436. კოღონია ეთერი კონსტანტინეს ასული, 57 წლის, ეროვნებით აფხაზი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას 1993 წლის 1 აპრილს.

437. კოხია გივი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლეს 1993 წლის 22 სექტემბერს.

438. კოხია შალვა, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლეს 1993 წლის 22 სექტემბერს.

439. კრუგლოვა ინგა, მცხოვრები ლაკობას ქ., მოკლეს შვილ ოლეგ ბელორუსოვთან ერთად 1993 წლის ოქტომბერში.

440. კუდინოვა ლუბოვი თევდორეს ასული, 69 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას 1993 წლის 20 მაისს.

441. კუკავა-სტეფანია როზა, 21 წლის, მცხოვრები ბაგრატიონის #22, მოკლეს წამებით საკუთარ სახლში 1993 წლის სექტემბერში.

442. კუკულავა ნინო რაფაელის ასული, მცხოვრები შერვაშიძის #51, დაიღუპა აფხაზეთის იძულებით დატოვებისას ჭუბერის უღელტეხილზე 1993 წლის 7 ოქტომბერს.

443. კუპრავა გიორგი დავითის ძე, მცხოვრები ძიძარიას #70, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას 1993 წლის 17 სექტემბერს.

444. კუპრავა ნიკოლოზი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

445. კუპრავა შერმადინი, 40 წლის, მცხოვრები კიროვის #70, დახვრიტეს საკუთარ სახლში 1993 წლის 27 სექტემბერს.

446. კუპრეიშვილი გიული ალექსანდრეს ძე, 43 წლის, მცხოვრები ჭანბას ქ., დახვრიტეს 1994 წლის 19 ივნისს.

447. კუპრეიშვილი გოგი პეტრეს ძე, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

448. კურდღელია ძიკა, 65 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს 1994 წლის ივლისში.

449. კუტალია ვერა თეიმურაზის ასული, 80 წლის, მცხოვრები მე-2 გზატკ. მე-6 შესახვევი, დახვრიტეს მაიაკის რაიონში 1993 წლის 4 ოქტომბერს.

450. კუტალია ივლიანე ერმილეს ძე, 55 წლის, მცხოვრები მე-2 გზატკ. მე-6 შესახვევი, დახვრიტეს მაიაკის რაიონში 1993 წლის 4 ოქტომბერს.

451. კუტალია ლიანა ერმილეს ასული, მცხოვრები მე-2 გზატკ. მე-6 შესახვევი, დახვრიტეს მაიაკის რაიონში 1993 წლის 4 ოქტომბერს.

452. კუტარბა თემური, 35 წლის, ეროვნებით აფხაზი, მცხოვრები ნაგორნიას ქ, მოკლეს იმის გამო, რომ მეგობრობდა ქართველებთან, ომის დროს დარჩა სოხუმში და არ ჩავიდა გუდაუთაში.

453. კუცია დავითი მიხეილის ძე, 88 წლის, მცხოვრები გოგოლის #19/9, დახვრიტეს საკუთარ სახლში ქალიშვილ ნათელასთან ერთად 1993 წლის 2 ოქტომბერს.

454. კუცია ნათელა დავითის ასული, 54 წლის, მცხოვრები გოგოლის #19/9, დახვრიტეს საკუთარ სახლში მამა დავითთან ერთად 1993 წლის 2 ოქტომბერს.

455. კუჭავა ამირანი, 64 წლის, დახვრიტეს საკუთარ სახლში 1994 წლის აგვისტოში, ხოლო მისი მეუღლე ლამარა ბარამია მოკლეს 1995 წელს.

456. კუხალაიშვილი მარინე ვლადიმერის ასული, 47 წლის, მცხოვრები ჟდანოვის ქ., მოკლეს წამებით.

457. კუხალაიშვილი შალვას დედა, მცხოვრები ჭანბას ქ., მოკლეს წამებით 1993წ. სექტემბერში.

458. კუხალაიშვილი შალვას მამა, მცხოვრები ჭანბას ქ., მოკლეს წამებით 1993წ. სექტემბერში.

459. კუხალაიშვილი შალვას მამიდა, მცხოვრები ჭანბას ქ., მოკლეს წამებით 1993წ. სექტემბერში.

460. კუხალაიშვილი შალვას მეუღლე, მცხოვრები ჭანბას ქ., მოკლეს წამებით 1993წ. სექტემბერში.

461. კუხალაიშვილი შოთა ვიქტორის ძე, 61 წლის, მოკლეს 1994 წლის ნოემბერში.

462. კუხალაშვილი გრიგოლი თედოს ძე, 81 წლის, მცხოვრები კიარაზის #30, დახვრიტეს.

463. კუხალეიშვილი ნადეჟდა იაკობის ასული, 80 წლის, მცხოვრები ჟდანოვის #12, დახვრიტეს 1993 წლის 27 სექტემბერს, რძალი ლუბა გრიგოლიასთან და ქვისლ ვლადიმერ გრიგოლიასთან ერთად.

464. ლაბარტყავა შოთა ბაგრატის ძე, 70 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, გაზის აპარატურის ქარხნის ეზოში დაინახა კაუჭზე ჩამოკიდებული ქართველი ახალგაზრდას გვამი, წარწერით “იყიდება ქართველის ხორცი”, შევიდა შენობაში, ააფეთქა ამის ჩამდენი აფხაზი ბოევიკები და თვითონაც მათთან ერთად დაიღუპა.

465. ლაბარტყავა-ნაროუშვილი თინა ბათლობეს ასული, 55 წლის, მცხოვრები ბაგრატიონის #103, 1997 წლის 3 მარტს გარდაიცვალა გულის შეტევით, როცა დახვრეტის მუქარით საკუთარი სახლის დატოვება მოსთხოვეს.

466. ლაბახია თემური გიორგის ძე, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლეს.

467. ლაკერბაია იგორი ბორისის ძე, 32 წლის, მცხოვრები ძიძარიას #44, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას 1993 წლის 21 სექტემბერს.

467 (1). ლაკერბაია გრიგორი (გულიკო) ძაგვას ძე, დაბ., 1926 წლის 24 მაისს, მცხოვრები მარქსის #50, დახვრიტეს, შემდეგ დაწვეს ქ. სოხუმის აეროპორტის მიდამოებში 1995 წლის აპრილის დასაწყისში.

468. ლაკერბაია ნოდარი გრიგორის ძე, დაბ., 1949 წლის 30 ივნისს, 44 წლის, მცხოვრები მარქსის #50, მოკლულია წამებით ბოევიკების მიერ 1993 წლის 18 სექტემბერს.

469. ლასარეიშვილი ნუგზარი ვარლამის ძე, 49 წლის, მცხოვრები ცხაკაიას #26, დახვრიტეს 1993 წლის 27 სექტემბერს.

470. ლაღიძე გროგორი გიორგის ძე, 36 წლის, მცხოვრები ნოზაძის #28/5, მოკლეს წამებით 1993 წლის 22 ნოემბერს, ხოლო 1994 წლის 10 აპრილს იგივე გარემოებაში მოკლეს მისი დედა ლიანა.

471. ლაღიძე ლიანა გრიგოლის ასული, 55 წლის, მცხოვრები ნოზაძის #28/5, წამებით მოკლეს 1994 წლის 10 აპრილს.

472. ლაშქარავა კლარა დემეტრეს ასული, მცხოვრები ბზიფის გზატკ. #194, დახვრიტეს საკუთარ სახლში კოტე ლაშქარავასთან ერთად 1993 წლის 29 სექტემბერს.

473. ლაშქარავა კოტე აკაკის ძე, მცხოვრები ბზიფის გზატკ. #194, დახვრიტეს საკუთარ სახლში კლარა ლაშქარავასთან ერთად 1993 წლის 29 სექტემბერს.

474. ლაშხია (ნათესავი), მცხ. ქ. სოხუმი, 1993 წლის 4 ოქტომბერს მოკლეს წამებით ნათესავებთან ავთანდილ, ვალენტინა და ემზარ ლაშხიებთან ერთად.

475. ლაშხია ავთანდილი თადეოზის ძე, 63 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, 1993 წლის 4 ოქტომბერს მოკლეს წამებით მეუღლე ვალენტინასთან, შვილ ემზართან და ნათესავთან ერთად.

476. ლაშხია ემზარი ავთანდილის ძე, 31 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, 1993 წლის 4 ოქტომბერს მოკლეს წამებით დედა ვალენტინასთან, მამა ავთანდილთან და ნათესავთან ერთად.

477. ლაშხია ვარლამი დოროთეს ძე, 76 წლის, მცხოვრები ლაკობას #20/16, დახვრიტეს სოფ. მერხეულში 1993 წლის 30 სექტემბერს.

478. ლაშხია თემური, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლულია.

479. ლაშხია შოთა ვასილის ძე, 69 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს საკუთარ სახლში.

480. ლაშხია–წულაია ვალენტინა აქვსენტის ასული, 58 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, 1993 წლის 4 ოქტომბერს მოკლეს წამებით მეუღლე ავთანდილთან, შვილ ემზართან და ნათესავთან ერთად.

481. ლეგზიანი რაფიკ ბორისის ძე, 34 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დაიღუპა მეუღლე მარინასთან ერთად 1993 წლის 22 სექტემბერს ოკუპანტების მიერ სამოქალაქო თვითმფრინავის ჩამოგდებისას.

482. ლეგზიანი-ტაბატაძე მარინა, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დაიღუპა მეუღლე რაფიკთან ერთად 1993 წლის 22 სექტემბერს ოკუპანტების მიერ სამოქალაქო თვითმფრინავის ჩამოგდებისას.

483. ლევსაია ანასტასია პლატონის ასული, 82 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლეს 1993 წლის 27 სექტემბერს.

484. ლეთოდიანი ევგენია ლევარსას ასული, 72 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას 1993 წლის 9 მარტს.

485. ლემონჯავა ზურაბი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლეს.

486. ლექვთაძე გოგი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლეს.

487. ლიპარტელიანი იური დიდიმის ძე, 48 წლის, მცხოვრები შრომის #45, დახვრიტეს სოფ. ბაღმარანში 1993 წლის 22 ოქტომბერს.

488. ლიპარტელიანი ჟორა, 47 წლის, მცხოვრები მშვიდობის გამზ. #5, დახვრიტეს სოფ. ბაღმარანში 1993 წლის 28 ოქტომბერს.

489. ლობჟანია ბესიკი, მცხოვრები სანჩარსკაიას #21/9, მოკლეს წამებით - დაწვეს საკუთარ სახლში.

490. ლობჟანია ეგნატე, მცხოვრები სანჩარსკაიას #21/9, მოკლეს წამებით - დაწვეს საკუთარ სახლში.

491. ლობჟანია თემური, მცხოვრები სანჩარსკაიას #21/9, მოკლეს წამებით - დაწვეს საკუთარ სახლში.

492. ლობჟანია ინგიშტერი, მცხოვრები სანჩარსკაიას #21/9, მოკლეს წამებით - დაწვეს საკუთარ სახლში.

493. ლოგუა ლევანი იურის ძე, მცხოვრები ბარათაშვილის #19, დახვრიტეს 1993 წლის 27 სექტემბერს.

495. ლომაია ბორისი ნიკოლოზის ძე, 42 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

496. ლომაია დოდო დიონისეს ასული, 30 წლის, მცხოვრები ტიტოვის #32, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

497. ლომაია მურთაზი შალვას ძე, დაბ,. 43 წლის, მცხოვრები ტიტოვის #37, დახვრიტეს.

498. ლომთაძე ლიდია, მცხოვრები ქ. სოხუმი,  მოკლულია.

499. ლომთაძე მიხეილი ვასილის ძე, 63 წლის, მცხოვრები მშვიდობის გამზირი #45, დახვრიტეს საკუთარ სახლში 1993 წლის 27 სექტემბერს.

500. ლომიძე გოდერძი, მცხოვრები ქ. სოხუმი,  მოკლეს.

501. ლომიძე ლელა, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლეს.

502. ლომიძე მანანა გიორგის ასული, 48 წლის, მცხოვრები თარხნიშვილის #22, დახვრიტეს.

503. ლომიძე ნანა, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლეს.

504. ლომიძე რეზო გიორგის ძე, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლეს.

505. ლურიე ანატოლი პავლეს ძე, 56 წლის, მცხოვრები მშვიდობის გამზირი #177ა, დახვრიტეს ძმა გენადისთან ერთად 1993 წლის 27 სექტემბერს.

506. ლურიე გენადი პავლეს ძე, 52 წლის, მცხოვრები მშვიდობის გამზირი #177ა, დახვრიტეს ძმა ანატოლისთან ერთად 1993 წლის 27 სექტემბერს.

507. ლუხუტაშვილი ვიოლეტა ანატოლის ასული, მცხოვრები ლაგვილავას #3/68, დახვრიტეს 1993 წლის 29 სექტემბერს.

508. ლუხუტაშვილი კახა ანატოლის ძე, მცხოვრები ლაგვილავას #3/68, დახვრიტეს 1993 წლის 29 სექტემბერს.

509. მ. მზია, 23 წლის, მცხოვრები გოთუას ქ., სომხური ბატალიონის ბოევიკებმა გაუპატიურეს და მიაგდეს გონწასული, თვითონ კი შეუდგნენ ქეიფს. გონზე მოსულმა გოგონამ ხელთ იგდო ბოევიკების ავტომატი და შვიდი მებრძოლიდან 3 მოკლა, 4 კი დაჭრა. მზია გადამალეს, მაგრამ ის გასცა სომეხმა მეზობელმა და ჩააბარა სომეხ მებრძოლებს, რომლებმაც წამების (გააუპატიურეს, მოაჭრეს თითები, ყურები) შემდეგ დახვრიტეს.

510. მაგაკიანი (სახელი უცნობია), 55 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლეს 1994 წლის აგვისტოში.

511. მავროპულო კონსტანტინე, 40 წლის, მცხოვრები ქ/ სოხუმი, დახვრიტეს 1994 წ. იანვარში.

512. მაისურაძე-მალანია ლუიზა, 50 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას 1993 წლის 11 ივლისს.

513. მაკალათია ავთანდილი ვარლამის ძე, 43 წლის, მცხოვრები ეშბას მე-3 შესახვევი #8, დახვრიტეს საკუთარ სახლში 1993 წლის 27 სექტემბერს.

514. მალაშხია შოთა ნიკოლოზის ძე, 62 წლის, მცხ. ჭანბას ქ. მე-6 ჩიხი, სახლი #6, დახვრიტეს 1993 წლის ოქტომბერში.

515. მამულაშვილი გივი, 70 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

516. მამულია როზა ალექსანდრეს ასული, მცხ. ეშბას #195ა, ბინა #35, 1993 წლის 17 ოქტომბერს მოკლეს საკუთარ სახლში.

517. მანაგაძე ნათელა იასონის ასული, მცხოვრები ოქტომბრის #64, 1993 წლის 3 ოქტომბერს დახვრიტეს საკუთარ სახლში.

518. მანდარია ნათელა კუკურის ასული, 51 წლის, მცხოვრები კარტოზიას #11, დახვრიტეს 1993 წლის 28 სექტემბერს საკუთარ სახლში მეუღლე იოსებ ჭიჭინავასთან ერთად.

519. მანეცკოვი პეტრე პეტრეს ძე, 39 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, 1993 წლის 18 ივლისს დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

520. მანია დინარა, 45 წლის, მცხოვრები კიარაზის #18ა. ბინა #36 1993 წლის 28 სექტემბერს მოკლეს წამებით საკუთარ ბინაში.

521. მანია ვაჟა, 65 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

522. მარგველანი მოსე გიორგის ძე, 70 წლის, მცხოვრები ოჩალენკოს ქ. პირველი ჩიხი #2, დახვრიტეს 1993 წლის 7 ოქტომბერს.

523. მარდგელიანი აქვსო ივანეს ძე, მცხოვრები 4 მარტის #104, მოკლულია 1992 წლის 15 აგვისტოს.

524. მარღანია გურამი ჭიჭიკოს ძე, 50 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს 1993 წლის 10 ოქტომბერს.

525. მარშანია ნატაშა, 42 წლის ეროვნებით აფხაზი, 4 შვილის დედა, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლეს იმის გამო, რომ მეუღლე ყავდა ქართველი.

526. მარშანია ცუცა, მცხოვრები ქ. სოხუმი, 1993 წლის 20 მარტს დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

527. მატარაძე მარია ივანეს ასული, მცხოვრები გოგოლის #14, ბინა #8, 1995 წლის 20 აგვისტოს დახვრიტეს საკუთარ ბინაში.

528. მატკავა სერგო სოლომონის ძე, 71 წლის, მცხოვრები თარხნიშვილის #27, მოკლულია წამებით სახლის დაპატრონების მიზნით.

529. მაჭარაძე ნინა, 77 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლეს.

530. მგალობლიშვილი ბიძინა ივანეს ძე, 75 წლის, აფხაზეთის მთავარი ფსიქიატრი, მცხოვრები კრასნოფლოტსკაიას ქ., დახვრიტეს 1993 წლის 27 სექტემბერს.

531. მელაძე ომარი, მცხოვრები ლენინის #24, 1993 წლის ოქტომბერში მოკლეს სოფ. ოქტომბერში.

532. მელაძე ჩიტო, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლეს საკუთარ სახლში 1993 წლის 27 სექტემბერს.

533. მელკონიანი მატისა, 54 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, 1993 წლის 7 აპრილს დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

534. მენთეშაშვილი ჯულიეტა (ნარგიზა) არჩილის ასული, 37 წლის, მცხოვრები გოჩუას #33, დახვრიტეს 1993 წლის ოქტომერში.

535. მესხი ვალიკო, 60 წლის, მცხოვრები ციტრუსოვაიას #2, მოკლეს წამებით - გადაუმტვრიეს ხელ-ფეხი და გადაუჭრეს ყელი.

536. მესხი ვასილი, 74 წლის, მცხოვრები კიროვის ქ., წამებით მოკლეს მეუღლესთან ერთად 1993 წლის 28 სექტემბერს.

537. მესხი ლეო, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

538. მესხი ქსენია, 68 წლის, მცხოვრები კიროვის ქ., წამებით მოკლეს მეუღლე ვასილთან ერთად 1993 წლის 28 სექტემბერს.

539. მესხია ვახტანგი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

540. მესხია ნინა, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

541. მესხი-ფარცვანია სვეტლანა არსენის ასული, 75 წლის, მცხოვრები ლაკობას #88, ბინა #33, 1993 წლის 28 სექტემბერს აწამეს და მერე ცოცხლად დაწვეს მეუღლე შალვა ფარცვანიასთან ერთად.

542. მეტრეველი ალიკა, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

543. მეტრეველი ელგუჯა ვლადიმერის ძე, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

544. მეტრეველი შოთა, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლეს.

545. მეფერიძე ციალა, 66 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, 1993 წლის სექტემბერში დახვრიტეს გულრიფშში ნათესავებთან ერთად.

546. მეშველიანი ბადრი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

547. მიგინეიშვილი ვლადიმერი ეგნატეს ძე, მცხოვრები ძიძარიას #5, 1993 წლის 18 სექტემბერს დახვრიტეს საკუთარ სახლში.

548. მილენინი ბორისი ნიკოლოზის ძე, 77 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, 1993 წლის 4 აპრილს დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

549. მილორავა თამარა ილარიონის ასული, 75 წლის, მცხოვრები შერვაშიძის #57, 1993 წლის 30 სექტემბერს დახვრიტეს საკუთარ სახლში.

550. მინინა ლიდია თეოდორეს ასული, 65 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, 1993 წლის 14 იანვარს დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

551. მინინი ვლადიმერი ივანეს ძე, 52 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, 1993 წლის 14 იანვარს დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

552. მინჯია თინა, მცხოვრები ოქტომბრის #71/11, დახვრიტეს სიძე ზელიმხან დანელიასთან ერთად.

553. მირცხულავა ვარვარა გერასიმეს ასული, მცხოვრები ჭანბას #126, 1993 წლის 3 დეკემბერს დახვრიტეს საკუთარ სახლში.

554. მირცხულავა ლუბა ლუკას ასული, 75 წლის, მცხოვრები ყაზბეგის #58, 1993 წლის სექტემბერში მოკლეს საკუთარ სახლში მეუღლე ნიკოლოზ ჯინორიასთან ერთად.

555. მირცხულავა ნოე ფარნაოზის ძე, მცხოვრები ვაჟა-ფშაველას #6, დახვრიტეს საკუთარ სახლში.

556. მირცხულვა ევგენია მიხეილის ასული, 68 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, 1993 წლის 5 მაისს დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

557. მისტაკოპულო ზახარ კირიაკის ძე, 70 წლის, მცხოვრები კუიბიშევის #14, 1993 წლის 27 სექტემბერს დახვრიტეს მეზობელ ვალტერ კვარაცხელიასთან ერთად.

558. მიქავა აქვსენტი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლეს საკუთარ სახლში.

559. მიქაია ოთარი სევერიანის ძე, 50 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს 1993 წლის 4 ოქტომბერს.

560. მიქაძე მერაბი ლავრენტის ძე, 21 წლის, მცხოვრები ლაგვილავას #3, დაიღუპა 1993 წლის 27 სექტემბერს აფხაზეთის იძულებით დატოვებისას ჭუბერის უღელტეხილზე.

561. მიქაძე ხვიჩა, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

562. მიქვაბიშვილი თამარი, 62 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, 1993 წლის 16 აპრილს დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

563. მიშველაძე რეზო ალექსანდრეს ძე, 60 წლის, მცხოვრები ლაკობას #5, ბინა #14, 1993 წლის 22 სექტემბერს დახვრიტეს საკუთარ ბინაში.

564. მოდერიძე აკაკი კიმის ძე, 63 წლის, მცხოვრები ვაჟა-ფშაველას #128, მოკლეს.

565. მოროზოვი იური ივანეს ძე, 57 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, 1993 წლის 23 აპრილს დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

566. მოსიძე ლუიზა ანდროს ასული, პოლევაიას #29, 1993 წლის 5 ოქტომბერს მოკლეს საკუთარ სახლში.

567. მოსიძე მარიამი ვასილის ასული, 66 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, 1993 წლის 5 ოქტომბერს მოკლეს საკუთარ სახლში.

568. მსხილაძე არჩილი გენადის ძე, 37 წლის, მცხოვრები, კრასნოფლოტსკაიას ჩიხი #13, დახვრიტეს საკუთარ სახლში 1993 წლის 5 ოქტომბერს.

569. მუმლაძე ანზორი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს საკუთარ სახლში 1993 წლის 26 სექტემბერს.

570. მუმლაძე ვალერი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლეს მეზობლის სახლში.

571. მურუსიძე ზიგმერი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

572. მუსტაფაევა ნადეჟდა, 59 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, 1993 წლის 4 მარტს დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

573. მუშკუდიანი გენადი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

574. მუშკუდიანი ვალიკო, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

575. ნადარეიშვილი ალექსანდრე ავთანდილის ძე, 41 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, 1993 წლის 23 ივნისს დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

576. ნადარეიშვილი გია, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლეს საკუთარ სახლში.

577. ნადარეიშვილი ზვიადი, 35 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, საქართველოს პირველი მოწვევის პარლამენტის წევრი, 1992 წლის 7 ოქტომბერს ტყვედ აიყვანეს სოფ. ტამიშთან მარლენ გახოკიძესთან და რამაზ გოგიასთან ერთად, 1992 წლის 13 ოქტომბერს სამივე დახვრიტეს ტყვრაჩელში.

578. ნადარეიშვილი ლელა, 57 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, 1993 წლის 14 აპრილს დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

579. ნანავა გრიგოლი ნიკოლოზის ძე, 71 წლის, მცხოვრები სტროიტელნაიას #25, დახვრიტეს სოფ. აგუძერაში შვილ ზურაბთან ერთად 1993 წლის 28 სექტემბერს.

580. ნანავა ზურაბი გრიგოლის ძე, 48 წლის, მცხოვრები სტროიტელნაიას #25, დახვრიტეს სოფ. აგუძერაში მამა გრიგოლთან ერთად 1993 წლის 28 სექტემბერს.

581. ნანავა თამარი, 60 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

582. ნარმანია უშანგი  რევაზის ძე, 83 წლის, მცხოვრები თბილისის გზატკ., 1993 წლის 10 ოქტომბერს დახვრიტეს საკუთარ სახლში.

583. ნაროუშვილი ალექსანდრე, 60 წლის, მცხოვრები ბაგრატიონის #103, გული გაუსკდა, როდესაც სეპარატისტებმა გაიტაცეს მისი 14 წლის ქალიშვილი შორენა.

584. ნაროუშვილი თამარი, 38 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, 1993 წლის 26 ივლისს დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

585. ნაროუშვილი კლარა, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

586. ნარსია ალიოშა, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლეს 1993 წლის ნოემბერში.

587. ნარსია სერაფიმე გენოს ძე, მცხოვრები მე-5 არმეისკაიას #8, დახვრიტეს 1994 წლის სექტემბერში.

588. ნარსია ჯუგუ, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლეს 1993 წლის ნოემბერში.

589. ნაუმენკო ზოია მიტროფანეს ასული, 43 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, 1993 წლის 8 მაისს დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

590. ნაჭყებია გიორგი ერსატოს ძე, 68 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლეს 1993 წლის 3 დეკემბერს.

591. ნაჭყებია თეიმურაზი ალიკოს ძე, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს 1993 წლის 27 ოქტომბერს საკუთარ სახლში.

592. ნაჭყებია ოთარი ერმილეს ძე, 52 წლის, მცხოვრები თბილისის გზატკ., 1993 წლის ოქტომბერში წამებით მოკლეს სოფ. მერხეულში საკუთარ აგარაკზე.

593. ნიკოლავა ვალერი ვასილის ძე, მცხოვრები ჩუკბარის #8, 1993 წლის 10 ნოემბერს დახვრიტეს საკუთარ სახლში.

594. ნორაკიძე იური, 62 წლის, მცხოვრები კვარაცხელიას ქ., დახვრიტეს 1993 წლის 27 სექტემბერს.

595. ოდინოკოვი ვლადიმერი ივანეს ძე, 43 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, 1993 წლის 3 მაისს დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

596. ოდიშარია დორენი სევერიანის ძე, მცხოვრები ნაგორნაიას #17, 1993 წლის 27 სექტემბერს დახვრიტეს საკუთარ სახლში.

597. ოკუჯავა (სახ. უცნობია), მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

598. ომანაძე ბიჭიკო, 64 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, ლესელიძის #8, მოკლულია წამებით საკუთარ სახლში 1993 წლის 27 სექტემბერს.

599. ომანაძე დორტემი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრეტილია.

600. ომანაძე შოთა, 53 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლეს 1993 წლის 29 სექტემბერს.

601. ონიანი ლუიზა, 19 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

602. ორლოვი ალექსანდრე სერგოს ძე, 41 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს 1993 წლის 30 სექტემბერს.

603. ორმოცაძე გივი, 67 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს 1993 წლის ოქტომბერში.

604. ოსინა ირინა გაბრიელის ასული, 47 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, 1993 წლის 25 ივნისს დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

605. ოჩიგავა ზურაბი ამბროსის ძე, 47 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, 1993 წლის 16 აპრილს დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

606. ოჩიგავა სერგო კიმის ძე, მცხოვრები სანჩარის #43, 1993 წლის 25 სექტემბერს დახვრიტეს საკუთარ სახლში.

607. ოხელია (სახ. უცნობია), მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

608. პავლენკო პავლე ნიკოლოზის ძე, 46 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, 1993 წლის 3 მაისს დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

609. პაიჭაძე ლიკა სარდიონის ასული, 31 წლის, მცხოვრები ძიძარიას #44, დაიღუპა 1993 წლის 21 სექტემბერს ქალაქის დაბომბვისას.

610. პაპავა კახა, 22 წლის, მცხოვრები აგრბას ქ., 1993 წლის 29 სექტემბერს დახვრიტეს სოფ. დრანდაში ნათესავების სახლში დედ-მამა ნელი და რადიონთან ერთად.

611. პაპავა რადიონი, 53 წლის, მცხოვრები აგრბას ქ., 1993 წლის 29 სექტემბერს დახვრიტეს სოფ. დრანდაში ნათესავების სახლში მეუღლე ნელი ჯანაშიასთან და შვილ კახასთან ერთად.

612. პაპავა რევაზი ორესტის ძე, 51 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლულია წამებით - გადაუარა ოკუპანტების ჯავშანტრანსპორტიორმა.

613. პაპაზიანი ალიკი, 40 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, 1993 წლის 19 მაისს დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

614. პაპანდოპულო ივანე ნიკოლოზის ძე, 63 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, 1993 წლის 12 აპრილს დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

615. პაპანდოპულო სოფია ივანეს ასული, 60 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, 1993 წლის 16 ივნისს დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

616. პაპასკირი ანგელინა გრიგორის ასული, 35 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს 1993 წლის 30 სექტემბერს.

617. პარინოს ნიკოლოზი პეტრეს ძე, 48 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, წამებით მოკლეს მამა პეტრესთან ერთად.

618. პარინოს პეტრე, 70 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, წამებით მოკლეს შვილ ნიკოლოზთან ერთად.

619. პაჭკორია (სახელი უცნობია), მცხოვრები ტიტოვის ქ., მოკლეს საკუთარ სახლში მეუღლე როზასთან და შვილთან ერთად.

620. პაჭკორია (სახელი უცნობია), მცხოვრები ტიტოვის ქ., მოკლეს საკუთარ სახლში დედ მამასთან ერთად.

621. პაჭკორია ბოჩია ივლიანეს ძე, 60 წლის, სოხუმი, ეშბას #115, 1993 წლის 20 თებერვალს დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

622. პაჭკორია მალხაზი ზაურის ძე, 27 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, 1992 წლის 15 აგვისტოს დააკავეს გუდაუთაში ძმა მურთაზთან, კოტე გოგუასთან და თამაზ თოფურიასთან და ოთხივე დახვრიტეს.

623. პაჭკორია მურთაზი ზაურის ძე, 23 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, 1992 წლის 15 აგვისტოს დააკავეს გუდაუთაში ძმა მალხაზთან, კოტე გოგუასთან და თამაზ თოფურიასთან და ოთხივე  დახვრიტეს.

624. პაჭკორია როზა, მცხოვრები ტიტოვის ქ., მოკლეს საკუთარ სახლში მეუღლე და შვილთან ერთად.

625. პეტრიაშვილი გივი შალვას ძე, 50 წლის, მცხოვრები მაიაკოვსკის #54. 1993 წლის 26 სექტემბერს დახვრიტეს საკუთარ სახლთან.

626. პეტროსიანი ვერა ბაგრატის ასული, მცხოვრები ქ. სოხუმი, 1993 წლის 25 ივნისს დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

627. პირველი გიორგი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლეს 1993 წლის 18 ნოემბერს.

628. პირველი ტრისტანი ვადიას ძე, 51 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლეს 1994 წლის 5 აპრილს ძიძარიას ქუჩაზე.

629. პირტახია დოდო გრიგოლის ასული, 5 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, 1993 წლის 11 მაისს დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

630. პირტახია ნელი აკაკის ასული, მცხოვრები ქ. სოხუმი, 48 წლის, მოკლეს 1993 წლის 20 ოქტომბერს.

631. პიტრაკოვი იური ივანესძე, 55 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, 1993 წლის 5 აპრილს  დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

632. პლევაკო ანა თეოდორეს ასული, 57 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, 1993 წლის 27 თებერვალს დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

633. პოპიტანჩენკო ნიკოლოზი, 79 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, 1993 წლის 19 ივლისს დაიღუპა ქალაქის დაბომბვბისას.

634. პრიდანოვი გურამი ვლადიმერის ძე, 47 წლის,  1993 წლის 24 თებერვალს დაიღუპა  ქალაქის დაბომბვისას.

635. ჟერდეცკაია ლუდმილა ბორისის ასული, მცხოვრები ნოზაძის ქ. დაიღუპა 1993 წლის 21 სექტემბერს ოკუპანტების მიერ  სამოქალაქო თვითმფრინავის ჩამოგდებისას.

636. ჟვანია თეიმურაზ ბენიამინის ძე, 55 წლის, მცხოვრები ლესელიძის #104, 1993 წლის ოქტომბერში დახვრიტეს.

637. ჟვანია ლუიზა შალვას ასული, მცხოვრები ქ. სოხუმი, 1993 წლის 25 ივნისს დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

638. ჟვანია რაული ივანეს ძე, 54 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, 1993 წლის 14 იანვარს დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

639. ჟილცოვა ელა, 64 წლის, ენგელსის ქ. 1993 წლის აგვისტოში დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

640. რაზმაძე გრიგოლი ნესტორის ძე, 80 წლის, მცხოვრები კიროვის #295, დახვრიტეს.

641. რაზმაძე რამაზი მუსას ძე, მცხ. ქ. სოხუმი, 52 წლის, დახვრიტეს.

642. რატიანი ამირანი, 48 წლის, მცხოვრები ჯანაშიას #10. 1993 წლის 2 ოქტომბერს დახვრიტეს საკუთარ სახლში.

643. რატიანი ვიქტორი (გია) ნიკოლოზის ძე, 45 წლის, მცხოვრები ბარათაშვილის ქ., მოკლეს დედა მარინა გვაზავა-რატიანთან ერთად.

644. რატიანი პატული, 32. წლის, მცხოვრები ბარათაშვილის ქ., მოკლეს.

645. რაფავა (მამა), მცხოვრები თავაძის მე-3 შესახ. #5, 1993 წლის 19 ოქტომბერს დახვრიტეს და დაწვეს ოჯახის წევრებთან ერთად სოფ. განახლებაში.

646. რაფავა ვალენტინა (დედა), მცხოვრები თავაძის მე_3 შესახ. #5, 1993 წლის 19 ოქტომბერს დახვრიტეს და დაწვეს ოჯახის წევრებთან ერთად სოფ. განახლებაში.

647. რაფავა თენგიზი არტემის ძე, მცხოვრები ჩალმაზის #51, ბინა #11, 1993 წლის 17 სექტემბერს დახვრიტეს საკუთარ ბინაში.

648. რაფავა რაული პარმენის ძე, 54 წლის, მცხოვრები თავაძის მე-3 შესახ. #5, 1993 წლის 19 ოქტომბერს დახვრიტეს და დაწვეს მშობლებთან ერთად სოფ. განახლებაში.

649. რეხვიაშვილი გიული, 1951 წ. დაბ., 1992 წლის 20 დეკემბერს დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

650. რეხვიაშვილი რეზო, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრეტილია.

651. რიჟაკოვი ალექსანდრე, 58 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

652. რობაქიძე, 20 წლის, სახელი უცნობია, მცხოვრები წულუკიძის ქ., 1993 წლის 4 იანვარს დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

653. როგავა ამირანი ფილიპეს ძე, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

654. როგავა ამირანი, 60 წლის, მცხ. ქ. სოხუმი, ტრაფშის ქ., 1993 წლის 18 ოქტომბერს გამოიყვანეს საკუთარი სახლიდან და დახვრიტეს ლესელიძის ქუჩაზე.

654. როგავა გონელი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

655. როგავა შოთა ვიქტორის ძე, მცხოვრები მე-3 ზარეჩნაიას #13, დახვრიტეს 1993 წლის 27 სექტემბერს.

656. როგავა-მაშია ნადეჟდა აქვსენტის ასული, 67 წლის, მცხოვრები ჯგუბურიას #15, 1993 წლის 1 ოქტომბერს დახვრიტეს საკუთარ სახლში.

656. რუბენია ნორა, 60 წლის, მცხ. ქ. სოხუმი, თარხნიშვილის #58, დახვრეტილია საკუთარ სახლში 1993 წლის 27 სექტემბერს.

657. რურუა პლატონი კალისტრატეს ძე, 44 წლის, მცხოვრები ბაგრატიონის #7, მოკლეს.

658. რუსია გამალი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

659. რუსია ელენა თეოფანეს ასული, 60 წლის, მცხოვრები ორჯონიკიძის #72, 1993 წლის 5 ოქტომბერს დახვრიტეს საკუთარი სახლში.

660. რუსია ზურაბი ალექსანდრეს ძე, 39 წლის, მცხოვრები ძერჟინსკის #4ა, დახვრიტეს 1993 წლის 2 ოქტომბერს.

661. რუსია სოსო, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

662. რუსია ცატა, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

663. რუტენბერგი ნატაშა ალექსანდრეს ასული, 39 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, 1993 წლის 30 სექტემბერს გაუპატიიურეს და დახვრიტეს წამების შემდეგ.

664. რუხაძე ლიანა ვასილის ასული, მცხოვრები ქ. სოხუმი, 1993 წლის 28 ივნისს დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

665. რუხაძე მზია ნესტორის ასული, 29 წლის, მცხოვრები ჩალმაზის #8, ბინა #47, დაიღუპა 1993 წლის 30 სექტემბერს აფხაზეთის იძულებით დატოვებისას ჭუბერის          უღელტეხილზე.

666. რუხაძე ნინა, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

667. სააკიანი მირონი გევორგის ძე, 62 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

668. სააკიანი სუმბატი აგასერის ძე, 65 წლის, მცხოვრები შერვაშიძის #7, 1993 წლის 27 სექტემბერს დახვრიტეს სომხებმა სოფ. ლაბრიდან.

669. სალია აურელია იოსების ასული, მცხოვრები ქ. სოხუმი, 1993 წლის 25 ივნისს დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

670. სალია გურამი ისაკის ძე, 35 წლის, მცხოვრები ეშბას მე-3 შესახვევი #23, 1993 წლის 24 ივნისს დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

671. სამსონია ვენერა, 61 წლის, მცხოვრები ფოსტას შესახვევი #33, მოკლულია საკუთარ სახლში.

672. სამუშია კოტე მიხეილის ძე, 50 წლის, სემერჯიევის #34, მოკლეს წამებით.

673. სამუშია ნუცა იოსების ასული, 65 წლის, მცხოვრები ბათუმის #20, 1993 წლის 31 ოქტომბერს დახვრიტეს და დაწვეს სოფ. წებელდაში მეუღლე ტარიელთან, გულრიფშელ მაზლიშვილ ლამარასთან, სოხუმის რ-ნის მცხოვრებ გული კალანდია–ფიფიასთან და 15 წლის  შვილ დავითთან და ალექსანდრე ზარქუასთან ერთად.

674. სამუშია ტარიელი, 65 წლის, მცხოვრები ბათუმის #20, 1993 წლის 31 ოქტომბერს დახვრიტეს და დაწვეს სოფ. წებელდაში მეუღლე ნუცასთან, გულრიფშელ ძმისშვილ ლამარასთან, სოხუმის რ-ნისმცხოვრები  გული კალანდია–ფიფიასთან და 15 წლის შვილ დავითთან და ალექსანდრე ზარქუასთან ერთად.

675. სამხარაძე–ჯღამაძე ეთერი ლავრენტის ასული, 65 წლის, ცნობილი პოეტი, მცხოვრები ყაზბეგის #17, 1993 წლის 29 ოქტომბერს დახვრიტეს სოფ. აჩადარაში ბიჭიკო ბარამიას ოჯახის წევრებთან ერთად 9 აპრილის მემორიალთან. 1993 წლის 28 სექტემბერს კი საკუთარ სახლში დახვრიტეს მისი მეუღლე ხუტა ჯღამაზე.

676. სანაია თამარი ფარნაოზის ასული, 86 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

677. სანაია სლავიკი, 27 წლის, მცხოვრები ქლუხორსკაიას #4, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

678. სანაია-ჯეჯელავა ბაბუცა, 55 წლის, მცხოვრები კუიბიშევის #41, 1993 წლის ნოემბერში დახვრიტეს სოფ. წებელდაში მეუღლე ამირან ჯეჯელავასთან ერთად.

679. სანგულია ხუტა, 50 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

680. სანიკიძე რობერტი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

681. სარქისიანი ვართანი არდავაზის ძე, 48 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

682. სარჩიმელია ჟუჟუნა ამირანის ასული, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

683. სახოკია ალექსი ალექსის ძე, 52 წლის, მცხოვრები თბილისის გზატკ. #13, 1993 წლის 29 სექტემბერს დახვრიტეს საკუთარ სახლთან.

684. სახოკია დავითი ალექსანდრეს ძე, 43 წლის, მცხოვრები ვაჟა-ფშაველას #2, 1993 წლის 27 სექტემბერს დაიღუპა ბაბუშერაში სოფლის დაბომბვისას.

685. საჯაია კახაბერი მეგონას ძე, 20 წლის, მცხ. ძერჟინსკის #21, ბინა #54, დახვრიტეს 1993 წლის 8 ოქტომბერს.

686. სეიდალიევა გალინა ივანეს ასული, 53 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

687. სემიონოვი ვოვა, მცხოვრები ქ. სოხუმი, 1993 წლის 27 სექტემბერს დახვრიტეს საკუთარ სახლში.

688. სენგეროვი კირიაკი დიმიტრის ასული, 50 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

689. სერიკოვა, 68 წლის, მცხოვრები დერმანოვსკაიას #22, 1993 წლის 28 სექტემბერს დახვრიტეს საკუთარ სახლში.

690. სვანიძე ვალტერი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

691. სვეტლანა (გვარი უცნობია), მცხოვრები ქ. სოხუმი, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

692. სიგუა აკაკი გრიგორის ძე, 61 წლის, მცხოვრები გოჩუას #13, 1993 წლის 29 სექტემბერს დახვრიტერს დაბა გულრიფშში.

693. სიგუა ვლადიმერი მიხეილის ძე, 68 წლის, მცხოვრები მიჩურინის #42, მოკლეს წამებით 1994 წლის 6 მაისს.

694. სიგუა მიხეილი (კოტე) ერასტის ძე, 70 წლის, მცხოვრები გოჩუას #5, 1993 წლის 27 სექტემბერს დახვრიტეს შვილ ნოდართან და თექვსმეტ მშვიდობიან მოქალაქესთან ერთად.

695. სიგუა ნოდარი მიხეილის ძე, 35 წლის, მცხოვრები გოჩუას #5, 1993 წლის 27 სექტემბერს დახვრიტეს მამა მიხეილთან და თექვსმეტ მშვიდობიან მოქალაქესთან ერთად.

696. სიგუა როზა, 58 წლის, მცხოვრები მშვიდობის გამზირი #128, დახვრიტეს ნათესავ ქალბატონთან ერთად.

697. სილაგაძე ავთანდილი შოთას ძე, 59 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, აფეთქდა ოკუპანტების მიერ დაგებულ ნაღმზე.

698. სილაგაძე ედიკი, მცხოვრები ჯგუბურიას ქ., დახვრიტეს.

699. სიმონია ვ., 53 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

700. სირია თამაზი ამბროსის ძე, მცხოვრები შერვაშიძის ქ, 1993 წლის 27 სექტემბერს დახვრიტეს საკუთარ სახლში.

701. სიტნიკი ვლადიმერი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

702. სიჭინავა ვიქტორი, მცხოვრები გოგოლის ქ., დახვრიტეს დედა მაროსთან ერთად.

703. სიჭინავა მარო, 70 წლის, მცხოვრები გოგოლის ქ., დახვრიტეს შვილ ვიქტორთან ერთად.

704. სიჭინავა მედეა, 70 წლის, მცხ. ყაზბეგის #17, 1993 წლის ოქტომბერში დახვრიტეს სოფ. აჩადარაში მეუღლე ბიჭიკო ბარამიასთან და სტუმარ ეთერ სამხარაძე-ჯღამაძესთან ერთად.

705. სიჭინავა ნუგზარი ვალერიანის ძე, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

706. სიჭინავა ტრისტანი ვალერიანის ძე, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

707. სიჭინავა ფუშუტა რომანის ასული, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დაიღუპა 1993 წლის 2 ოქტომბერს აფხაზეთის იძულებით დატოვებისას ჭუბერის უღელტეხილზე.

708. სმირნოვი ვიქტორი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დაიღუპა ქალაქის დაბობვისას.

709. სოკოლოვა სოფია ნიკოლოზის ასული, 53 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

710. სოსელია იოსები მიხეილის ძე, მცხ. ციტრუსოვაიას #23, 1993 წლის 27 სექტემბერს დახვრიტეს საკუთარ სახლში.

711. სოსელია მამუკა, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლეს.

712. სოსელია ჭიჭიკო, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

713. სოფიანოვა მარია ადამის ასული, მცხოვრები ქ. სოხუმი, 33 წლის ორსული ქალბატონი, მოკლეს წამებით.

714. სოფ-ოღლი ნუცა ნაზიმოვის ასული, მცხ. ეშბას #173, ბინა #29, 1993 წლის 27 აპრილს  დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

715. სოხაძე ვალიკო აქვსენტის ძე, 59 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

716. სპიჩაკ-სოხაძე ვალენტინა გრიგორის ასული, 73 წლის, მცხ. 4 მარტის #46, 1993 წლის 23 სექტემბერს  დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

717. სტანოვსკიხ მარია სერგოს ასული, მცხოვრები ქ. სოხუმი, 18 წლის დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

718. სტარიკოვა სოფია, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს მეუღლე ვასილთან ერთად.

719. სტარიკოვი ანატოლი გიორგის ძე, მცხოვრები ქ. სოხუმი, ნოზაძის ქ., დახვრიტეს.

720. სტარიკოვი ვასილი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს მეუღლე სოფიასთან ერთად.

721. სტოიანოვა გალინა, მცხოვრები ქ. სოხუმი, 1993 წლის 3 ივნისს დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

722. სტოლიარი ვასილი ლეონტის ძე, 63 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, 1993 წლის 5 აპრილს დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

723. სულაბერიძე მერაბ ვახტანგის ძე, მცხ. მე-3 გზატკ. შესახვ #6, მოკლულია 1992 წლის 14 აგვისტოს.

724. სულაგაძე რაისა კოზმას ასული, 59 წლის, მცხ. თარხნიშვილის #32, დაიღუპა 1993 წლის 20 თებერვალს ქალაქის დაბომბვისას.

725. სუშკო ალექსანდრე ანდროს ძე, 47 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, 1993 წლის 6 მარტს დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

726. ტაბატაძე ვლადიმერი მაქსიმეს ძე, 75 წლის, მცხ. ბათუმის ქ., დახვრიტეს 1993 წლის 28 სექტემბერს.

727. ტაბაღუა ლევარსი ვლადიმერის ძე, 42 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, 1992 წლის 24 დეკემბერს დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

728. ტაბაღუა მავრა, 72 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

729. ტაბაღუა ნათელა ვლადიმერის ასული, 39 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, 1992 წლის 21 დეკემბერს დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

730. ტაბაღუა სარა, 68 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

731. ტაბიძე ზაური ილიას ძე, მცხ. ჩუკბარის #9, 1993 წლის 29 ოქტომბერს დახვრიტეს საკუთარ სახლში.

732. ტაბუევი გერასი გიორგის ძე, მცხ. სოხუმი, 1993 წლის 21 სექტემბერს დაიღუპა ოკუპანტების მიერ ჩამოგდებულ სოჭი-სოხუმი რეისის სამოქალაქო თვითმფრინავში.

733. ტავარიანოვი (მამა) სახელი უცნობია, მოკლეს წამებით შვილთან ერთად.

734. ტავარიანოვი, (შვილი) სახელი უცნობია, მოკლეს წამებით მამასთან ერთად.

735. ტამბა რიმა, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

736. ტარბა-ნადარეიშვილი ლელა, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

737. ტკაჩენკო ივანე ივანეს ძე, 63 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, 1993 წლის 3 მაისს  დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

738. ტორჩინავა ერთაოზი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლეს 1993 წლის 21 სექტემბერს.

739. ტორჩინავა ვლადიმერი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლეს 1993 წლის 21 სექტემბერს.

740. ტორჩუა ბუცა ძაძას ასული, 56 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, 1992 წლის 11 ოქტომბერს დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

741. ტრანდაფილიდი ელენე, მცხოვრები ქ. სოხუმი, თბილისის გზატკ. #144, 1993 წლის 21 სექტემბერს დახვრიტეს შვილ იურისთან ერთად.

742. ტრანდაფილიდი იური, მცხოვრები ქ. სოხუმი, თბილისის გზატკ. #144, 1993 წლის 21 სექტემბერს დახვრიტეს დედასთან - ელენესთან ერთად.

743. ტურბინა ელენე ვალერიანის ასული, 17 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, 1993 წლის 22 მაისს დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

744. ტურჩინსკაია ტატიანა ნიკოლოზის ასული, 79 წლის, მცხ. გულიას ქ., 1993 წლის 22 სექტემბერს დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

745. ტყებუჩავა ვარვარა დიმიტრის ასული, 55 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, 1993 წლის 23 აპრილს დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

746. ტყებუჩავა ტატიანა, მცხოვრები ქ. სოხუმი, 1993 წლის 20 სექტემბერს დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

747. ტყემალაძე ხუტა, 75 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლეს 1994 წლის აგვისტოში.

748. უბერია ოლღა მიხეილის ასული, 72 წლის, მცხ. ეშბას ქ., 1993 წლის 4 ოქტომბერს ცოცხლად დაწვეს საკუთარ სახლში მეზობელ მარინა ჩიბიგინასთან ერთად.

749. უგრეხელიძე ედიშერი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

750. უგრეხელიძე ელდარი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლეს წამებით.

751. უგრეხელიძე მიხეილი კონსტანტინეს ძე, მცხ. 4 არმეისკაიას #20, დახვრიტეს 1993 წლის 16 სექტემბერს.

752. უგულავა ნოდარი იაკობის ძე, 48 წლის, მცხ. ჭავჭავაძის #44, 1993 წლის 12 ოქტომბერს დახვრიტეს ცოლის მშობლებთან ნიკოლოზ და ლოლა ჭილაიებთან ერთად.

753. უზარაშვილი ანატოლი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს 1993 წლის 27 სექტემბერს.

754. უზარაშვილი აპოლონი, მცხ. ყაზბეგის ქ., დახვრიტეს 1993 წლის 27 სექტემბერს.

755. უმფრიანი ირაკლი გიგლას ძე, 12 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, 1993 წლის 21 აპრილს დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

756. ურიდია ალექსანდრე ალექსანდრეს ძე, 65 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს 1993 წლის 27 სექტემბერს.

757. ურიდია ალექსანდრე გიორგის ძე, 83 წლის, კარლ მარქსის #50, დახვრიტეს საკუთარ სახლთან 1993 წლის 27 სექტემბერს.

758. ურიდია ალექსანდრე ვიქტორის ძე, 70 წლის, მცხ. კუიბიშევის #59, მოკლულია 1992 წლის 7 ნოემბერს.

759. ურიდია გია ალექსანდრეს ძე, 83 წლის, მცხ. კუიბიშევის ქ., დახვრიტეს საკუთარ სახლში 1993 წლის 27 სექტემბერს.

760. ურიდია ლადო ალექსანდრეს ძე, 31 წლის, მცხ. კუიბიშევის #53, მოკლეს წამებით საკუთარ სახლში 1993 წლის ნოემბერში - მავთულით დაახრჩვეს.

761. ურიდია ლალა, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას 1993 წლის 4 იანვარს.

762. ურიდია ნელი, მცხ. კარლ-მარქსის ქ., დახვრიტეს.

763. ურიდია სვეტლანა, 52 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, თარხნიშვილის #49, დაწვეს საკუთარ სახლში 1993 წლის 28 სექტემბერს.

764. უსაჩოვა ვალენტინა კონსტანტინეს ასული, 4 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას 1993 წლის 16 აპრილს.

765. უცნობი - 50 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, 1993 წლის 16 აპრილს დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

766. უცნობი ლოლა, მცხოვრები ქ. სოხუმი, 1992 წლის 4 დეკემბერს  დაიღუპა  ქალაქის დაბომბვისას.

767. უცნობი ქართველი ქალბატონი, მოკლულია თამარ ქობალიასთან და რიტა არღვლიანი-გერლიანთან ერთად.

768. უცნობი ქართველი ქალბატონი, მოკლულია თამარ ქობალიასთან და რიტა არღვლიანი-გერლიანთან ერთად.

769. უცნობი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, 1993 წლის 20 მაისს დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

770. უცნობი, დახვრიტეს ნათესავ როზა სიგუასთან ერთად.

771. უცნობი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, 1993 წლის 14 მაისს დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

772. უცნობი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, 1993 წლის 18 ივნისს დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

773. უცნობი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, 1993 წლის 18 მაისს დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

774. უცნობი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, 1993 წლის 25 ივნისს დაიღუპა ქალაქის დაბობვისას.

775. უცნობი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, 1993 წლის 25 მაისს დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

776. უცნობი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

777. უცნობი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, ხანდაზმული ქართველი მამაკაცი, 1994 წლის           სექტემბერში დახვრიტეს ჭიჭიკო კვეკვესკირის სახლში მასთან ერთად .

778. უცნობი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, ხანდაზმული ქართველი მამაკაცი, 1994 წლის სექტემბერში დახვრიტეს ჭიჭიკო კვეკვესკირის სახლში მასთან ერთად.

779. უცნობი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, ხანდაზმული ქართველი მამაკაცი, 1994 წლის           სექტემბერში დახვრიტეს ჭიჭიკო კვეკვესკირის სახლში მასთან ერთად.

780. უცნობი, სახ. გვარი უცნობია, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

781. უცნობი, მცხოვრები ქ. სოხუმი,  დახვრიტეს 1992 წლის 2 ოქტომბერს ქ. გაგრაში ნათესავ ვახტანგ შონიას სახლში, აბელი შონიასთან და ერთ უცნობ ნათესავთან ერთად.

782. უცნობი, მცხოვრები ქ. სოხუმი,  დახვრიტეს 1992 წლის 2 ოქტომბერს ქ. გაგრაში ნათესავ ვახტანგ შონიას სახლში, აბელი შონიასთან და ერთ უცნობ ნათესავთან ერთად.

783. უცნობი, მცხ. ქ, სოხუმი, დახვრიტეს ქავთარაძე-ჭანიას სახლში  სამ ეროვნებით რუსთან და ერთ ქართველთან ერთად.

784. უცნობი, მცხ. ქ, სოხუმი, დახვრიტეს ქავთარაძე-ჭანიას სახლში  სამ ეროვნებით რუსთან და ერთ ქართველთან ერთად.

785. უცნობი, მცხ. ქ, სოხუმი, დახვრიტეს ქავთარაძე-ჭანიას სახლში  სამ ეროვნებით რუსთან და ერთ ქართველთან ერთად.

786. უცნობი, მცხ. ქ, სოხუმი, დახვრიტეს ქავთარაძე-ჭანიას სახლში  სამ ეროვნებით რუსთან და ერთ ქართველთან ერთად.

787. უცნობი, მცხ. ქ, სოხუმი, დახვრიტეს ქავთარაძე-ჭანიას სახლში  ოთხ ეროვნებით რუსთან ერთად.

788. უცნობი, მცხ. ქ. სოხუმი, დახვრიტეს მზია იზორიასთან მის სახლში ბაბუცა ჯიმშელეიშვილთან და ოთხ ეროვნებით ქართველთან ერთად  27.09.93 წელს.

789. უცნობი, მცხ. ქ. სოხუმი, დახვრიტეს მზია იზორიასთან მის სახლში ბაბუცა ჯიმშელეიშვილთან და ოთხ ეროვნებით ქართველთან ერთად  27.09.93 წელს.

790. უცნობი, მცხ. ქ. სოხუმი, დახვრიტეს მზია იზორიასთან მის სახლში ბაბუცა ჯიმშელეიშვილთან და ოთხ ეროვნებით ქართველთან ერთად  27.09.93 წელს.

791. უცნობი, მცხ. ქ. სოხუმი, დახვრიტეს მზია იზორიასთან მის სახლში ბაბუცა ჯიმშელეიშვილთან და ოთხ ეროვნებით ქართველთან ერთად  27.09.93 წელს.

792. უცნობი, მცხ. ქ. სოხუმი, დახვრიტეს მზია იზორიასთან მის სახლში ბაბუცა ჯიმშელეიშვილთან და ოთხ ეროვნებით ქართველთან ერთად  27.09.93 წელს.

793. უცნობი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, ძიძარიას # 2, მე-10 ჩიხი, დახვრიტეს 1993 წლის 27 სექტემბერს ლამზირა გაბრავასთან და კიდევ 5 მეზობელთან ერთად ვინმე ქირიას სარდაფში.

794. უცნობი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, ძიძარიას # 2, მე-10 ჩიხი, დახვრიტეს 1993 წლის 27 სექტემბერს ლამზირა გაბრავასთან და კიდევ 5 მეზობელთან ერთად ვინმე ქირიას სარდაფში.

795. უცნობი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, ძიძარიას # 2, მე-10 ჩიხი, დახვრიტეს 1993 წლის 27 სექტემბერს ლამზირა გაბრავასთან და კიდევ 5 მეზობელთან ერთად ვინმე ქირიას სარდაფში.

796. უცნობი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, ძიძარიას # 2, მე-10 ჩიხი, დახვრიტეს 1993 წლის 27 სექტემბერს ლამზირა გაბრავასთან და კიდევ 5 მეზობელთან ერთად ვინმე ქირიას სარდაფში.

797. უცნობი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, ძიძარიას # 2, მე-10 ჩიხი, დახვრიტეს 1993 წლის 27 სექტემბერს ლამზირა გაბრავასთან და კიდევ 5 მეზობელთან ერთად ვინმე ქირიას სარდაფში.

798. უცნობი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, ძიძარიას # 2, მე-10 ჩიხი, დახვრიტეს 1993 წლის 27 სექტემბერს ლამზირა გაბრავასთან და კიდევ 5 მეზობელთან ერთად ვინმე ქირიას სარდაფში.

799. ფანგანი ბიძინა, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს მამული ბერულავასთან ერთად.

800. ფანეევი ვასილი მაკარის ძე, 38 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას 1992 წლის 21 დეკემბერს.

801. ფანჩვიძე გურამი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

802. ფანჩვიძე ომარი სერგოს ძე, 24 წლის, მცხ. შკოლნაიას #108, დახვრიტეს მდ. გუმისთასთან.

803. ფარულავა (ლენას მეუღლე), 65 წლის, მცხ. დერმანოვსკის ქ., დახვრიტეს მეუღლესთან ერთად 1994 წლის 9 თებერვალს.

804. ფარულავა ლენა თეოფანეს ასული, 62 წლის, მცხ. დერმანოვსკის ქ., დახვრიტეს მეუღლესთან ერთად 1994 წლის 9 თებერვალს.

805. ფარცვანია ალექსანდრე დავითის ძე, 38 წლის, მცხ. კიროვის #70, დახვრიტეს მინისტრთა საბჭოს შენობის წინ 1993 წლის 27 სექტემბერს.

806. ფარცვანია ვახტანგი კონსტანტინეს ძე, 40 წლის, თბილისელი, დახვრიტეს მინისტრთა საბჭოს შენობის წინ  1993 წლის 27 სექტემბერს.

807. ფარცვანია ლავრენტი, 65 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს 1993 წლის 16 სექტემბერს.

808. ფარცვანია შალვა, მცხ. ლაკობა #88, ბინა #33, 1993 წლის 28 სექტემბერს აწამეს და მერე ცოცხლად დაწვეს მეუღლე სვეტლანა მესხი-ფარცვანიასთან ერთად.

809. ფარჯიანი გივი, 33 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

810. ფაჩულია დუშა ლუკას ასული, მცხ. ძიძარიას ქ., 1993 წლის 25 ივლისს დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

811. ფაცაცია გერმანე ანტონის ძე, ფოსტის შესახ. #17, მოკლეს 1993 წლის 16 იანვარს.

812. ფაცაცია რადიონი აკაკის ძე, 45 წლის, მცხ. ჯგუბურიას ქ., მოკლეს 1993 წლის 27 სექტემბერს.

813. ფაცაცია ცაცო გიორგის ასული, მცხ. ჭავჭავაძის #18, 1993 წლის 27 სექტემბერს  დახვრიტეს საკუთარ სახლში.

814. ფელდმანი ბორისი ელბოს ძე, 50 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლულია 1992 წლის 15 აგვისტოს.

815. ფირცხალავა შალვა ივანეს ძე, მცხ. აგრბას #7, ბინა #72, 1993 წლის 25 მაისს დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

816. ფიტოზოვა ელენე ერასტის ასული, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლეს წამებით.

817. ფიფია ბაბუცა იოსების ასული, 57 წლის, მცხ. ბარათაშვილი #22, 1993 წლის 27 სექტემბერს დახვრიტეს.

818. ფიფია დაჩი, 13 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლეს.

819. ფოფხაძე გია შოთას ძე, 24 წლის, მცხ. ნოზაძის ქ., დახვრიტეს 1993 წლის 25 სექტემბერს საკუთარ სახლში.

820. ფოჩხუა ლილი ანტიფოს ასული, მცხ. თბ. გზატკეცილი #10, 1993 წლის 26 სექტემბერს დახვრიტეს საკუთარ სახლში.

821. ფრიდანოვი გურამი ვლადიმერის ძე, 47 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, 1993 წლის 24 თებერვალს დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

822. ფუტკარაძე ანზორი, 35 წლის, მცხ. ორეხელაშვილის #13, 1993 წლის 27 სექტემბერს დახვრიტეს.

823. ფხაკაძე ლეილა, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

824. ფხაკაძეების მთელი ოჯახი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლეს საკუთარ სახლში წამებით -  ოჯახის ყველა წევრს თავი მოაჭრეს.

825. ქავთარაძე ანზორი რევაზის ძე, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მცხ. ძერჟინსკის #1, ბინა #3/36, დახვრიტეს 1995 წლის 4 აგვისტოს.

826. ქავთარაძე დარიკო ზაქარიას ასული, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

827. ქავთარაძე-ჭანია ვარდო, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს და დაწვეს საკუთარ სახლში, ეროვნებით ოთხ რუსთან და ქართველ მეზობელთან ერთად.

828. ქამუშაძე შოთა, 70 წლის, მცხ. მორსკაიას #16, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს 1993 წლის 27 სექტემბერს საკუთარ სახლში.

829. ქანთარია ამირანი იაკობის ძე, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

830. ქარდავა დავითი ხოშოს ძე, 68 წლის, ბათუმის #43, 1994 წლის 8 მარტს დახვრიტეს სოფ.  ესტონკაში.

831. ქარდავა გიგლა შოთას ძე, 50 წლის, მცხ. კვარაცხელიას #50, 1994 წლის იანვარში დახვრიტეს საკუთარ სახლში მეუღლე ლიანა ახალაიასთან ერთად.

832. ქარდავა გრიგოლი ბაგრატის ძე, 63 წლის, მცხ. კალინინის #27, 1993 წლის 29 სექტემბერს დახვრიტეს ბაბუშერაში მეუღლე ვალენტინასთან ერთად.

833. ქარდავა გურამი იასონის ძე, 54 წლის, მცხ. ჟელეზნოდოროჟნაიას #60, 1993 წლის 27 სექტემბერს დახვრიტეს საკუთარ სახლში.

834. ქარდავა ეთერი აკაკის ასული, 53 წლის, მცხ. ჭავჭავაძის #146, 1993 წლის 13 მარტს  დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

835. ქარდავა ვალენტინა, 73 წლის, მცხ. კალინინის #27, 1994 წლის 29 სექტემბერს დახვრიტეს ბაბუშერაში მეუღლე გრიგოლთან ერთად.

836. ქარდავა კუკური, 60 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს 1993 წლის 30 სექტემბერს.

837. ქარდავა ლერი, 29 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

838. ქარდავა სვეტლანა, 55 წლის, კიროვის #177, დახვრიტეს საკუთარ სახლში დედა თამარ და ნათესავ თათუშა კიკალეიშვილთან ერთად 1994 წლის 3 თებერვალს.

839. ქარდავა–გუჩუა თამარი, კიროვის #177, დახვრიტეს საკუთარ სახლში შვილთან და თათუშა კიკალეიშვილთან ერთად 1994 წლის 3 თებერვალს.

840. ქარჩავა გურამი შოთას ძე 53 წლის, მცხ. მე-2 გზატკ., შესახ. #4, 1993 წლის 4 ოქტომბერს მოკლეს წამებით.

841. ქარჩავა დავითი ივანეს ძე, 39 წლის, მცხ. კიარაზის #7ა, 1993 წლის 29 სექტემბერს დახვრიტეს სოფ. ვარჩეში, საკუთარ აგარაკზე.

842. ქარჩავა ვაჟა არქიპოს ძე, ბაგრატიონის #139, 1993 წლის 8 ოქტომბერს დახვრიტეს მეუღლე ნათელა არქანია-ქარჩავასთან ერთად.

843. ქარჩავა ნადეჟდა სემიონის ასული, 89 წლის, შერვაშიძის #85, 1994 წელს დახვრიტეს საკუთარ სახლში.

844. ქაცარავა ქსენია, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

845. ქაჯაია ვალენტინა, 80 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

846. ქაჯაია ილია ვასილის ძე, 65 წლის, მცხ. არმეისკაიაის #44, 1993 წლის 28 სექტემბერს დახვრიტეს საკუთარ სახლში.

847. ქაჯაია ნაზი ტარასის ასული, მცხ. გოჩუას #22, 1993 წლის 27 სექტემბერს დახვრიტეს საკუთარ სახლში.

848. ქაჯაია ომარი გრიგორის ძე, 49 წლის, მცხ. კუიბიშევის #48, მცხოვრები ქ. სოხუმი, 1993 წლის 2 ოქტომბერს დახვრიტეს საკუთარ სახლში.

849. ქებურია ამირანი, 68 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს სკუთარ სახლში.

850. ქებურია ლ. მ. 32 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, 1993 წლის 25 ივნისს დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

851. ქებურია ლალი, 34 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, 1993 წლის 25 ივნისს დაიღუპა ქალაქის სროლებისას.

852. ქებურია, 35 წლის, 2 შვილის დედა, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

853. ქვარაია პანტე, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლეს.

854. ქვარცხავა გოგი, 70 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

855. ქვარცხავა გრიგოლი კოწოს ძე, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლულია 1993 წლის 23 მარტს.

856. ქირია გულისა, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

857. ქირია ზინა, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

858. ქირია იროდი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

859. ქირია მაცი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

860. ქირია, (სახელი უცნობია), მცხ. ძიძარიას მე-2 ჩიხი, 1993 წლის 27 სექტემბერს დახვრიტეს და დაწვეს საკუთარ სახლში მეზობლებთან  ნათელა თოფურიასთან, ლამზირა გაბრავასთან და მის დედასთან  და 6 მეზობელთან ერთად. გვამები დაწვეს.

861. ქობალია ვალიკო, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

862. ქობალია ვერა, 70 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

863. ქობალია თამარ, მოკლულია გუდაუთაში რიტა არღვლიანი-გერლიანი და 2 უცნობ ქართველ ქალბატონთან ერთად.

864. ქობალია თენგიზი სერგოს ძე, 40 წლის, მცხ. ჭოჭუას #54, 1993 წლის 27 სექტემბერს დახვრიტეს საკუთარ სახლში. სეპარატისტებმა ნათესავებს არ მისცეს დასაფლავების უფლება.

865. ქობალია ჭიჭიკო ძუკუს ძე, მცხ. კომსომოლსკაიას მე-2 შესახვ #25, 1992 წლის 18 დეკემბერს დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

866. ქობალია ჯემალი აკაკის ძე, 38 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, 1993 წლის 5 იანვარს დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

867. ქოიავა ვარლამი ნესტორის ძე, მცხ. ემუხვარის #7, 1993 წლის 26 სექტემბერს დახვრიტეს საკუთარ სახლში.

868. ქოიავა ირაკლი ალექსანდრეს ძე, 44 წლის, მცხ. მშვიდობის გამზ. #105, 1993 წლის 27 სექტემბერს დახვრიტეს საკუთრ სახლში ძმებთან ლევან და ფარნაოზთან, ძმისშვილ სოსოსთან ერთად.

869. ქოიავა ლევანი ალექსანდრეს ძე, 44 წლის, მცხ. მშვიდობის გამზ. #105, 1993 წლის 27 სექტემბერს დახვრიტეს საკუთრ სახლში ძმებთან ირაკლი და ფარნაოზთან, ძმისშვილ სოსოსთან ერთად.

870. ქოიავა სოსო ფარნაოზის ძე, 23 წლის, მცხ. მშვიდობის გამზ. #105, 1993 წლის 27 სექტემბერს დახვრიტეს საკუთრ სახლში მამა ფარნაოზთან, ბიძებთან - ლევან და ირაკლისთან ერთად.

871. ქოიავა ფარნაოზი ალექსანდრეს ძე, 63 წლის,  მცხ. მშვიდობის გამზ. #105, 1993 წლის 27 სექტემბერს დახვრიტეს საკუთრ სახლში ძმებთან ლევანთან და ირაკლისთან და ძმისშვილ სოსოსთან ერთად.

872. ქომოშვილი გრიგორი იორდანის ძე, 63 წლის, მცხოვრები ფრუნზეს ქ., მოკლულია 1993 წლის 27 სექტემბერს.

873. ქორთუა იგორი,  ეროვნებით  აფხაზი, 1995 წ. დაბ., მოკლეს მორადიორებმა.

874. ქორიძე ვაჟა გიორგის ძე, 56 წლის, მცხ. 4 მარტის #48, დახვრიტეს.

875. ქორიძე იოსები ანდროს ძე, 74 წლის, მცხ. ჭოჭუას #71, ბინა #71, 1993 წლის 26 სექტემბერს დახვრიტეს საკუთარ სახლში.

876. ქორიძე სოსო ანდროს ძე, 72 წლის, მცხ. ჭოჭუას 72, ბინა #39, მოკლეს საკუთარ სახლთან.

877. ღვინჯილია გივი ჯვებეს ძე, მცხ. ხარაზიას #16, 1994 წლის 29 მარტს დახვრიტეს საკუთარ სახლში.

878. ღვინჯილია ვიტალი გიგლას ძე, 18 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, 1993 წლის 14 მარტს დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

879. ღვინჯილია, სახ. უცნობია, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

880. ყალიჩავა ვლადიმერი პარფიონის ძე, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

881. ყალიჩავა-კვარაცხელია (სახელი უცნობია, კვარაცხელია უსტინას მეუღლე) კომსომოლსკაიას #137, მოკლეს წამების შემდეგ.

882. ყოლბაია ამირანი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, 1993 წლის 25 თებერვალს დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

883. ყოლბაია ბორისი, 8 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, 1993 წლის 25 თებერვალს დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

884. ყოლბაია ვერა ვასილის ასული, 74 წლის, მცხ. გელოვანის #36, 1993 წლის 25 სექტემბერს დახვრიტეს მეუღლე ალექსანდრე კვარაცხელიასთან ერთად.

885. ყოლბაია თამილა, 42 წლის, მცხ. მშვიდობის გამზ., 1993 წლის 30 სექტემბერს აფხაზეთის იძულებით დატოვებისას დაიღუპა საკენის უღელტეხილზე ავიაკატასრტოფაში.

886. ყურაშვილი გია, მცხ. ტიტოვის ქ-ზე, 1993 წლის 27 სექტემბერს დახვრიტეს ტიტოვის ქუჩაზე.

887. ყურაშვილი კლარა ნესტორის ასული, 64 წლის, მცხ. აგრბას #3, ბინა #32, 1993 წლის 19 სექტემბერს დახვრიტეს საკუთარ სახლში.

888. ყურაშვილი მურთაზი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

889. შავლაძე მარგარიტა აქვსენტის ასული, მცხ. ძიგუას #44, დახვრიტეს საკუთარ სახლში 1993 წლის დეკემბერში.

890. შალამბერიძე ეკატერინე ვლადიმერის ასული, 75 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

891. შალამბერიძე, მცხოვრები ქ. სოხუმი, 1993 წლის 10 თებერვალს დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

892. შამათავა ორესტი არსენის ძე, 68 წლის, მცხ. ჯიქიას #26, 1996 წლის 24 აპრილს დახვრიტეს საკუთარ სახლში.

893. შამუგია დათიკო ბაგრატის ძე, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს 1993 წლის 9 ნოემბერს.

894. შამუგია ვერა ზოსიმეს ასული, 63 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლეს წამებით.

895. შამუგია თამარ ძს ასული, 75 წლის, მცხ. ძიგუას #20, 1993 წლის 20 სექტემბერს დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

896. შამუგია ჟუჟა დიტოს ასული, მცხ. წულუკიძის #57, 1993 წლის 20 სექტემბერს დახვრიტეს ახალდაბაში.

897. შამუგია როინი რადიონის ძე, 31 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლულია 1993 წლის 27 სექტემბერს.

898. შამუგია-ჯიქია მარგარიტა, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს 1993 წლის 9 ნოემბერს.

899. შარაშენიძე თინა, 73 წლის, მცხ. ლენინის ქ., მოკლეს წამებით - ჩამოხრჩობით.

900. შარია ნათელა ამბაკოს ასული, 58 წლის, მცხ. გულიას #15, დახვრიტეს საკუთარ სახლში დასთან ნელი ჩხეტიასთან ერთად 1993 წლის 30 სექტემბერს.

901. შარტავა დათო, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

902. შარტავა ჟიული კალისტარტეს ძე, 49 წლის, აფხაზეთის ა/რ მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარე 1993 წლის 27 სექტემბერს მოკლეს წამებით.

903. შელეგია გურამი ლეონტის ძე, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს საკუთარ სახლში.

904. შელეგია ციალა დომენტის ასული, მცხოვრები მშვიდობის გამზირი #119/3, დახვრიტეს.

905. შელია ალექსანდრე, 65 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლეს 1993 წლის 28 სექტემბერს.

906. შელია ვოლდერი (ტუტუ), 37 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს საკუთარ სახლთან 1993 წლის 27 სექტემბერს. სეპარატისტები ნათესავებს არ აძლევდნენ დასაფლავების უფლებას.

907. შელია თამაზი შალვას ძე, 35 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას 1993 წლის 19 მაისს.

908. შელია ნაზი, 60 წლის, მცხ. მშვიდობის გამზირი, დახვრიტეს.

909. შელია ოდიკი, 45 წლის, მცხ. ციტრუსების #5, დახვრიტეს.

910. შელია როდიონი სერგოს ძე, მცხ. ციტრუსების I შესახვევი, დახვრიტეს საკუთარ სახლში 1993 წლის 4 ოქტომბერს.

911. შელია-ადამია არიადნა კალისტრატეს ასული, მცხ. გოგოლის #19, ბინა #7, დახვრიტეს.

912. შენგელია (ქალბატონი), სახელი უცნობია, 30 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დაიღუპა 1993 წელს ქალაქის დაბომბვისას.

913. შენგელია არშაველი ფილიპეს ძე, 55 წლის, მცხ. ჭავჭავაძის ქ., აიყვანეს ტყვედ მინისტრთა საბჭოს შენობიდან და დახვრიტეს 1993 წლის 27 სექტემბერს.

914. შენგელია ეთერი იონას ასული, 58 წლის, მცხ. მე-2 ტუნელნაიას #27, 1993 წლის 23 ივნისს დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

915. შენგელია ზაური ბორისის ძე, 43 წლის, მცხ. სემერჯიევას #8, დახვრიტეს საკუთარ სახლში 1993 წლის 28 სექტემბერს.

916. შენგელია კარლო, იმყოფებოდა ქ. გალში ნათესავ მურმან შენგელიასთან. ორივე დახვრიტეს 1993 წლის 5 ოქტომბერს.

917. შენგელია ლენგონი შოთას ძე, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

918. შენგელია ნატო ევგენის ასული, მცხ. გულიას #54, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას 1992 წლის 31 დეკემბერს.

919. შენგელია ნუცა, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვის დროს 1992 წლის 1 დეკემბერს.

920. შენგელია ქეთევან რაჟდენის ასული, 70 წლის, მცხ. გულიას #16, დახვრიტეს საკუთარი სახლში 1993 წლის 28 სექტემბერს.

921. შერვაშიძე ნოდარ, 70 წლის, მცხ. რუსთაველის ქ., დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას ლოლასთან (გვარი უცნობია) ერთად.

922. შვანგირაძე, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

923. შვაჩკო ნადეჟდა, 68 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, 1995 წელს საკუთარ სახლში მოკლეს წამებით - ჩამოახვრჩეს მავთულზე.

924. შინგალუკი ოლღა ვიაჩესლავის ასული, 50 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას 1993 წლის 1 მაისს.

925. შლატერ ლუბა, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლეს და დაწვეს 1993 წლის 27 სექტემბერს.

926. შლატერი ბაბულია, 80 წლის, მცხ. თარხნიშვილის #62, 1993 წლის 27 სექტემბერს დახვრიტეს ქალიშვილ ალბინასთან, სიძე გიორგი და შვილიშვილ ნუგზარ ჩხენკელებთან ერთად.

927. შლატერ-ჩხენკელი ალბინა, 60 წლის, მოკლეს 1993 წლის 27 სექტემბერს დედა ბაბულია შლატერთან, მეუღლე გიორგი და შვილ ნუგზარ ჩხენკელებთან ერთად.

928. შონია (სახელი უცნობია), მცხ. ქ. სოხუმი, დახვრიტეს მამასთან ერთად სოფ. ბაღმარანში.

929. შონია (სახელი უცნობია), მცხ.  ქ. სოხუმი, დახვრიტეს შვილთან ერთად სოფ. ბაღმარანში.

930. შონია აბელი ნიკოლოზის ძე, 64 წლის, მცხ. ვაჟა-ფშაველას #25, 1992 წლის 2 ოქტომბერს დახვრიტეს გაგრაში ძმა ვახტანგ შონიასთან და 2 ნათესავთან ერთად.

931. შონია ალექსანდრე, 67 წლის, მცხ. ბაგრატიონის #24, დახვრიტეს შვილ ვახტანგთან ერთად 1993 წლის 27 სექტემბერს.

932. შონია გიორგი ლეონტის ძე, 67 წლის, კარლ-მარქსის #12, დახვრიტეს 1993 წლის 16 სექტემბერს.

933. შონია ეთერი დიმიტრის ასული, 49 წლის,  მცხოვრები ჩალმაზის #16, დახვრიტეს.

934. შონია ემილი, 45 წლის, მცხ. ახალი რაიონი, დახვრიტილია კურჩენკოს სახელობის ბაღში 1993 წლის 4 ოქტომბერს.

935. შონია ენვერი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

936. შონია ვახტანგი ალექსანდრეს ძე, 40 წლის, მცხ. ბაგრატიონის #24, 1993 წლის 27 სექტემბერს დახვრიტეს მამა ალექსანდრესთან ერთად.

937. შონია ილო ბორისის ძე, მცხ. ჩოჩუას პირველი ჩიხი #9, დახვრიტეს საკუთარ სახლში 1993 წლის 10 ოქტომბერს.

938. შონია ნინა, 56 წლის, მცხ. კუიბიშევის #14, დახვრიტეს.

939. შონია ჟორა, 70 წლის, მცხ. კარლ მაქრქსის #18, ჩამოახრჩვეს საკუთარ ბინაში.

940. შონია სერგო აქვსენტის ძე, 70 წლის, მცხ. ოქტომბრის #71, მოკლეს წამებით საკუთარ ბინაში - ჩამოკიდეს აბაზანაში.

941. შუბითიძე (მეუღლე), 60 წლის, მცხოვრები დერმანოვსკის ქ., დახვრიტეს მეუღლესთან ერთად.

942. შუბითიძე ალექსანდრე ვარლამის ძე, 63 წლის, მცხოვრები დერმანოვსკის ქ., დახვრიტეს მეუღლესთან ერთად.

943. შუბითიძე ბიკენტი, 55 წლის, მცხოვრები ბათუმის ქ., დახვრიტეს 1993 წლის სექტემბერში.

944. შუბითიძე ნუგზარი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს საკუთარ სახლში.

945. შუბლაძე როინი იონეს ძე, 53 წლის, მცხოვრები კიროვის #8/10, დახვრიტეს 1993 წლის 18 ნოემბერს.

946. შუბლაძე რომანი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლეს 1993 წლის 30 სექტემბერს.

947. შულაია კახა შალვას ძე, 17 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

948. ჩაბრავა ვლადიმერი გუჯუს ძე, 73 წლის, მცხოვრები გელოვანის #86, დახვრიტეს საკუთარ სახლში 1994 წლის 15 თებერვალს.

949. ჩაბრავა ლადიკო, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

950. ჩაგუნავა მურთაზი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას 1993 წლის 3 ივნისს.

951. ჩაგუნავა რიმა მარკოს ასული, მცხოვრები მშვიდობის გამზირი #254, დაიღუპა ქალაქის დაბობვისას 1993 წლის 25 იანვარს.

952. ჩაკრანი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას 1992 წლის 17 აგვისტოს.

953. ჩალიგავა ვანო ტრიფონის ძე, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას 1993 წლის 9 მაისს.

954. ჩალკოვი ალეკო, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

955. ჩანთარია ამირან იაკობის ძე, მცხოვრები კიროვის #124, მოკლულია 1993 წლის 26 სექტემბერს.

956. ჩანტლაძე ირაკლი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლეს მდ. ტამიშთან.

957. ჩარგაზია ნადეჟდა ფილიპეს ასული, მცხოვრები სემერჯიევას #104, დახვრიტეს საკუთარ სახლში 1995 წლის 9 მარტს.

958. ჩარგელიშვილი ეთერი ისიდორეს ასული, 57 წლის, მცხოვრები ტონელნაიას #27, დახვრიტეს ილია გოგიასთან ერთად 1993 წლის 27 სექტემბერს.

959. ჩართია მიტუშა გრიგოლის ძე, მცხოვრები ჩელუსკინელების #89, დახვრიტეს საკუთარ სახლში 1993 წლის 2 ოქტომბერს.

960. ჩართია ნოდარ გრიგოლის ძე, მცხოვრები კუხალაიშვილის #1, დახვრიტეს საკუთარ სახლში 1993 წლის 27 სექტემბერს.

961. ჩაჩანიძე გივი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

962. ჩაჩანიძე მედიკო, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

963. ჩაჩუა თამაზი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

964. ჩაჩხიანი ავთო, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლეს 1993 წლის აგვისტოში.

965. ჩემია შამილი, 50 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას 1993 წლის 5 ივნისს.

966. ჩემინავა ვლადიმერი ნოკოლოზის ძე, 59 წლის, მცხოვრები კიარაზის #4/54, 1993 წლის 30 სექტემბერს აფხაზეთის იძულებით დატოვებისას დაიღუპა ჭუბერის უღელტეხილზე.

967. ჩერნოვი იგორი ნიკოლოზის ძე, 36 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას 1993 წლის 8 იანვარს.

968. ჩერნოვი სტანისლავი დიმიტრის ძე, 32 წლის,  (ეროვნებით რუსი - იზრდებოდა მამიდა ეთერი ნაროუშვილთან), მცხოვრები ბაგრატიონის მე-3 შესახვევი, დახვრიტეს 1993 წლის 29 სექტემბერს.

969. ჩერქეზია ლაურა ნესტორის ასული, 31 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას 1993 წლის 18 თებერვალს.

970. ჩერქეზია ნესტორი მიხეილის ძე, 55 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას 1993 წლის 29 სექტემბერს.

971. ჩიბიგინა მარინა ნიკოლოზის ასული, 67 წლის, მცხოვრები ეშბას ქ., ოლღა უბერიასთან ერთად ცოცხლად დაწვეს 1994 წლის 4 ოქტომბერს.

972. ჩიკვილაძე ალექსანდრე მიხეილის ძე, 43 წლის, მცხოვრები კიარაზის #1, ბინა #50, დახვრიტეს.

973. ჩისტიკინა თამარა ნიკოლოზის ასული, 58 წლის, მცხოვრები ნოზაძის #82, ბინა #34, მოკლეს წამებით.

974. ჩიტაია ზურაბი შალვას ძე, 38 წლის, მცხოვრები ძიძარიას ქ., დახვრიტეს სოფ. იაშთუხის სკოლასთან.

975. ჩიტაია თამარ ომარის ასული, მცხოვრები გუმისთის #3, დახვრიტეს 1993 წლის ოქტომბერში.

976. ჩიქობავა ვალენტინა ერასტის ასული, მცხოვრები დეპოს ქ. #22, 1993 წლის 5 ოქტომბერს დახვრიტეს საკუთარ სახლში.

977. ჩიქოვანი ზურაბი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

978. ჩიჩითარაშვილი ჰამლეტი სტეფანეს ძე, 47 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, 1993 წლის 22 ივლისს დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

979. ჩიხლაძე ნინა ნარიმანის ასული, 75 წლის, მცხოვრები ლაკობას #104, ბინა #39, 1994 წელს მოკლეს წამებით.

980. ჩულფა ივანე ნიკოლოზის ძე, 65 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, 1993 წლის 10 აპრილს დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

981. ჩულფა ხრისულა სავეს ასული, 61 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, 1993 წლის 12 აპრილს დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

982. ჩხაბერიძე მედეა მიხეილის ასული, 58 წლის, მცხოვრები ტიტოვის ქ., 1995 წლის 14 იანვარს დახვრიტეს საკუთარ სახლში.

983. ჩხეიძე შოთა ზოსიმეს ძე, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

984. ჩხემზანი ომარი ერმოს ძე, 21 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას 1993 წლის 24 აპრილს.

985. ჩხენკელი გიორგი (ჟორა) ნიკოლოზის ძე, 65 წლის, მცხ. თარხნიშვილი #62, 1993 წლის 27 სექტემბერს დახვრიტეს შვილ ნუგზართან, მეუღლე ალბინა და სიდედრ ბაბულია შლატერებთან ერთად.

986. ჩხენკელი კარლო კონსტანტინეს ძე, 65 წლის, პროფესორი, ფრუნზეს #36, ბინა #20, მოკლეს წამებით 1993 წლის 27 სექტემბერს.

987. ჩხენკელი ნუგზარი გიორგის ძე, 35 წლის მცხ. თარხნიშვილი #62, 1993 წლის 27 სექტემბერს დახვრიტეს დედ-მამა ალბინა და გიორგისთან და ბებია ბაბულია შლატერთან ერთად.

988. ჩხეტია ნელი ამბაკოს ასული, მცხ. გულიას #15, იმყოფებოდა დის ნათელა შარიას სახლში, ორივე დახვრიტეს 1993 წლის 29 სექტემბერს.

989. ჩხეტიანი დომენტი სოკრატეს ძე, მცხ. მიმინოშვილის #12, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას 1993 წლის მარტში.

990. ცაავა გიორგი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

991. ცაავა გული, 41 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

992. ცაავა ვალენტინა ფილიპეს ასული, მცხ. კალინინის #27, დახვრიტეს 1994 წლის ოქტომბერში.

993. ცაავა ისიდორე, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

994. ცაავა კლარა, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

995. ცაავა ჭიჭიკო, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

996. ცაავა (სახელი უცნობია), 39 წლის, მცხ. კომსომოლსკაიას #36, დახვრიტეს საკუთარ სახლში 1993 წლის 29 სექტემბერს.

997. ცაგურია ანზორი ვახტანგის ძე, 38 წლის, მცხ. მშვიდ. გამზირი #51, დახვრიტეს 1994 წლის 10 აგვისტოს.

998. ცანავა ავთანდილი აკაკის ძე, მცხ. გელოვანის #13, დახვრიტეს.

999. ცანავა გიორგი ერმოლაევის ძე, 76 წლის, მცხ. გოგოლის ქ. #19, ბინა #10, მოკლეს წამებით საკუთარ სახლში 1993 წლის 2 ოქტომბერს.

1000. ცანავა ნელი ნიკოლოზის ასული, 55 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, 1993 წლის 27 აპრილს დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

1001. ცატავა მარო, 75 წლის. მცხოვრები ქ. სოხუმი, ცოცხლად დაწვეს.

1002. ცაცუა შალვა პროკოფის ძე, 68 წლის, მცხ. კალინინის #17, დახვრიტეს 1993 წლის 28 სექტემბერს.

1003. ციკოლია კოლია, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

1004. ცინარიძე ნიკო ბაგრატის ძე, 71 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს მეუღლის თვალწინ.

1005. ცისკარავა თამარა ნიკოლოზის ასული, 82 წლის, მცხ. პრირეჩნაიას #15, დახვრიტეს 1994 წელს.

1006. ცისკარიშვილი თინა, 55 წლის, მცხ. ეშბას ქ., 1993 წლის 29 სექტემბერს მოკლეს წამებით - თავი მოკვეთეს.

1007. ცქვიტაია ქსენია მაკარის ასული, 68 წლის, მცხ. ჩელუსკინელების #28, მოკლეს წამებით საკუთარ სახლში 1993 წლის 28 სექტემბერს.

1008. ცქვიტარია ხოთო პარიკოს ძე, მცხ. 1 ფოსტის შესახვევი #2ა, 1993    წლის 3 მაისს დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას მეუღლე თამილა კვაშილავასთან და ცოლის ძმა თენგიზ კვაშილავასთან ერთად.

1009. ცქიტიშვილი (სახ. უცნობია), 40 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

1010. ცხაკაია ამირანი ილიას ძე, 79 წლის, მცხ. არგუნის #21, დახვრიტეს 1993 წლის 29 სექტემბერს.

1011. ცხვარაძე ლუშურა ალექსანდრეს ძე, 58 წლის, მცხ. ძერჟინსკის #11/11, დახვრიტეს.

1012. ცხვედიანი შოთა, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

1013. ცხვიმიანი რაისა თამაზის ასული, 47 წლის,  მცხოვრები ქ. სოხუმი, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

1014. ძაგანია დემური მელიქის ძე, მცხ. კვარაცხელიას #10, ბინა #40, 1993 წლის 29 დეკემბერს დახვრიტეს საკუთარ სახლში.

1015. ძაგანია მინადორა მისტოფეს ასული, 68 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

1016. ძარია თათუშა ერასტოს ასული, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

1017. ძაძამია ვლადიმერი ნესტორის ძე, 73  წლის, მცხ. კუიბიშევის #125, 1993 წლის 27 სექტემბერს დახვრიტეს საკუთარ სახლში.

1018. ძაძამია კოლია, 75 წლის, მცხ. გოჩუას ქ., დახვრიტეს.

1019. ძიმისტარაშვილი, 68 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

1020. ძიძარია ბედელი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

1021. ძიძარია ვალენტინა ბაგრატის ასული, მცხ. ეშერის #36, ბინა #27, დახვრიტეს 1993 წლის შემოდგომაზე.

1022. ძიძიგური ზურაბი, 45 წლის, იმყოფებოდა ზურაბ ბოჭორიშვილის სახლში, სადაც             მოკლეს სახლის პატრონთან ერთად.

1023. ძიძიგური თენგიზი სერგოს ძე, მცხ. ბზიფის გზატკეცეცილი #370, დახვრიტეს 1994 წლის თებერვალში.

1024. ძოწენიძე (სახ. უცნობია), 20 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

1025. ძოწენიძე ამირანი გივის ძე, 45 წლის, მცხ. ვაგზალნაიას #40, 1993 წლის 25 სექტემბერს დახვრიტეს შვილებთან გივი და ზაზასთან ერთად. მეზობელი ბადრი თურქია აიძულეს გაეთხარა მათი საფლავი, რის შემდეგ ისიც დახვრიტეს.

1026. ძოწენიძე გივი ამირანის ძე, 22 წლის, მცხ. ვაგზალნაიას #40, 1993 წლის 25 სექტემბერს დახვრიტეს ძმა ზაზასთან და მამა ამირანთან ერთად. მეზობელი ბადრი თურქია აიძულეს გაეთხარა მათი საფლავი, რის შემდეგ ისიც დახვრიტეს.

1027. ძოწენიძე ზაზა ამირანის ძე, 19 წელი, მცხ. ვაგზალნაიას #40, 1993 წლის 25 სექტემბერს დახვრიტეს ძმა გივისთან და მამა ამირანთან ერთად. მეზობელი ბადრი თურქია აიძულეს გაეთხარა მათი საფლავი, რის შემდეგ ისიც დახვრიტეს.

1028. წვერაია ალექსანდრე, 61 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, 1993 წლის 19 ივლისს დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

1029. წივწივაძე  ოთარი ვალერიანის ძე, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს საკუთარ სახლში.

1030. წივწივაძე ოთარ ილიას ძე, მცხ. ლაკობას #38, 1993 წლის 27 სექტემბერს ცოცხლად დაწვეს საკუთარ სახლში.

1031. წითლიძე ზინაიდა, 50 წლის, მცხ. ეშბას ქ., დახვრიტეს 1993 წლის 28 სექტემბერს.

1032. წიქარიშვილი თინა, 55 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლეს წამებით.

1033. წოწონავა გ. ს., მცხოვრები ქ. სოხუმი, 2005 წლის 5 აგვისტოს მოკლეს საკუთარ სახლში.

1034. წოწონავა გენო, დაწვეს საკუთარ სახლში.

1035. წოწონავა დიდიკო, 50 წლის, მცხ. ჟდანოვას ქ., ცოცხლად დაწვეს საკუთარ სახლში.

1036. წოწონავა დიდიმი კალისტრატეს ძე, 56 წლის, მცხ. ჟდანოვის #20, 1993 წლის 25 სექტემბერს დახვრიტეს ჟენია თხელიასთან, ნადეჟდა ზარქუასთან, ვალენტინა აბშილავასთან ერთად.

1037. წოწონავა დიმიტრი, 56 წლის, მცხ. ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

1038. წოწორია მარო, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს დევდარიანთან, ჯემალ დიხამინჯიასთან, ჯემალ ბერულავასთან და 26 ადამიანთან ერთად 1993 წლის 28 სექტემბერს.

1039. წოწორია ნორა, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

1040. წულაია ბორისი შალვას ძე, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს აგუძერაში 1993 წლის 29 სექტემბერს.

1041. წულაია ლავრენტი ილიას ძე, 63 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

1042. წურწუმია ვალია იასონის ასული, 75 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლეს 1993 წლის 29 სექტემბერს სოფ. ვარჩეში.

1043. წურწუმია თამარი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

1044. წურწუმია ქეთევანი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

1045. ჭაავა ლამარა სამსონის ასული, მცხ. კიარაზის #3 ბინა #26, 1994 წლის 27 ივლისს დახვრიტეს აკაკი ბარამიასთან ერთად.

1046. ჭავჭავაძე გურამი პლატონის ძე, 76 წლის, მცხ. ძერჟინსკის #23ა, 1993 წლის 10 ოქტომბერს დახვრიტეს მდინარე ღალიძგასთან.

1047. ჭავჭანიძე ნადეჟდა ვიქტორის ასული, მცხოვრები ძერჟინსკის #9, 1993 წლის 25 მაისს დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

1048. ჭანტურია გული, 52 წლის, მცხ. მშვიდობის გამზირი #14, 1993 წლის 22 ოქტომბერს დახვრიტეს მეუღლე სერგოსთან და მეზობელ არიადნა შელია-ადამიასთან ერთად.

1049. ჭანტურია ვერა, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლეს წამებით - გადაუჭრეს ყელი.

1050. ჭანტურია რუსუდან დავითის ასული, 33 წლის, მცხ. ნოზაძის #24, ბინა #3, 1993 წლის 2 ივლისს  დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

1051. ჭანტურია სერგო, მცხ. მშვიდობის გამზირი #14, 1993 წლის 22 ოქტომბერს დახვრიტეს მეუღლე გულისთან და მეზობელ არიადნა შელია-ადამიასთან ერთად.

1052. ჭანტურიძე სერგო ვარლამის ძე, 61 წლის, მცხ. პივზავოსდსკაიას #3, I შესახვევი, დახვრიტეს 1993 წლის 7 ოქტომბერს.

1053. ჭაპანიძე მანანა ნოდარის ასული, 29 წლის, I შესახვევი, 1992 წლის 5 სექტემბერს მოკლა სნაიპერის ტყვიამ.

1054. ჭარაია ნოდარი აქვსენტის ძე, მცხ. აგუმაას #40, 1993 წლის 7 ივლისს დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

1055. ჭაჭია გულადი არქიპოს ძე, მცხ. ჭანბას #4, დახვრიტეს 1993 წლის 3 დეკემბერს.

1056. ჭელიძე გივი, 60 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

1057. ჭელიძე ვახტანგი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

1058. ჭელიძე ნუგზარი მიხეილის ძე, 1927 წ. დაბ., მცხოვრები ქ. სოხუმი, 1993 წლის 28 სექტემბერს მოკლეს საკუთარ სახლთან.

1059. ჭელიძე რევაზ მიხეილის ძე, 67 წლის, მცხ. თბილისის გზატკ. #17, მოკლეს წამებით 1993 წლის 28 სექტემბერს.

1060. ჭითანავა ნინა ნარიმანიას ასული, 75 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლეს საკუთარ სახლში 1994 წლის მარტში.

1061. ჭითანავა რენო, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრეტილია.

1062. ჭილაია ლოლა, დახვრიტეს ნოდარ უგულავასთან და მეუღლე ნიკოლოზთან ერთად 1993 წლის 12 ოქტომბერს.

1063. ჭილაია ნიკოლოზ, დახვრიტეს ნოდარ უგულავასთან და მეუღლე ლოლასთან ერთად 1993 წლის 12 ოქტომბერს.

1064. ჭიჭინავა იოსები, მცხოვრები კარტოზიას #11, დახვრიტეს 1993 წლის 28 სექტემბერს მეუღლე ნათელა მანდარიასთან ერთად.

1065. ჭკადუა (სახელი უცნობია), მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლეს საკუთარ სახლში 1993 წლის 27 სექტემბერს.

1066. ჭკადუა გიორგი ხუხუტის ძე, 55 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლა სნაიპერის ტყვიამ.

1067. ჭკადუა ფირუზი, 40 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლეს დრანდის ციხესთან.

1068. ჭოხონელიძე ნუგზარი ნიკოლოზის ძე, მცხ. ქ. სოხუმი, დახვრიტეს 1993 წლის ოქტომბერში.

1069. ჭუმბურიძე ბიჭიკო, მცხ. ქ. სოხუმი, დახვრიტეს საკუთარ სახლში შვილი ჯანიკოსთან ერთად 1993 წლის 27 სექტემბერს.

1070. ჭუმბურიძე ჯანიკო ბიჭიკოს ძე, მცხ. ქ. სოხუმი, დახვრიტეს საკუთარ სახლში მამასთან ერთად 1993 წლის 27 სექტემბერს.

1071. ჭურღულია დიმიტრი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს 1993 წლის 27 სექტემბერს.

1072. ჭურღულია ტარიელი ნესტორის ძე, 66 წლის, ექიმი, მცხ. თბილისის გზატკ. #45, დახვრიტეს საკუთარ სახლში 1993 წლის 27 სექტემბერს.

1073. ჭყონია-ჯოჯუა დუნია ხარიტონის ასული, მცხ. ყაზბეგის #96, დახვრეტილია საკუთარ სახლში 1993 წლის 29 სექტემბერს.

1074. ხაბურზანია ლამარა გიორგის ასული, 62 წლის, მცხ. ხარაზიას #3, დახვრიტეს მეუღლე ოთარ დადიანთან ერთად.

1075. ხაბურზანია ქიშვარდი სევერიანის ძე, 47 წლის, მცხოვრები სემერჯიევის პირველი შესახვევი, დახვრიტეს 1993 წლის 25 სექტემბერს.

1076. ხაზალია ტატიანა, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლეს წამებით - გამოჭრეს ყელი.

1077. ხარაიშვილი ნუნუ იაკიმის ასული, 53 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს 1993 წლის 23 სექტემბერს.

1078. ხარბედია თამაზი, 38 წლის, მცხოვრები ჭავჭავაძის გამზირი #7, (აფხაზეთის სატყეო მეურნეობის მინისტრის მოადგილე), დახვრიტეს 1993 წლის 27 სექტემბერს.

1079. ხარებავა ვახტანგი, 35 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს საკუთარ სახლში 1993 წლის 28 სექტემბერს.

1080. ხასაია (სახელი უცნობია), 40 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს სოფ. ვლადიმიროვკაში მეუღლესთან ერთად.

1081. ხასაია (სახელი უცნობია), 45 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს სოფ. ვლადიმიროვკაში მეუღლესთან ერთად.

1082. ხელაძე ავთანდილი ალექსანდრეს ძე, 55 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დაიღუპა 1993 წლის 13 მაისს ქალაქის დაბომბვისას.

1083. ხეცურიანი მანანა, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

1084. ხვისტანი ნოდარ იონას ძე, 40 წლის, მცხ. ჩალმაზის #8 ბინა #53, დახვრიტეს საკუთარ სახლში 1993 წლის 29 სექტემბერს.

1085. ხიონიდი, ეროვნებით ბერძენი, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლეს წამებით - ჩამოახრჩვეს.

1086. ხორავა გურამი, მცხ. ბარათაშვილის #38, ცოცხლად დაწვეს კლარა ხორავასთან და ბორის ბაღათურიასთან ერთად 1993 წლის 27 სექტემბერს.

1087. ხორავა ვალერია ალექსანდრეს ასული, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

1088. ხორავა კარლო იპოლიტეს ძე, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

1089. ხორავა კლარა, (კლაუდია) მცხ. ბარათაშვილის # 38, ცოცხლად დაწვეს გურამ ხორავასთან და ბორის ბაღათურიასთან ერთად 1993 წლის 27 სექტემბერს.

1090. ხორავა ლილუშა ვარლამის ძე, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს საკუთარ სახლში 1993 წლის 4 ოქტომბერს.

1091. ხორავა ჯუმბერი, 55 წლის, მცხოვრები, გასტელოს მე-2 შესახვევი, მოკლეს.

1092. ხორგუანი ჯულიეტა შალიკოსასული, 36 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლეს.

1093. ხოფერია მურთაზიდანტეს ძე, 29 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას 1993 წლის 19 მაისს.

1094. ხოშტარია ზურაბი გიორგის ძე, 18 წლის, მცხ. ქ. სოხუმი, მოკლა სნაიპერმა.

1095. ხოშტარია თამაზი ივანეს ძე, 1949 წ.დაბ., მცხოვრები ხარაზიას ქ., დაიღუპა ქალაქის დაბომვისას 1993 წლის 12 ივნისს.

1096. ხოშტარია შუქური, 60 წლის, მცხ. ზავოდსკაიას ქ., მოკლეს წამებით, ცხედარი დააგდეს ქუჩაში, რომელსაც რამოდენიმე დღე ღორები ჭამდნენ.

1096. ხოჭოლავა მარია დიონისეს ასული, მცხ. გოჩუას #24, დახვრიტეს 1993 წლის 30 ოქტომბერს.

1097. ხუბუა ჟუჟუნა, 58 წლის, მცხ. არმეისკაიას მე-2 შესახვევი #18, დახვრიტეს საკუთარ სახლში მეუღლე სოსოსთან ერთად 1993 წლის 28 სექტემბერს.

1098. ხუბუა სოსო კონსტანტინეს ძე, 60 წლის, მცხ. არმეისკაიას მე-2 შესახვევი #18, დახვრიტეს საკუთარ სახალში მეუღლე ჟუჟუნასთან ერთად 1993 წლის 28 სექტემბერს.

1099. ხუბუნაია რომანი ივანეს ძე, 28 წლის, მცხ. კოღონიას #23, დახვრიტეს 1993 წლის 27 სექტემბერს.

1100. ხუბუტია ზაური შალვას ძე, 46 წლის, მცხ. თბილისის გზატკ. #26, დახვრიტეს 1993 წლის 27 სექტემბერს.

1101. ხურცილავა ანატოლი ვასილის ძე, მცხ. მე-4 პოდგორნაიას #129, დახვრიტეს საკუთარ სახლში 1995 წლის 13 იანვარს.

1102. ხურცილავა გრიშა არტემის ძე, 55 წლის, მცხ. აგრბას #56, ბინა #23, 1993 წლის 29 სექტემბერს დახვრიტეს სოფ. დრანდაში.

1103. ხურცილავა ვახტანგი იროდის ძე, მცხ. 4 მარტის #87, დახვრიტეს საკუთარ სახლში 1993 წლის 3 ოქტომბერს.

1104. ხურციძე პეტრე ერმილეს ძე, 31 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს სოფ. აჩადარაში 1993 წლის 14 ოქტომბერს.

1105. ჯაბუა ალექსანდრე ირაკლის ძე, 86 წლის, მცხ. ტიტოვის #49, 1993 წლის 27 სექტემბერს გარდაიცვალა წამებით - დანით მიყენებული ჭრილობების შედეგად, მასთან ერთად მოკლეს გურამი და ჟორა ზაქრაძეები.

1106. ჯაიანი კონსტანტინე დომენტის ძე, მცხოვრები ფაჩულიას #43, დახვრიტეს საკუთარ სახლში 1993 წლის 26 სექტემბერს.

1107. ჯაკონია ნიფადორა ესტატეს ასული, მცხ. ჯიქიას გადასასველი #44, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას 1992 წლის 4 დეკემბერს.

1108. ჯალაღონია გიორგი გენადის ძე, 28 წლის, მცხ. ჩუკბარის #38, დახვრიტეს დედა თამარ ბაღათურიასთან ერთად.

1109. ჯალაღონია დინარა ირაკლის ასული, მცხ. კარლ მაქსის #27, 1993 წლის 25 სექტემბერს დახვრიტეს საკუთარ სახლში მეუღლე ემზარ ჯღარკავასთან ერთად.

1110. ჯალაღონია ვლადიმერი (პუპუ) გალაქტიონის ძე, მცხ. პიონერსკაიას #20, დახვრიტეს საკუთარ სახლში 1993 წლის 27 სექტემბერს.

1111. ჯანაშია გია ნოდარის ძე, 37 წლის, მცხ. ზავადსკაიას ქ., 1993 წლის ოქტომბერში დახვრიტეს ორჯონიკიძის სახ. პარკში მეზობელ გიორგი აბლოთიასთან ერთად.

1112. ჯანაშია ვალოდია გვადის ძე, მცხოვრები ლაგვილასას #26, ბინა #84, დახვრიტეს საკუთარ სახლში 1994 წლის სექტემბერში.

1113. ჯანაშია ნათელა ალექსანდრეს ასული, 70 წლის, მცხ. ოჩალენკოს ქ., 1 ჩიხი, დახვრიტეს.

1114. ჯანაშია–პაპავა ნელი ვალიკოს ასული, 52 წლის, მცხ. აგრბას #29, 1993 წლის სექტემბერში დახვრიტეს შვილ კახასთან და მეუღლე რადიონ პაპავასთან ერთად.

1115. ჯანელიძე მანანა ჯუმბერის ასული, 23 წლის, მცხ. ნოზაძის #11, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას 1993 წლის 8 ივნისს.

1116. ჯანელიძე მიხეილი თადეოზის ძე, 67 წლის, მცხ. თბილისის გზატკ. #15/12, 1993 წლის 29 სექტემბერს მოკლეს წამებით - ჩამოახრჩვეს.

1117. ჯანჯღავა ალექსი ივლოვის ძე, 81 წლის, მცხ. ჯგუბურიას #33, დახვრიტეს მეუღლე ვენერა დიხამინჯიასთან ერთად.

1118. ჯანჯღავა ვენერა, მცხოვრები ქ. სოხუმი, 70 წლის, დახვრიტეს.

1119. ჯაფარიძე ლაურა ბაგრატიონის ასული, 37 წლის, მცხ. შერვაშიძის #57, დახვრიტეს სოფ. ფშაფში 1993 წლის 30 სექტემბერს.

1120. ჯაფარიძე მადლენა, 67 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, 1994 წლის 17 ივლისს დახვრიტეს მდ. გუმისთასთან.

1121. ჯაჭვლიანი ნონა ევგენის ასული, მცხ. ბზიფის მე-8 შესახვევი #39, დაიღუპა 1993 წლის აგვისტოში.

1122. ჯაჭვლიანი რუსუდანი ევგენის ასული, მცხოვრები ქ. სოხუმი, 1993 წლის 8 თებერვალს დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

1123. ჯახაია ომარი, 1949 წ. დაბ. მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

1124. ჯახია გია ლეონტის ძე, 18 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას 1993 წლის 17 თებერვალს.

1125. ჯახუა ნიკოლოზი, 59 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს.

1126. ჯგერენაია როლანდ გოლნოს ძე, 47 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, მოკლეს.

1127. ჯგუბურია, 33 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, დახვრიტეს 1993 წლის 2 ოქტომბერს.

1128. ჯეჯელავა ამირან არსენის ძე, 60 წლის, მცხ. კუიბიშევის #41, 1993 წლის ნოემბერში დახვრიტეს სოფ. წებელდაში მეუღლე ბაბუცა სანაიასთან ერთად.

1129. ჯეჯელავა დოდო ლეონტის ასული, 37 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, 1993 წლის 16 აპრილს დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

1130. ჯეჯელავა ზურაბი გიორგის ძე, 28 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, 1992 წლის 7 ნოემბერს დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

1131. ჯეჯელავა ლეონიდი ბართლომეს ძე, 63 წლის, მცხ. ჭოჭუას #24, ბინა #18, 1993 წლის 27 სექტემბერს მოკლეს წამებით.

1132. ჯიბლაძე ვახტანგი, მცხ. ძერჟინსკის #37/21, დახვრიტეს 15 წლის შვილთან ერთად.

1133. ჯიბლაძე ვახტანგის შვილი (სახელი უცნობია), 15 წლის, მცხ. ძერჟინსკის #37/21, დახვრიტეს მამასთან ერთად.

1134. ჯიმშელეიშვილი ბაბუცა იოსების ასული, 58 წლის, მცხ. გოჩუას ქ., დახვრიტეს მზია იზორიას სახლში მზიასთან და კიდევ 5 ქართველთან ერთად.

1135. ჯიმშელეიშვილი რეზო, 50 წლის, მცხ. გოჩუას #22, 1993 წლის 27 სექტემბერს დაწვეს ავტომაქანაში მეუღესთან ერთად.

1136. ჯიმშელეიშვილი, (რეზოს მეუღლე, სახ. უცნობია), მცხ. გოჩუას #22, დაწვეს ავტომაქანაში მეუღლე რეზოსთან ერთად.

1137. ჯინორია ნიკოლოზი არდროს ძე, 79 წლის, მცხ. ყაზბეგის #58, 1993 წლის სექტემბერში დახვრიტეს საკუთარ სახლში მეუღლე ლუბა მირცხულავასთან ერთად.

1138. ჯინჯოლია ჯულიეტა, 35 წლის, მცხოვრები ქ. სოხუმი, 1993 წლის 11 მაისს დაიღუპა ქალაქის დაბომბვისას.

1139. ჯიქია ნაზიბროლა ალექსანდრეს ასული, 42 წლის, მცხ. კიროვის #74, 1993 წლის 27 სექტემბერს დაიღუპა აფხაზეთის იძულებით დატოვებისას ჭუბერის უღელტეხილზე.

1140. ჯმუხაძე ნინო რომანის ასული, მცხ. კიარაზის #7, ბინა #104, მოკლულია 1993 წლის 27 სექტემბერს.

1141. ჯმუხაძე რომანი ამბროსის ძე, მცხ. კიარაზის #7 ბინა #104, 1993 წლის 27 სექტემბერს დახვრიტეს საკუთარ სახლში.

1142. ჯოლია ნუგზარი სერგოს ძე, მცხ. სტროიტელნაიას #18, დახვრიტეს საკუთარ სახლში 1993 წლის 27 სექტემბერს.

1143. ჯორჯიკია ვახტანგი ვალიკოს ძე, 54 წლის, მცხ. მშიდობის გამზირი #186, ბინა #40, დახვრიტეს 1993 წლის 28 სექტემბერს.

1145. ჯოჯუა ლუნა, მცხ. ყაზბეგის #27, დახვრიტეს 1993 წლის 29 სექტემბერს.

1146. ჯუღელი დიმიტრი გიორგის ძე, მცხ. ბაგრატიონის #16, 1993 წლის 27 სექტემბერს დახვრიტეს საკუთარ სახლში.

1147. ჯღამაძე ანტონი (ხუტა) ბაგრატის ძე, 74 წლის, მცხ. ყაზბეგის #17, 1993 წლის 28 სექტემბერს დახვრიტეს საკუთარ სახლში. 1993 წლის 29 ოქტომბერს დახვრიტეს მეუღლე ეთერ სამხარაძე-ჟღამაძე, მედეა და ბიჭიკო ბარამიებთან ერთად.

1148. ჯღამაძე შოთა ვლადიმერის ძე, 71 წლის, აგრბას #6/55, ექიმი, დახვრიტეს 1993 წლის 29 სექტემბერს.

1149. ჯღარკავა ემზარი ერასტის ძე, მცხ. კარლ მაქსის #27, 1993 წლის 25 სექტემბერს დახვრიტეს საკუთარ სახლში მეუღლე დინარა ჯალაღონიასთან ერთად.

1150. ჯღარკავა ლეო ტუჩას ძე, მცხ. პოდგორნაიას #8, 1993 წლის 27 სექტემბერს დახვრიტეს საკუთარ სახლში.

1151. ჯღარკავა მიხეილი, 50 წლის, მცხ. კარლ მარქსის #27, დახვრიტეს შვილ        მურთაზთან ერთად.

1152. ჯღარკავა მურთაზი, მცხ. კარლ მარქსის #27, დახვრიტეს მამა მიხეილთან ერთად.

1153. ჯღარკავა ჯემალი შალვას ძე, 55 წლის, მცხ. ზარეჩნაიას #3, 1994 წელს დახვრიტეს საკუთარ სახლში.

 

strong
ბეჭდვა
თავმჯდომარე
კალენდარი
«« ივნისი 2020 »»
ორ სა ოთ ხუ პა შა კვ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 12345
ფოტოგალერეა
ვიდეო
You must have Flash Player installed in order to see this player.
 Copyright 2010 All rights reserved
developed by websolutions