1 მაისს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს პლენარული სხდომა გაიმართა


1 მაისს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს პლენარული სხდომა გაიმართა


სხდომას უძღვებოდას უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე ჯემალ გამახარია


დღის წესრიგით გათვალისწინებული იყო აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებლის დანიშვნის საკითხი.


ცენტრალურ ხელისუფლებასთან კონსულტაციების შემდეგ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმმა სესიას განსახილველად წარუდგინა რუსლან აბაშიძის კანდიდატურა.


უმაღლესი საბჭოს დეპუტატებმა მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებლის თანამდებობაზე  კენჭისყრით აირჩიეს რუსლან აბაშიძე.

 

ბეჭდვა
თავმჯდომარე
 Copyright 2010 All rights reserved
developed by websolutions