უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის სხდომა გაიმართა

12 სექტემბერს უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის სხდომაზე დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხები განიხილეს:

 

პირველი საკითხი - “აფხაზეთის ა/რ მთავრობის სტრუქტურის უფლებამოსილებებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ აფხაზეთის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ცვლილების პროექტის განხილვის პროცედურის დაწყების შესახებ“, ასევე მეორე საკითხი - „ნორმატიული აქტების შესახებ“ აფხაზეთის ა/რ კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე აფხაზეთის ა/რ კანონში ცვლილების პროექტის განხილვის პროცედურის დაწყების შესახებ“  განსახილველად იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისის თავმჯდომარემ აკაკი გასვიანმა გამოიტანა.

პრეზიდიუმმა მხარი დაუჭირა ორივე საკითხზე განხილვის პროცედურის დაწყებას.

 

Печать
Председатель
 Copyright 2010 All rights reserved
developed by websolutions