გაეროს რეზოლუციები
There are no translations available.


რეზოლუცია 1150 (1998)


გაეროს გენერალური მდივნის მოხსენება აფხაზეთში, საქართველო ვითარებასთან დაკავშირებით S/1998/375

გაეროს გენერალური მდივნის მოხსენება აფხაზეთში, საქართველო ვითარებასთან დაკავშირებით S/1998/375/Add.1

გაეროს უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარის განცხადება S/PRST/1998/16

გაეროს გენერალური მდივნის მოხსენება აფხაზეთში, საქართველო ვითარებასთან დაკავშირებით S/1998/497

გაეროს გენერალური მდივნის მოხსენება აფხაზეთში, საქართველო ვითარებასთან დაკავშირებით S/1998/497/Add.1

გაეროს უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარის 1998 წლის 10 ივლისის წერილი გაეროს გენერალური მდივნის სახელზე S/1998/633

გაეროს გენერალური მდივნის მოხსენება აფხაზეთში, საქართველო ვითარებასთან დაკავშირებით S/1998/647

გაეროს გენერალური მდივნის მოხსენება აფხაზეთში, საქართველო ვითარებასთან დაკავშირებით S/1998/647/Add.1

რეზოლუცია 1187 (1998)

გაეროს უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარის განცხადება S/PRST/1998/34

გაეროს გენერალური მდივნის მოხსენება აფხაზეთში, საქართველო ვითარებასთან დაკავშირებით S/1999/60

გაეროში საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლის 1999 წლის 25 იანვრის წერილი გაეროს გერენალური მდივნის სახელზე S/1999/71

რეზოლუცია 1225 (1999)

გაეროს უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარის განცხადება S/PRST/1999/11

გაეროს გენერალური მდივნის მოხსენება აფხაზეთში, საქართველო ვითარებასთან დაკავშირებით S/1999/805

გაეროში საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლის 1999 წლის 21 ივლისის წერილი გაეროს გერენალური მდივნის სახელზე S/1999/809

რეზოლუცია 1255 (1999)

გაეროს უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარის განცხადება S/PRST/1999/30

გაეროს გენერალური მდივნის მოხსენება აფხაზეთში, საქართველო ვითარებასთან დაკავშირებით S/2000/39

გაეროში რუსეთის ფედერაციის მუდმივი წარმომადგენლობის საქმეებში დროებითი რწმუნებულის წერილი გაეროს უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარის სახელზე S/2000/52

რეზოლუცია 1287 (2000)

გაეროს უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარის განცხადება S/PRST/2000/16

რეზოლუცია 1311 (2000)

გაეროს უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარის განცხადება S/PRST/2000/32

გაეროს გენერალური მდივნის მოხსენება აფხაზეთში, საქართველო ვითარებასთან დაკავშირებით S/2001/59

რეზოლუცია 1339 (2001)

გაეროს გენერალური მდივნის სახელზე გაეროში უკრაინის მუდმივი წარმომადგენლის მოვალეობის შემსრულებლის 2001 წლის 17 მარტის წერლი S/2001/242

გაეროს უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარის განცხადება S/PRST/2001/9

გაეროს უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარის განცხადება S/PRST/2001/12

გაეროს გენერალური მდივნის მოხსენება აფხაზეთში, საქართველო ვითარებასთან დაკავშირებით S/2001/713

რეზოლუცია 1364 (2001)

გაეროს გენერალური მდივნის მოხსენება აფხაზეთში, საქართველო ვითარებასთან დაკავშირებით S/2002/88

რეზოლუცია 1393 (2002)

გაეროს გენერალური მდივნის მოხსენება აფხაზეთში, საქართველო ვითარებასთან დაკავშირებით S/2002/742

რეზოლუცია 1427 (2002)

გაეროს გენერალური მდივნის მოხსენება აფხაზეთში, საქართველო ვითარებასთან დაკავშირებით S/2003/39

რეზოლუცია 1462 (2003)

გაეროს გენერალური მდივნის მოხსენება აფხაზეთში, საქართველო ვითარებასთან დაკავშირებით S/2003/751

რეზოლუცია 1494 (2003)

გაეროს გენერალური მდივნის მოხსენება აფხაზეთში, საქართველო ვითარებასთან დაკავშირებით S/2004/26

რეზოლუცია 1524 (2004)

გაეროს გენერალური მდივნის მოხსენება აფხაზეთში, საქართველო ვითარებასთან დაკავშირებით S/2004/570

რეზოლუცია 1554 (2004)

რეზოლუცია 1582 (2005)

რეზოლუცია 1615 (2005)

რეზოლუცია 1656 (2006)

რეზოლუცია 1666 (2006)

რეზოლუცია 1716 (2006)

გაეროს გენერალური მდივნის მოხსენება აფხაზეთში, საქართველო ვითარებასთან დაკავშირებით S/2007/15

რეზოლუცია 1752 (2007)

გაეროს გენერალური მდივნის მოხსენება აფხაზეთში, საქართველო ვითარებასთან დაკავშირებით S/2007/439

გაეროს გენერალური მდივნის მოხსენება აფხაზეთში, საქართველო ვითარებასთან დაკავშირებით S/2007/588

რეზოლუცია 1781 (2007)

გაეროს გენერალური მდივნის მოხსენება აფხაზეთში, საქართველო ვითარებასთან დაკავშირებით S/2008/38

გაეროს გენერალური მდივნის მოხსენება აფხაზეთში, საქართველო ვითარებასთან დაკავშირებით S/2008/219

რეზოლუცია 1808 (2008)

გაეროს გენერალური მდივნის მოხსენება აფხაზეთში, საქართველო ვითარებასთან დაკავშირებით S/2008/480

გაეროს გენერალური მდივნის მოხსენება აფხაზეთში, საქართველო ვითარებასთან დაკავშირებით S/2008/631

რეზოლუცია 1839 (2008)

გაეროს გენერალური მდივნის მოხსენება აფხაზეთში, საქართველო ვითარებასთან დაკავშირებით S/2009/69

რეზოლუცია 1866 (2009)
Печать