აფხაზეთის უმაღლეს საბჭოში პრეზიდიუმის სხდომა გაიმართა

13 სექტემბერს უმაღლეს საბჭოში გამართულ პრეზიდიუმის სხდომაზე განიხილეს ორი საკითხი: “აფხაზეთის ა.რ. მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებებისა და საქმიანობის წესის შესახებ „აფხაზეთის კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“  კანონის პროექტის უახლოეს პლენარულ სხდომის დღის წესრიგში შეტანის შესახებ და ასევე უახლოეს პლენარულ სხდომაზე დღის წესრიგში მეორე საკითხად „ნორმატიული აქტების შესახებ“ აფხაზეთის ა.რ. კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე აფხაზეთის ა.რ. კანონში ცვლილების პროექტის განხილვა.


 

ბეჭდვა